Ved- och pelletseldning

Många småhus i Sverige värms upp med en­bart bio­bränslen, eller med biobränsle i kombination med el. Ved och pellets är de vanligaste typerna av bio­bränsle för små­hus i dag.

Elda med ved

Ved är ett förnybart bränsle som ger en låg kostnad för din upp­värmning. Felaktig ved­eldning kan dock på­verka miljön på ett negativt sätt, genom ut­släpp av partiklar och sot. En god för­bränning ger högt energi­ut­byte och små ut­släpp av luft­föroreningar. Tänk på att visa hän­syn till dina grannar om du bor i tät­bebyggt om­råde.

Undvik problemen genom att

  • se till att luft­tillförseln är lagom till för­bränningen (varken för mycket eller för lite)
  • undvika att elda fuktig ved
  • hålla en hög för­brännings­temperatur, runt omkring 900 °C
  • elda en vedpanna mot ackumulatortank.
En kamin med ved som brinner

Titta på röken för att se om du har en god för­bränning. Röken ska vara vit eller genom­skinlig. Är den svart eller mörk­grå, på­går en ofull­ständig för­bränning. Är den gul­aktig är det tecken på för mycket tjära.

Vedeldning är ett bra komplement vid direkt­verkande el. Det kräver dock en större arbets­insats och under­håll av pannan eller kaminen.

Tänk på att det är förbjudet att elda avfall!

Information om ved, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Svenska bioenergiföreningen Länk till annan webbplats.

Elda med pellets

Pellets tillverkas av såg­spån, bark och övrigt spill från såg­verk och annan industri som behandlar trä. Rå­varan pressas ihop till små cylindrar. De är mellan sex och åtta milli­meter i diameter.

Pellets är lätt att transportera i bulk eller säck. En kubik­meter väger cirka 700 kilo­gram. Två ton pellets har samma energi­innehåll som en kubik­meter olja eller 8 000 kilo­wattimmar el. Ett genom­snitts­hus be­höver cirka 21 000 kilo­wattimmar energi för upp­värmning och till varm­vatten. Då går det åt fem till sex ton pellets per år.

För att byta från olja till pellets räcker det i de flesta fall med att byta brännare på pannan. Pellets­brännaren monteras på samma sätt som olje­brännaren. Tänk på att du även be­höver plats för ett utrymme att förvara pellets i.

För hus med direkt­verkande el, eller där du av andra skäl vill ha pellets som värme­källa, finns pellets­kaminer. Kaminens effekt kan an­passas till husets behov och bränslet matas automatiskt in i kaminen. Pellets bidrar inte till någon växt­hus­effekt.

Information om pellets, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Pelletsförbundet Länk till annan webbplats.

Var rädd om miljön när du eldar

För att minska brand­risken och skona miljön är det viktigt att göra rätt vid eldning. Det finns också bestämmelser kring hur du får elda i din eld­stad.

Information om luftkvalitet och säkerhet i samband med eldning

Kom ihåg att lämna in en anmälan för din eldstad

Innan du in­stallerar en eld­stad och rök­kanal ska du göra en an­mälan. Även om du ändrar något kring din eld­stad eller rök­kanal kan du också behöva göra en an­mälan. Det kan till exempel vara att sätta in en kassett i din öppna spis.

Information om och anmälan av eldstad och rökkanal

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivning

Opartisk och kostnadsfri rådgivning i energi-, klimat- och transportfrågor.

Per Eriksson, Emma Schreij och Emil Svensson når du på telefon 021‑39 25 00. Det går också bra att skicka e‑post, det gör du till energiradgivning@vasteras.se eller i e‑postformuläret i rutan Kontakta oss.

energiradgivning@vasteras.se