Visa sökformulär

Västerås utvecklas

Här kan du följa några projekt som arbetar med att göra Västerås till en ännu bättre kommun att leva, verka och bo i.

Bra länkar

Projekt i staden

Finnslätten

Vi utvecklar Finnslätten! Området behöver växa med bland annat nya verksamheter, service, restauranger, mötesplatser och parker för att kunna fortsätta locka världsledande företag och arbetskraft. Vi har tillsammans med flera företag och andra aktörer tagit fram ett planprogram för Finnslätten som visar en övergripande strategi för hur området kan utvecklas på ett hållbart sätt.

Finnslätten

Fyra Mälarstäder

Fyra Mälarstäder är ett samarbete mellan kommunerna Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. Vår vision är fyra Mälarstäder i samverkan som ska uppfattas som en stark part i regionen. Tillsammans är vi en framgångsrik, Mälarnära och attraktiv aktör i en expansiv tillväxtregion utan gränser.

Fyra Mälarstäder

Gäddeholm

15 kilometer öster om Västerås centrum ligger Gäddeholm. Platsen har under många århundraden förknippats med Gäddeholms herrgård, men är nu också ett starkt växande bostadsområde.

Gäddeholm

Kristiansborg

Kristiansborgsbadet byggdes år 1961 och ligger västeråsarna varmt om hjärtat. Där har många tagit sina första simtag och motionssimmat med utsikt över ekarna i parken. Nu är det dags att ta fram en ny detaljplan för badhuset och området närmast badet. Planen har särskilt fokus på att bevara och skydda viktiga kulturmiljövärden och att samtidigt möjliggöra en utveckling av badhusverksamheten och området.

Kristiansborgsområdet.

Kopparlunden

En attraktiv stadsdel i centrala Västerås där det myllrar av liv – så ser vi det framtida Kopparlunden. Området har en central plats i Västerås industrihistoria och den välbevarade industrimiljön är ett riksintresse. När vi nu utvecklar området vill vi bevara och lyfta fram kulturarvet samtidigt som vi skapar en levande och hållbar stadsdel med nya bostäder, butiker, kontor, förskolor, parker och mötesplatser.

Kopparlunden

Här skapar vi en ny stadsdel, mitt i Västerås, med nya möjligheter. I området mellan city och Mälaren pågår det största och mest komplexa projektet någonsin i Västerås stadsutveckling. Staden växer och projektet är en viktig pusselbit, med resecentrum och stadskvarter som länkar ihop framtidens Västerås. Följ projektet: @malarporten.

Projekt Mälarporten

Nya torgen

Fler sittplatser, trevlig grönska, en vattenanläggning och bra belysning. Här finns det något för både stora och små att göra. Västeråsarnas nya favoritplats – kan du se den?

Nya torgen

Bild över Nya torgen. Illustration: Sweco

Västerås nya resecentrum är en del av projekt Mälarporten. Vi skapar ett nytt resecentrum för fler människor och smidiga byten mellan alla trafikslag, i takt med att staden växer. Dessutom skapar Västerås nya resecentrum en brygga mellan city, Mälaren och angränsande stadsdelar under dygnets alla timmar. Följ skapandet av stadens nya resecentrum via projekt Mälarporten: @malarporten.

Västerås nya resecentrum

Råby

I kvarteret Kornknarren, där tidigare Stenkumlaskolan låg, utvecklar vi Råby tillsammans med Riksbyggen och Hemsö. Det ska bli en ny förskola och 250 lägenheter varav drygt 80 i äldreboende så att människor kan leva och bo i Råby hela livet. År 2024 väntas kvarteret vara färdigbyggt.

Råby

Social hållbarhet Skultuna

Vi framtidssäkrar kommundelen genom olika projekt inom social hållbarhet. Stort fokus ligger på barn och unga: att stärka deras framtidstro, att förbättra kunskapsresultaten i skolan och att ha närvarande vuxna i hela samhället.

Social hållbarhet Skultuna

Sätra

I den nordvästra delen av Västerås bygger vi en ny hållbar stadsdel där du som invånare får det bästa från stad och land med närhet till naturen och till butiker och service. På Sätra blir gröna mötesplatser, stadsodling och hållbarhet en del av din vardag.

Sätra

Södra Källtorp

Södra Källtorp kommer att bli en ny modern stadsdel i centrala Västerås med fokus på bland annat bostäder, omsorg och utemiljö. Totalt planeras det för strax över 700 bostäder. I området planeras det även för idrottsplats och förskola. I september 2021 stod äldreboendet färdigt för inflyttning.

Södra Källtorp

Västerås innerstad

Vi har tagit fram en gemensam målbild för Västerås innerstad som grund för hur vi kan utveckla innerstaden i framtiden. Här kan du läsa om olika aktuella projekt. Nu finns en arkitekturguide som kan hjälpa oss att upptäcka den modernistiska skatt som finns i vår innerstad.

Västerås innerstad - arkitekturguide

Uni+

Uni+ är projektnamnet för att ta fram en fördjupad översiktsplan för området Arosvallen, Gåsmyrevreten och Blåsboplanerna. Fördjupningen ska ge en stadsbyggnadsidé för området som kan ligga till grund för framtida detaljplanering och lovgivning för området. Syftet är bland annat att utveckla Vasagatan som ett fungerande stråk från Rocklunda till city och att tillgodose de utvecklingsbehov som Mälardalens högskola har.

Uni+

Flygbild som visar området Arosvallen, Gåsmyrevreten och Blåsboplanerna.

Utveckling Bäckby

Stadsdelen Bäckby, som byggdes som en del av miljonprogrammet under slutet av 1960- och början av 1970-talet, står inför en stor omvandling. Inom kort påbörjas förändringen som bland annat kommer att ge stadsdelen fler bostäder, ny huvudgata, ny fotbolls- och aktivitetsplan och nya lokaler för service och handel.

Utveckling Bäckby

Västerås hamn

Det här är ett av de största svenska sjöfartsprojekten någonsin. Just nu arbetar experter med att undersöka vilka satsningar som behöver göras i och omkring Södertälje sluss och hamnarna i Västerås och Köping. EU har nu gett Mälaren status som inre vattenväg. Det innebär att större lastfartyg med större godsvolym kan trafikera sjöfarten till och från Västerås och Köpings hamnar. Följ projektet genom #västeråshamn

Västerås hamn

Öster Mälarstrand

Stadsdelen Öster Mälarstrand har vuxit fram under de senaste 20 åren och är idag ett levande bostadsområde på ett av Västerås mest attraktiva platser. Vi strävar efter att ständigt utmana med nya innovativa idéer för att ge både dagens och morgondagens västeråsare det allra bästa.

Öster Mälarstrand

Kontakt

Kontakta oss

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med alla dina kommunala frågor.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00