Livsmedelsverksamhet

Du som vill starta en livsmedelsverksamhet ska anmäla det till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Det gäller även om du vill förändra eller upphöra med din verksamhet. Du behöver också känna till ditt ansvar för den egna kontrollen. Till livsmedelsverksamheter räknas bland annat restauranger, caféer, food trucks, butiker, skolor, internetbutiker och importörer.

E-tjänst för att registrera ny livsmedelsverksamhet

Vill du starta en ny livsmedelsverksamhet i Västerås? Registrera dig i vår e-tjänst.

E-tjänst för att registera ny livsmedelsverksamhet

Kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via Kontaktcenter, telefon 021-39 00 00, om du är osäker på om din verksamhet behöver registreras.

Att tänka på om du vill starta eller ta över en livsmedelsverksamhet

 • Om du ska starta eller ta över en verksamhet som ska servera eller sälja matvaror direkt till konsumenter behöver du registrera din verksamhet hos miljö- hälsoskyddsförvaltningen.
 • Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att anmäla bryter du mot lagen. Det gäller även en verksamhet som får en ny ägare, plats eller gör en bolagsombildning. Du kan då få betala en sanktionsavgift.
 • Om du startar en ny livsmedelsverksamhet utan att först ha registrerat den hos oss kan du få betala en avgift som motsvarar en procent av din årsomsättning eller lägst 5 000 kr.
 • Tar du över en verksamhet utan att meddela oss riskerar du att få betala en sanktionsavgift som motsvarar en halv procent av årsomsättningen eller lägst 2500 kr.

Enklare att starta restaurang

Det har blivit enklare för företagare att starta restaurang i Västerås. Kommunen har anslutit sig till Verksamt.se. På Verksamt.se kan du skapa en personlig checklista som ger dig en samlad bild över de uppgifter du behöver lämna, de tillstånd du behöver söka och i vilken ordning. Den personliga checklistan gör att du som blivande livsmedelsföretagare får all information samlad på ett enda ställe och kan vara trygg med att du inte missar några viktiga uppgifter eller tillstånd. Du hittar även kontaktuppgifter och länk till registrering som gör det enkelt att skicka in ansökan digitalt. Anmäl registrering av din anläggning senast 14 dagar innan du startar verksamheten.

Checklista för att starta restaurang, verksamt.se

Verksamt.se är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket. På deras webbplats hittar du information för dig som ska starta, driva, utveckla eller avveckla ett företag.

Verksamt.se

Vad händer efter registreringen?

När du skickar in din anmälan om registrering ska du få en bekräftelse på att verksamheten är registrerad senast fem arbetsdagar efter att vi har fått din anmälan. Efter registreringen får du ett beslut från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. I samband med detta gör vi en bedömning av hur snabbt din verksamhet behöver kontrolleras. De flesta nystartade verksamheter besöker vi redan inom någon månad. Därefter får du ett beslut om riskklassning och årlig avgift. Från och med 1 januari 2024 debiteras livsmedelskontrollerna i efterhand.

Från och med 1 januari 2024 är avgiften för registrering 1 520 kr. Det är en administrativ avgift för handläggningen av ärendet. Avgiften ska betalas oavsett om verksamheten startar eller inte.

När vi gjort en kontroll av din verksamhet ska du få en kontrollrapport inom 15 arbetsdagar. Hör av dig till oss om du inte har fått din kontrollrapport.

Riskklassning av livsmedelsverksamheter

Från 1 januari 2024 gäller en ny riskklassning för livsmedelsverksamheter. Modellen ger en kontrollfrekvens per 5 år, som säger hur ofta en verksamhet ska kontrolleras på fem år. Det som styr omfattningen av kontrollen är hur stor och komplex verksamheten är, samt om verksamheten omfattas av speciallagstiftning.

Kontrollavgifterna tas ut efter genomförda kontroller, genom så kallad efterhandsdebitering.

Brister i verksamheter kan innebära extra kontroller som inte ingår i verksamhetens normala kontrollfrekvens. Denna typ av kontroll debiteras separat och i efterhand.

Livsmedelskontroll

Syftet med kontrollen är att se till att företag i alla led i produktionen, bearbetningen och distributionen av livsmedel uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Målet är att alla konsumenter ska kunna känna sig trygga när de handlar och äter mat i Västerås.

Kontrollen inkluderar för- och efterarbete, samt kontroll på plats och annat arbete som uppstår i samband med kontrollen. Den tid som totalt går åt till ett ärende multipliceras med timavgiften och resulterar i en avgift för kontrollen. I Sverige ska livsmedelskontrollen enligt lag finansieras genom avgifter.

Timavgiften som gäller från den 1 januari 2024 är 1 520 kr.

Exempel på kostnader för livsmedelskontroller

 • Offentliga mottagningskök, 4 560 kr
 • Offentliga produktionskök, 6 080 kr
 • Serveringar, bageri/konditori, 5 320 kr

Egenkontroll

Du som har ett livsmedelsföretag måste själv ha system och rutiner för att kontrollera att verksamheten är säker och uppfyller alla gällande krav. Det finns inga exakta regler för hur egenkontrollen ska göras. Men några riktlinjer kan vara att du kontrollerar och dokumenterar sådant som:

 • Personalens utbildning
 • Personlig hygien
 • Anläggningens lokaler, utrustning och underhåll
 • Rengöring
 • Skadedjursbekämpning
 • Temperaturövervakning
 • Vattenkvalitet
 • Varumottagning
 • Information: märkning, redlighet
 • Spårbarhet
 • Mikrobiologiska och kemiska kriterier

Information på andra språk

Vi har tagit fram en broschyr på nio olika språk som beskriver hur du startar livsmedelsföretag. Förutom lätt svenska som du hittar längst ner på sidan, finns broschyren på följande språk: arabiska, dari, somaliska, tigrinska, persiska, finska, engelska, kurdiska kurmanji och kurdiska sorani. Du kan ladda ner broschyren här nedan eller hämta den i Kontaktcenter i Stadshuset eller hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Port-Anders gata 3, ingång T3.

Starta livsmedelsverksamhet arabiska Pdf, 491.4 kB.

Starta livsmedelsverksamhet kurdiska sorani Pdf, 1006.2 kB.

Starta livsmedelsverksamhet dari Pdf, 553.9 kB.

Starta livsmedelsverksamhet persiska Pdf, 596.2 kB.

Starta livsmedelsverksamhet engelska Pdf, 403.9 kB.

Starta livsmedelsverksamhet somaliska Pdf, 404.2 kB.

Starta livsmedelsverksamhet finska Pdf, 403.1 kB.

Starta livsmedelsverksamhet svenska Pdf, 404 kB.

Starta livsmedelsverksamhet kurdiska kurmanji Pdf, 598.3 kB.

Starta livsmedelsverksamhet tigrinska Pdf, 1.1 MB.

Branschens riktlinjer

Nationella branschriktlinjer är branschens egna beskrivningar av hur företagen kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Företagarna måste följa bestämmelserna i lagar, förordningar och föreskrifter, men nationella branschriktlinjer är frivilliga att följa. Du hittar mer information om branschriktlinjer hos Livsmedelsverket.

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Öppettider: Måndag - Fredag 08.00-16.00, lunchstängt 11.30-13.00

Port-Anders gata 3, ingång T3

Nå Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

mhf@vasteras.se