Drömfabriken vy från Karl IX:s väg

Drömfabriken - en ny invånararena i Skultuna

Drömfabriken, den nya invånararenan i Skultuna, kommer bland annat att bestå av en ny byggnad med Persboskolan, bibliotek, fritidsklubb och -gård. Men Drömfabriken är mer än nya lokaler.

Drömfabriken skapar möjligheter för invånare att mötas och ta del av aktiviteter som ger mening. Delar av de nya lokalerna kommer att öppnas upp för föreningar och invånare efter skoltid.

Så roligt att du är intresserad av Drömfabriken! Börja gärna med att se filmen här nedanför. Den ger en glimt av de möjligheter som Drömfabriken kommer att erbjuda.

Om projektet

Tanken med Drömfabriken är att öka framtidstron, framför allt hos våra barn och ungdomar. När skola, bibliotek, fritidsgård och föreningar jobbar tillsammans kan vi bättre hjälpa varje individ att nå sina mål och drömmar.

En stor del i detta är att Persboskolan, biblioteket och fritidsgården i Skultuna får nya lokaler. Vi passar på att bygga så att föreningar och invånare kan använda delar av lokalerna efter skoltid, det blir en invånararena. Drömfabriken är till för alla men på barn och ungas villkor.

Drömfabriken är den största satsningen i Skultuna på många år.

Bygget

Delar av befintliga lokaler för Persboskolan har rivits för att göra plats för den nya byggnaden. Lokalerna var cirka 70 år gamla och inte anpassade efter dagens och framtidens krav och önskemål. När de nya lokalerna står färdiga är de moderna och anpassade till en mer digitaliserad värld.

Dagens skolgård kommer att renoveras och få ny lekutrustning. Skolgården kommer att vara en del av Drömfabriken där ute- och innemiljö bildar en helhet.

Under byggtiden kommer skola, bibliotek och fritidsgård att vara igång. Skolgården kommer att vara tillgänglig även om byggplatsen är avspärrad för allas säkerhet. De flesta elever går kvar i befintliga lokaler under byggtiden. Några elever går i anpassade paviljonger.

Drömfabriken-symbol

Tidplan

  • Vintern 2022/2023 togs ritningar fram. Bygglovet godkändes i mars 2023.
  • April 2023 togs de slutgiltiga politiska besluten om investerings- och hyreskostnad.
  • Augusti-september 2023 revs längorna vid Vallonvägen. Den 8 september var det spadtag och formell byggstart.
  • 2024 Betongplattan blev klar på vintern och stommen är klar före midsommar. Till hösten är tak- och fasadbeklädnad klar.
  • 2025 Insidan görs i ordning.
  • 2026 På vårterminen flyttar elever och medarbetare in i nyinvigda lokaler. Nuvarande bibliotek och omklädningsrum rivs. Utemiljön, gymnasieenhetens nya lokaler och nya omklädningsrum börjar byggas. Under 2026 hoppas vi också kunna öppna upp Drömfabriken för föreningar och invånare.
  • I den animerade filmen kan du se en övergripande tidplan för bygget.
Ny byggnad för Persboskolan, bibliotek och fritidsgård. Vy från Vallonvägen.
3D-animering av Drömfabrikens utemiljö. Vi ser gröna buskar, multiarenor och lekutrustning.

Följ oss i sociala medier

Följ oss i sociala medier och delta i samtal om allt möjligt som händer i Skultuna kommundel. På Facebook delar vi med oss av nyheter och diskuterar vad som händer. Du kan också ställa frågor till oss.

Skultuna kommundel, Västerås stad på Facebook

Skultuna kommundel, Västerås stad på Instagram