Detaljplan för ny väg från Gäddeholm till södra Kärrbolandet, dp 1911

Detaljplanen har varit utställd för granskning. Nu bearbetar vi de förslag och synpunkter som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att förlänga Gäddeholmsvägen. I detta ingår även en separerad cykelbana längs med vägen och en anslutningsväg söderut från den nya vägen till Harkievägen.
Syftet är även att skapa grund för fungerande ekosystemtjänster samt värna landskaps- och kulturmiljövärdena området hyser.

Förslaget är att den nya vägen blir 2,1 kilometer lång. Den ska gå från Gäddeholmsvägen vid bostadsetappen Malmbacken till Harkievägen, väg 543, i området vid Lugnet.

Vägen ger en mer trafiksäker och genare förbindelse mot Irsta, Västerås och E18. Den ska också ge ökad tillgänglighet till Mälaren.

Karta över vägens ungefärliga sträckning mellan Gäddeholm och södra Kärrbolandet

Karta över vägens ungefärliga sträckning mellan Gäddeholm och södra Kärrbolandet

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Nora Razma och Åsa Rudhage.

  • Nora når du på e-post nora.razma[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 99 07.
  • Åsa når du på e-post asa.rudhage[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 32 55.
Så här gör du

Planhandlingar vid granskning

Vill du läsa utredningar i samband med planarbetet, klicka i den grå rutan här nere.

Upptäck vägen från Gäddeholm till södra Kärrbolandet i 3D

Via bilden eller länken når du en 3D-karta. Där du kan klicka på olika platser i området och få mer information om dem.

Tänk på att använda en bra internet­anslutning. Undvik webbläsaren Internet Explorer och tidigare versioner av den. Då går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

3D-kartan för vägen från Gäddeholm till södra Kärrbolandet Länk till annan webbplats.

3D-karta över ny väg från Gäddeholm till södra Kärrbolandet
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Nora Razma

Planarkitekt Stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 99 07

byggnadsnamnd@vasteras.se

Åsa Rudhage

Planstrateg på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 55

byggnadsnamnd@vasteras.se