Visa sökformulär

Gäddeholm

En växande stadsdel i Västerås

I vacker och sjönära natur, 15 kilometer öster om Västerås centrum, ligger Gäddeholm. Platsen har under många århundraden förknippats med Gäddeholms herrgård, men är nu också ett växande bostadsområde.

Behovet av nya bostäder i Västerås är stort och därför planerar staden för att på sikt bygga totalt 5 000 bostäder på Gäddeholm. Herrgårdsängen och Malmen har redan byggts och nu är det dags för Fredriksdal, som innebär cirka 500 nya bostäder.

Vi vill skapa en trivsam och varierad miljö med småstadskänsla där det är enkelt och tryggt att ta sig fram till fots eller med cykel. Allt eftersom bostäder byggs och människor flyttar till Gäddeholm kommer också service såsom skolor, idrottshall, idrottsplats, kommunikationer och butiker att byggas ut.

När vi fortsätter att bygga ut Gäddeholm är det under förutsättning att vi bevarar det gamla jordbrukslandskapet som är ett så kallat kulturreservat. Det behöver också finnas gott om plats för Gäddeholms gård som är en av Sveriges största ekologiska mjölkgårdar.

Den fördjupade översiktsplanen för Gäddeholm, föp 60

Hus med en cyklist på vägen och i bakgrunden fladdermöss i himlen

Vy över gaturum i Fredriksdal där naturen har en viktig plats. Illustration: Archus och AL Studio

 Fredriksdal – en del av Gäddeholm

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu med att ta fram en detaljplan för det nya området Fredriksdal i Gäddeholm. I en detaljplan bestäms hur ett begränsat område får användas och vad som får byggas där. Detaljplanen föreslår att:

  • Gäddeholm utvecklas med fler bostäder som ger ett utökat underlag för lokal service.
  • Gäddeholms bostadsutbud breddas. Planen innehåller småskalig bebyggelse med cirka 200 radhus och villor, 70 flerbostadshus och 1–2 stödboenden.
  • En ny grundskola och förskola byggs för att möta det ökade behovet av platser.
  • Gäddeholm får ett litet centrum med möjligheter med möjlighet till ett mindre antal butiker.
  • De nya bostäderna kommer att byggas på naturmark, framför allt skog, men höga naturvärden bevaras och görs mer tillgänglig

Mer information om detaljplan 1895 Fredriksdal

Samrådet avslutat

Samrådet för detaljplan Fredriksdal pågick mellan den 2 november och den 4 december 2020. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som kommit in. Tack för ditt engagemang!

Så här går det till att ta fram en detaljplan

Fredriksdal i 3D

Staden har tagit fram en 3D-karta över Fredriksdal, där du kan se den planerade bebyggelsen och hur den ligger i relation till tidigare byggda hus. I länkan nedanför når du en karta där du får mer information om olika platser i området. Tänk på att använda en bra internetanslutning och webbläsaren Chrome, så går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

https://eu.opencitiesplanner.bentley.com/vasteras/fredriksdal Länk till annan webbplats.

3D-karta över Fredriksdal på Gäddeholm

 

Försäljning av tomter i etapp 3

Troligtvis kan tomter i etapp 3 börja säljas under år 2021. I dagsläget är det inte bestämt hur många tomter som kommer att bli villatomter, men vi räknar med att det blir betydligt färre än i de tidigare etapperna. De tomer som ska säljas kommer att fördelas genom tomt- och småhuskön som administreras av Bostad Västerås.

Tomt- och småhuskön, Bostad Västerås Länk till annan webbplats.

Etapp 2, Malmen

Etapp 2 ligger öster om etapp I och angränsar i nordväst till kulturreservatet Gäddeholm. Här byggs ca 250 nya bostäder - både villor, radhus och flerfamiljshus. Malmen är mer kuperat än Herrgårdsängen, vilket ger det nya området en annan karaktär med fler naturtomter.

Precis som Herrgårdsängen ligger fokus på att bygga energismarta hus som anpassar sig efter naturens variationer. Byggstart var våren 2017 och arbetet med att bygga husen pågår.

Hösten 2019 invigdes Gäddeholmsskolan med årskurs 1-3 och Malmens förskola med 4 förskolegrupper.

Detaljplanen för Malmen, dp1747

Malmen sommaren 2019. Foto: Lennart Hyse

Malmen i 3D

Staden har tagit fram en 3d-karta över Malmen, där du kan se den planerade bebyggelsen. Om du klickar på bilden når du en karta där du kan få mer information om olika platser i området. Tänk på att använda en bra internetanslutning och webbläsaren Chrome, så går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

3d-karta över Malmen

Etapp 1, Herrgårdsängen

Herrgårdsängen är den första etappen som stod klar 2008 med ca 149 bostäder, främst villor men även några radhus. Inom ramen för Västerås stads arbete med en energi- och miljöplan (2007) utsågs Herrgårdsängen till ett pilotområde för lågenergihusbyggande. Det har gjort Herrgårdsängen till ett av Sveriges största bostadsområden för småhus klassade som lågenergihus.

På Herrgårdsängen finns det en förskola sedan sommaren 2015

Detaljplanen för Herrgårdsängen, dp 1623

Gäddeholms brygga en vacker vinterdag

Herrgårdsängen sommaren 2019. Foto: Lennart Hyse

Lågenergihus med fina resultat vid utvärdering

Västerås stad har gjort en utvärdering av husen på Herrgårdsängen ur energisynpunkt och det visar sig i den att resultaten ser mycket fina ut. Här kan du ta del av en utvärdering gjord av Västerås stad.

Projektrapport Herrgårdsängen Gäddeholm Pdf, 5.3 MB.

Kontakt

Kontakta oss

Felix Blomstergren

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 56

Prenumerera på nyheter från Gäddeholm

Är du intresserad av utvecklingen av Gäddeholm och vill få löpande information när det händer saker i projektet? Anmäl din e-postadress nedan så får du information när vi gör relevanta uppdateringar av informationen på webben.

Hantera prenumeration