Social hållbarhet Skultuna

Vi framtidssäkrar kommundelen genom olika projekt inom social hållbarhet. Stort fokus ligger på barn och unga: att stärka deras framtidstro, att förbättra kunskapsresultaten i skolan och att ha närvarande vuxna i hela samhället.

Illustration Drömfabriken

Drömfabriken - Skultunas nya invånararena

Just nu gör vi den största satsningen i Skultuna på många år, den nya invånararenan som ska heta Drömfabriken. Drömfabriken kommer bland annat att bestå av en ny byggnad med Persboskolan, bibliotek och fritidsgård. Men Drömfabriken är mer än nya lokaler.

Drömfabriken skapar möjligheter för invånare att mötas, ta del av - och skapa - aktiviteter som ger mening för sig själva och andra. Delar av de nya lokalerna kommer att öppnas upp för föreningar och invånare efter skoltid.

Vi planerar för att Drömfabriken ska vara klar 2026. Här kan du läsa mer:

Drömfabriken - Skultunas nya invånararena

Många insatser med fokus på social hållbarhet

Skultunas ungdomar, särskilt flickor, visar en låg framtidstro i undersökningen Liv och hälsa ung. Skultuna kommundelsförvaltning genomför därför många åtgärder för att möta upp detta. Vi jobbar från flera olika håll. Här är ett urval av pågående arbeten och projekt som rör social hållbarhet i Skultuna.

Hej Skultuna

Hur kan vi tillsammans göra Skultuna kommundel ännu bättre? På mötesplatsen Hej Skultuna kan du lyfta dina idéer och få en språngbräda för ditt engagemang.

Kom med dina idéer på vad vi kan göra tillsammans för att utveckla kommundelen. Alla är välkomna! Vi fikar tillsammans och pratar om det du tycker är viktigt för ett attraktivt Skultuna.

Datum: 10 juni och 20 augusti 2024

Plats: Skultunagården, Tibblevägen 1, kl 18-20

Kom de tillfällen som det passar dig. Anmälan till: stina.holgersson@vasteras.se

Vi och Mimer ser fram emot att träffa dig!

Hej Skultuna 

Läroträffen - för bättre läsning

Forskning visar att läsning påverkar skolresultat – men även mående, social kompetens och framgång.

Under våren har vi fyra tillfällen med ”läroträffen” som riktar sig till familjer med barn från förskoleklass till årskurs 3. Vi vill inspirera ditt barn att läsa och visa dig hur du kan hjälpa till. Vi lagar enkel mat och äter tillsammans. Syskon är välkomna att följa med.

Datum: Inga datum för hösten är klara

Plats: Familjecentrum Skultuna

Anmälan (begränsat antal platser)

Läroträffen illustreras med uggla, äpple, penna, böcker med mera

SkultunaAndan

SkultunaAndan är ett projekt som Skultuna kommundelsförvaltning driver tillsammans med Mimer och föreningarna Skultuna idrottssällskap, Skultuna allmänna idrottsklubb, Skultuna scoutkår och Skultuna skytteförening.

Vi ska skapa ett gemensamt förhållningssätt hur vi bemöter våra barn och unga. Genom projektet får ungdomarna chans till fler möten med trygga vuxna i vardagen: vuxna som ser, lyssnar och stöttar.

Projektet är ett Leader-projekt och finansieras av EU-stöd genom den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Lokalt ledd utveckling: Leader Mälardalen

Logotyp Leader Mälardalen

Skultuna Leader Academy

Skultuna Leader Academy är en ledarskapsutbildning för ungdomar. Syftet är både att stärka ungdomar i en roll som framtidens ledare och samtidigt stärka föreningslivet i Skultuna.

Utbildningen innefattar bland annat:

  • pedagogik
  • bemötande och värdskap
  • hjärt- och lungräddning (HLR)
  • krishantering
  • reflektion och identifiering av styrkor

Efter avslutad ledarskapsutbildning har deltagarna möjlighet att praktisera sina kunskaper i Skultunas föreningar eller på Skultuna fritidsgård.

Första hjälpen - psykisk hälsa

Psykisk hälsa är ibland en laddad fråga. Det är också en av de viktigaste. Många känner sig obekväma med att prata om måendefrågor, även om de skulle vilja. Vi vet att det är tillsammans i vardagen som vi medmänniskor kan göra mycket för varandra genom små handlingar som inte kräver specialistutbildningar eller särskilda egenskaper. Därför använder vi första-hjälpen-tavlor som guide.

Tavlorna finns i Skultunas skolor, i SkultunaAndans föreningar, på fritidsgården, familjecentrum och i vår stöd- och serviceverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Tavla guidning psykisk hälsa

Strategiskt arbete för att öka ungdomars framtidstro

Skultuna kommundelsförvaltning har ett strategiskt verksamhetsövergripande arbete för att öka ungdomars framtidstro i Skultuna. Arbetet har fyra utvecklingsområden:

  • Psykisk hälsa
  • Meningsfull fritid
  • Studiekultur
  • Ungdomars inflytande

I det här arbetet vill vi använda de resurser vi redan har tillgängliga och involvera hela samhället, och ha en god föräldramedverkan.

Good enough

Good enough är en kurs för ungdomar som handlar om att stärka de mentala musklerna.

I kursen tar vi upp utmaningar med att vara mitt emellan tonår och vuxenvärlden. Även kraven vi ställer på oss själva och de upplevda förväntningarna från omgivningen.

Det vi vill förmedla med kursen är att även den som mår mindre bra och upplever en tuff tid kan vara med och påverka sin situation till det bättre. Framför allt vill vi främja den enskilda individens tillit till sin egen förmåga.

Ungdomsdialog

Det ska vara enkelt för unga att göra sig hörda. Det ska också vara enkelt för beslutsfattare att lyssna på vad unga tycker i olika frågor. Syftet med ungdomsdialog är att nå ut till fler grupper i samhället, de som vanligtvis inte hörs så mycket. Det gör att vi får ett bredare och mer säkerställt ungdomsperspektiv,

Vi anställer och utbildar ungdomar som ungdomsambassadörer. Deras uppgift är att prata med andra ungdomar om demokrati och vikten att delta i samhällsutvecklingen. Det gör vi bland annat genom workshops och SMS-panel.

 

Följ oss i sociala medier

Följ oss i sociala medier och delta i samtal om allt möjligt som händer i Skultuna kommundel. På Facebook delar vi med oss av nyheter och diskuterar vad som händer. Du kan också ställa frågor till oss.

Skultuna kommundel, Västerås stad på Facebook

Skultuna kommundel, Västerås stad på Instagram

Kontakta oss

Stina Holgersson

Projektsamordnare

Projekt inom social hållbarhet i Skultuna

Skultunagården

021-39 07 89

stina.holgersson@vasteras.se