Visa sökformulär

Gäddeholm

En växande stadsdel i Västerås

I vacker och sjönära natur, 15 kilometer öster om Västerås centrum, ligger Gäddeholm. Platsen har under många århundraden förknippats med Gäddeholms herrgård, men är nu också ett växande bostadsområde.

Behovet av nya städer i Västerås är stort och därför planerar staden för att på sikt bygga ytterligare 5 000 bostäder nordväst om Herrgårdsängen och Malmen i det område som idag är skogsmark.

Vi vill skapa en trivsam och varierad miljö med småstadskänsla där det är enkelt och tryggt att ta sig fram till fots eller med cykel. Allt eftersom bostäder byggs och människor flyttar till Gäddeholm kommer också service såsom skolor, idrottshall, idrottsplats, kommunikationer och butiker att byggas ut.

När vi fortsätter att bygga ut Gäddeholm är det under förutsättning att vi bevarar det gamla jordbrukslandskapet som är ett så kallat kulturreservat. Det behöver också finns gott om plats för Gäddeholms gård som är en av Sveriges största ekologiska mjölkgårdar.

Här kan du läsa den fördjupade översiktsplanen för Gäddeholm, föp 60

Gäddeholm utvecklas i etapper

Sedan byggstarten har Västerås stad byggt Gäddeholmsvägen som ger en smidigare och säkrare resa. Längs med hela vägen finns också en belyst cykelbana. Vid den gamla tegelladan och småbåtshamnen har vi rustat upp strandkanterna. Vi har också byggt en ny pir, båtbryggor, lekplats och en badstrand.

På Herrgårdsängen finns det en förskola sedan sommaren 2015. Den kommer att kompletteras med en lågstadieskola, årskurs 1-3 och 4 st förskolegrupper. Den nya skolan byggs i området Malmen och ska vara i drift hösten 2019. Idag finns grundskola upp till åk 9 i Irsta cirka 8 kilometer från Gäddeholm.

Gäddeholms brygga en vacker vinterdag
Gäddeholms brygga en vacker vinterdag
Gäddeholms brygga en vacker vinterdag

Etapp 3 och 4

Just nu pågår en planprocess där tjänstemän och politiker i dialog med invånare, näringsliv och civilsamhälle tar fram detaljplanerna för byggnationen i etapp 3 och 4, som totalt innefattar cirka 1000 - 1300 bostäder. Den tänkta placeringen är nordväst om Herrgårdsängen och Malmen i områden som idag är skogsmark. Detaljplanen är under arbete, vilket innebär att den ännu inte är beslutad.

Staden har ambitionen att i etapp 3 bygga skola, idrottsplats, ett litet centrum med affärslokaler för t ex en livsmedels- och servicebutik och annan kommunal service.

Byggnationen i etapp 3 och 4 kommer troligen att vara varierad med låg bebyggelse såsom fristående villor och rad- och parhus samt lite högre bebyggelse i centrum. Det kommer vara fokus på att skapa en trivsam och varierad miljö med småstadskänsla och där det är enkelt och tryggt att ta sig fram till fots eller med cykel. En väl fungerande kollektivtrafik är också viktigt. Takten för utbyggnationen kommer att vara beroende av hur efterfrågan ser ut, så det är svårt att ge någon exakt tidplan.

Försäljning av tomter i etapp 3

Troligtvis kan tomter i etapp 3 börja säljas 2020 och börja byggas år 2021. I dagsläget är det inte bestämt hur många tomter som kommer att bli villatomter, men vi räknar med att det blir betydligt färre än i de tidigare etapperna. De tomer som ska säljas kommer att fördelas genom tomt- och småhuskön som administreras av Bostad Västerås.

Länk till Bostad Västeråslänk till annan webbplats

Etapp 2, Malmen

Etapp 2 ligger öster om etapp I och angränsar i nordväst till kulturreservatet Gäddeholm.  Här byggs ca 240 nya bostäder - både villor, radhus och flerfamiljshus. Malmen är mer kuperat än Herrgårdsängen, vilket ger det nya området en annan karaktär med fler naturtomter.

Precis som Herrgårdsängen ligger fokus på att bygga energismarta hus som anpassar sig efter naturens variationer.
Byggstart var våren 2017 och arbetet med att bygga husen pågår.

Här kan du läsa detaljplanen för Malmen, dp1747

Malmen sommaren 2019. Foto: Lennart Hyse

Malmen i 3D

Staden har tagit fram en 3d-karta över Malmen, där du kan se den planerade bebyggelsen. Om du klickar på bilden når du en karta där du kan få mer information om olika platser i området. Tänk på att använda en bra internetanslutning och webbläsaren Chrome, så går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

Etapp 1, Herrgårdsängen

Herrgårdsängen är den första etappen som stod klar 2008 med ca 149 bostäder, främst villor men även några radhus. Inom ramen för Västerås stads arbete med en energi- och miljöplan (2007) utsågs Herrgårdsängen till ett pilotområde för lågenergihusbyggande. Det har gjort Herrgårdsängen till ett av Sveriges största bostadsområden för småhus klassade som lågenergihus.

Här kan du läsa detaljplanen för Herrgårdsängen, dp 1623

Gäddeholms brygga en vacker vinterdag

Herrgårdsängen sommaren 2019. Foto: Lennart Hyse

Lågenergihus med fina resultat vid utvärdering

Västerås stad har gjort en utvärdering av husen på Herrgårdsängen ur energisynpunkt och det visar sig i den att resultaten ser mycket fina ut. Här kan du ta del av en utvärdering gjord av Västerås stad.

Länk till rapport i pdf-formatPDF

Prenumerera på nyheter från Gäddeholm

Är du intresserad av utvecklingen av Gäddeholm och vill få löpande information när det händer saker i projektet? Anmäl din e-postadress nedan så får du information när vi gör relevanta uppdateringar av informationen på webben.

Hantera prenumeration
Kontakt

Kontakta oss

Felix Blomstergren

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 56

Det här händer i Västerås

 • Ortsdialog Tillberga - var med och påverka din ort

  Västerås stad vill veta vad du som bor och verkar i Tillberga tycker om din ort och hur du tänker att orten kan förändras och förbättras. Därför bjuder vi in till ett möte med fokus på ortens identitet, boende och utemiljö.

 • Träffa oss om utveckling av Oxbacken på torsdag

  Vi planerar att utveckla Oxbacken. Vi vill gärna träffa dig och höra vad du tycker. Kom förbi och träffa oss och ställ dina frågor. Vi har med oss en fysisk modell och planhandlingar som visar hur det är tänkt att bli. Välkommen!

Nytt i Västerås

 • Bekämpning av granbarkborrar

  I dagarna börjar Västerås stad att bekämpa granbarkborrar i Dingtuna. Mellanskog ska avverka och frakta bort ungefär 500 angripna och försvagade granar.

 • Semesterstängt på Rubingatan

  Under tiden 15 juli till 5 augusti pågår inga arbeten med maskiner på Rubingatan. Eventuellt kommer mindre arbeten som stensättning att pågå under sommaren. Rubingatan är namnet på den nya gata som går utanför Fridhemsskolan i Bäckby.

 • 1100 LED-armaturer sätts upp i sommar

  Under sommaren får Skultuna, Irsta, Badelunda och en del av Hökåsen ny gatubelysning. Sammanlagt handlar det om 1100 gamla armaturer som byts till moderna LED-armaturer. Totalt beräknar Västerås stad att spara 200 000 kronor per år på bytet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?