Fettavskiljare

Alla verksamheter som hanterar livsmedel behöver en fett­av­skiljare i fastig­heten. Det är fastighets­ägarens ansvar att en sådan finns på plats. Innan en fett­av­skiljare installeras måste du skicka in en an­mälan till oss.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som är fastig­hets­ägare där det finns en verk­sam­het som hanterar livs­medel. Det gäller till exempel en restaurang, sallads­bar, livs­medels­butik, bageri, café eller gatu­kök. Kravet gäller oavsett om fastig­heten har enskilt eller kommunalt av­lopp. Har du frågor om vilka verk­sam­heter som om­fattas av kravet, ta kontakt med vår Bygglots för råd­givning.

Kontaktuppgifter till Bygglots

Så här gör du steg 1

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs därför igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din budget och tid­plan samt förstå ditt ansvar under processen.

De här gäller för verksamheter som hanterar livsmedel

Alla som har en verksamhet där det hanteras livsmedel ska registrera det hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Läs mer om det på sidan i länken.

Information och anmälan av verksamhet som hanterar livsmedel, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Vissa av dessa verksamheter måste ha en fettavskiljare. Det är för att samla upp innehåll som matolja och frityrfett som annars kan skapa problem med stopp i avloppsledningar som kan leda till översvämningar.

Har ditt företag någon av verksamheterna här nere ska du också lämna in en anmälan om att ha fettavskiljare.

 • Bageri, café (mat, bakning)
 • Catering
 • Charkuteriindustri
 • Friteringsanläggningar
 • Pizzeria (med stekbord/fritös)
 • Restaurang
 • Storkök
 • Gatukök
 • Glasstillverkning
 • Grill Hamburgerbar
 • Konditori (tillverkning)
 • Livsmedelsbutik (tillverkning, grill)
 • Tillagning och mottagningskök

Fastighetsägarens ansvar

 • att det finns en fettavskiljare om verksamheten i byggnaden kräver det
 • att det finns en namngiven kontaktperson som ansvarar för fettavskiljaren
 • att fettavskiljaren kontrolleras, underhålls och töms enligt gällande regler
 • att anläggningen med fettavskiljaren besiktigas minst en gång om året

Du kan också behöva ta hänsyn till följande

Information om tömning av fettavskiljare, Vafab miljö

Så här gör du steg 2

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din an­mälan behöver du för­bereda eller beställa följande hand­lingar:

Du kan ofta utgå från äldre ritningar som finns i vårt bygglovsarkiv när du ska ta fram eller göra ritningar till ditt projekt.
Bygglovsarkivet

Checklista för dig som ska installera en fettavskiljare Word, 46.5 kB.

Så här gör du steg 3

Skicka in din anmälan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din an­mälan. Använd vår e‑tjänst om du har en e-legitimation, såsom Bank-ID. Om du saknar e‑legitimation kan du fylla i en ansökningsblankett som du postar till oss.

Du kan sedan följa ditt ärende och se hur långt det har kommit via webben. Har du angivit en e‑post­adress kommer all vår kommunikation med dig att ske via den.

Så här väljer du rätt väg i e‑tjänsten

Fettavskiljare är en typ av vatten- och avloppsinstallation. Om du gör anmälan i e‑tjänsten välj först

 1. Ändring av eller i befintlig byggnad
 2. på nästa sida välj: Ändring av vatten och avlopp
 3. skriv i fritextrutan att det gäller "Installation av fettavskiljare".

Fortsätt sedan att svara på de frågor du får i tjänsten.

Saknar du e‑legitimation?

Blankett för anmälan om fettavskiljare Word, 234 kB.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Vill du veta hur det går med ditt ärende?

I tjänsten Mina byggärenden kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Behöver du komplettera din anmälan?

Har du fått ett meddelande om att det saknas handlingar för att vi ska kunna fortsätta arbeta med din anmälan? Här kan du skicka in de handlingar vi behöver ha.

Så här gör du steg 4

Invänta vårt beslut

Först när du har fått vårt start­besked får du börja installera en fett­av­skiljare.

Information om startbesked

I ditt start­besked framgår vilka handlingar som krävs för att du ska få ett slut­besked.

Så här gör du steg 5

Att tänka på under tiden för installation

Under tiden för installationen är det viktigt att du följer de hand­lingar och ritningar som du har lämnat in. Om du be­höver göra av­steg från dessa måste du kontakta din hand­läggare.

Så här gör du steg 6

Ansök om ett slutbesked

När du har installerat klart behöver kontroller göras innan du får börja använda fett­av­skiljaren. I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska få ett slut­besked.

Först när du har fått ditt slut­besked kan du börja an­vända fett­av­skiljaren.

Information om slutbesked

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021‑39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se