Eldstad eller rökkanal

Innan du in­stallerar en eld­stad och rök­kanal måste du göra en an­mälan. Likaså om du ändrar något med din befintliga eld­stad eller rök­kanal, till exempel sätter in en kassett i din öppna spis.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som bor i och utanför ett område med detaljplan. Har du frågor, ta kontakt med vår Bygglots för att få veta vad som gäller.

Kontaktuppgifter till Bygglots

Är du osäker på vad som gäller för ditt område?

Hitta detaljplaner inom Västerås kommun


Så här gör du. Steg 1.

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs därför igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din budget och tidplan samt förstå ditt ansvar.

Bra att veta

Så här gör du. Steg 2.

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din anmälan behöver du förbereda eller beställa följande hand­­lingar:

  • Situationsplan behövs bara när det finns flera enbostadshus på tomten, markera vilken byggnad det gäller
  • Ritningar, en planritning som visar var eld­staden ska stå, en fasad­ritning som visar hur hög rök­kanalen eller skor­stenen blir och hur den är placerad på taket (krävs enbart när det blir ny skorsten eller rök­kanal)
  • En prestandadeklaration (den får du från till exempel kamintillverkaren). Du behöver skicka med prestandadeklarationen vid anmälan om installation av kamin och rökkanal. Kom ihåg att du behöver skicka in två separata dokument; ett för kaminen och ett för rökkanalen
  • Förslag till kontrollplan

Du kan ofta utgå från äldre ritningar som finns i vårt bygglovsarkiv när du ska ta fram eller göra ritningar till ditt projekt.
Bygglovsarkivet

Checklista för dig som ska installera eldstad eller rökkanal Word, 47.5 kB.

Så här gör du. Steg 3.

Skicka in din anmälan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din an­mälan. Använd vår e‑tjänst om du har en e-legitimation, såsom Bank-ID. Om du saknar e‑legitimation kan du fylla i en ansökningsblankett som du postar till oss.

Du kan sedan följa ditt ärende och se hur långt det har kommit via webben. Har du angivit en e‑post­adress kommer all vår kommunikation med dig att ske via den.

Saknar du e‑legitimation?

Blankett för anmälan om eldstad Word, 234 kB.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Vill du veta hur det går med ditt ärende?

I tjänsten Mina byggärenden kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Behöver du komplettera din anmälan?

Har du fått ett meddelande om att det saknas handlingar för att vi ska kunna fortsätta arbeta med din anmälan? Här kan du skicka in de handlingar vi behöver ha.

Så här gör du. Steg 4.

Invänta ett startbesked

Det är viktigt att du först får ett start­besked innan du börjar in­stallera din eld­stad. Arbetet bör göras av en kunnig in­stallatör eller hant­verkare.

Information om startbesked

Så här gör du. Steg 5.

Innan du får börja elda

Du ska beställa en besiktning av en skorstens­fejar­mästare. Denne kontrollerar att eldstaden och rökkanalen har installerats på rätt sätt. Samt att den har rätt brand­skydd och tak­säkerhet.

Efter en godkänd besiktning skickar antingen du eller sotaren in ett intyg till oss. Du ska också skicka in den ifyllda och undertecknade kontrollplanen. Efter det kan vi skriva ut ett slutbesked som vi skickar till dig. Först när du fått ditt slutbesked får du börja använda din eldstad.

Så här gör du. Steg 6.

Tänk på detta när du eldar

Röken kan vara besvärande för dina grannar. Elda därför utifrån nedanstående metod för att minimera risken att det stör.

  • Elda bara torrt och rent trä, aldrig målat eller im­pregnerat virke eller hus­hålls­sopor.
  • Se till att elden får tillräckligt med syre.
  • Kontrollera att röken är nästan osynlig (vid kallt väder blir den vitaktig).

Tips för dig som ska elda med ved

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021‑39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se