Tillgänglighetsredogörelser

Här presenterar vi hur Vasteras.se och vår app Mitt Västerås uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi vill att vår webbplats och våra digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av så många som möjligt. Oavsett till exempel funktionedsättning och oberoende av vilka hjälpmedel du använder.

Vasteras.se

Kontakta oss om du inte kan använda webbplatsen.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är tillgängliga. Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, eller på annat sätt inte är tillgängligt, kan du kontakta oss.

Ring: 021-39 00 00
Mejla: kontaktcenter@vasteras.se


Brister i tillgänglighet

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här hittar du tillgänglighetsredogörelser för vasteras.se och digitala tjänster som har lanserats efter 23 september 2018.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 7 juli 2021.

Testningsmetod

Under 2019 tog vi hjälp av en extern aktör för att göra en tillgänglighetsgenomgång. Vi använder också systemen Siteimprove och Sitevision för att dagligen fånga upp och åtgärda tillgänglighetsproblem. Resultatet av genomgången och vår egen självskattning har legat till grund för tillgänglighetsredogörelsen.

Vi arbetar för att all vår videoproduktion ska vara textad. Utöver det gör vi en bedömning inför varje videoproduktion för att avgöra om det finns ett behov för syntolkning eller teckenspråk. Vi har, i dagsläget, inte det som standard.

Informationen om Lediga jobb hämtas från ett separat system som levereras av tredje part. Vi kan själva inte göra förändringar i det utan visar upp det i en så kallad iframe. Det gör att informationen inte blir tillgänglig fullt ut. Vi arbetar med att komma till rätta med bristerna genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.

Videosändningen av kommunfullmäktige hämtas från ett annat system som levereras av tredje part. Vi kan själva inte göra förändringar i det utan visar upp det i en så kallad iframe. Det gör att live-sändningen inte är tillgänglig fullt ut. Vi arbetar med att komma till rätta med bristerna genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantören att tillgänglighetsanpassa sin lösning.

Det finns dokument på vår webbplats som inte uppfyller kraven. Vi har påbörjat ett arbete där vi långsiktigt arbetar för att så mycket information som möjligt ska presenteras direkt på webbplatsen (till exempel informationsmaterial och instruktioner). I arbetet ingår också att granska samtliga publicerade dokument.

Nämndhandling och protokoll

För att de ska vara signerade är våra protokoll inskannade. Det gör att de inte är tillgängliga. Eftersom besluten i dokumenten kommuniceras på andra sätt kommer vi inte göra annorlunda med dokumenten i nuläget.

Vissa av våra digitala blanketter uppfyller inte kraven. Det pågår ett arbete där vi flyttar blanketter och tjänster från ett gammalt system till ett nytt. Att säkerställa en god tillgänglighet i det nya systemet är en del i det arbetet.

Mitt Västerås

Appen är i första hand en samling länkar som erbjuder snabbare vägar till en del av stadens service. Informationen som finns i appen finns också på andra platser, till exempel på webbplatsen. Appen är ett komplement och är aldrig den enda vägen till en information eller tjänst.

Under 2021 gör vi ett arbete där vi ser över appen Mitt Västerås. Tillgängligheten kommer vara en del i det arbetet och vi kommer att publicera en tillgänglighetsredogörelse när det arbetet är klart.

Hör av dig till oss om du hittar fler brister

Kontakta oss om du hittar fler brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete. Om du lämnar dina kontaktuppgifter återkommer vi normalt inom tre dagar.

Mejla: kontaktcenter@vasteras.se
Ring: 021-39 00 00


Kontakta tillsynsmyndigheten om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och tala om det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.