Visa sökformulär

Riva, rivningslov

Du behöver ansöka om rivningslov för att få riva hela eller delar av en byggnad. Det gäller både inom detaljplanerat område samt där det finns krav på rivningslov i områdesbestämmelserna. För byggnader som får uppföras utan bygglov behövs det normalt inget rivningslov.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som bor inom detalj­planerat om­råde och för de om­råden som har krav på riv­nings­lov i om­rådes­bestämmelserna. Bor du utan­för detalj­planerat om­råde utan krav på rivnings­lov? Då räcker det oftast med en an­mälan. Ta gärna kontakt med Bygglots för gällande regler. Kontakt­upp­gifter hittar du längst ner på denna sida.

Är du osäker på vad som gäller för ditt område?

Hitta detaljplaner inom Västerås kommun

Så här gör du

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs där­för igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din bud­get och tid­plan samt förstå ditt an­svar under processen.

Du kan behöva ta hänsyn till följande:

När behövs rivningslov?

Du behöver i de flesta fall lov för att riva hela eller delar av en byggnad. Även när du ska flytta en byggnad krävs lov. Byggnader som inte kräver lov för att byggas kräver normalt inget lov för att rivas. Ibland kan det krävas en anmälan även om din rivning inte kräver lov. Om du är osäker, ta gärna kontakt med Bygglots för att få veta vad som gäller.

Mer information från Boverket

Du kan även läsa mer på Bo­verkets webb­plats och i deras broschyr.

Boverkets webbplats om rivningslov.länk till annan webbplats

Läs mer i Bo­verkets broschyr Får jag bygga? Om bygglov, riv­nings­lov, mark­lov och anmälan.PDF

Så här gör du

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din ansökan behöver du förbereda eller beställa följande hand­­lingar:

Checklista för dig som ska riva.Word

Så här gör du

Skicka in din ansökan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din an­sökan. Du som har Bank-ID kan med för­del an­vända vår e-tjänst. Då kan du enkelt följa var i processen ditt ärende be­finner sig.

Du kan även göra din an­sökan med en blankett som du postar till oss, men du får då inte möjlig­heten att följa ditt ärende via webben. Har du angivit en e‑post­adress kommer vissa meddelanden att gå via denna.

Saknar du Bank-ID?

Ladda ner och skriv ut blankett för ansökan om rivningslov.Word

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Så här lång tid tar det innan rivnings­lovet är klart

Det får som längst ta tio veckor att hand­­lägga ditt ärende enligt plan- och bygglagen. Tiden räknas från det att alla hand­­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss.

Du kan påverka handläggningstiden genom att

  • skicka in alla hand­­lingar som krävs
  • dina ritningar är tydliga och rätt ut­förda
  • din åtgärd följer detalj­­planen för om­rådet
  • vara snabb om vi begär att du ska skicka in kompletteringar.

Hand­­lägg­­nings­­tiden kan för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­­redas mer.

Vill du veta hur det går med ditt ärende?

Har du ansökt via e-tjänsten kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Logga in på www.vasteras.se/etjanstbygg och gå in under rubriken "Mina ärenden".

Så här gör du

Invänta vårt beslut

När vi är klara med vår handläggning får du besked om rivningslov och ett startbesked. Innan du får börja riva måste du ha

  • fått rivningslov
  • fått startbesked
  • inväntat eventuella över­klagan­den. Det betyder att du tidigast får börja riva fyra veckor efter det att rivnings­lovet har kun­gjorts. Det sker i Post- och Inrikes Tidningar. Under den tiden har allmän­heten möjlig­het att över­klaga lovet. Om lovet blir över­klagat får du efter dessa fyra veckor börja riva. Arbetet sker då på egen risk i och med att lovet kan bli upp­hävt.

Här ser du när ditt rivningslov har kungjorts på Post- och Inrikes Tidningars webbplatslänk till annan webbplats

Läs mer om startbesked.

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska kunna få ett slut­besked.

Så här gör du

Att tänka på när du river

Under rivningen är det viktigt att du följer de hand­lingar och ritningar som du har lämnat in. Till exempel att du tar hand om riv­nings­av­fallet på rätt sätt. Om du be­höver göra av­steg från den in­for­mation du har lämnat in måste du kontakta din hand­läggare.

Så här gör du

Ansök om ett slutbesked

Du ska skicka in en fullständig och undertecknad rivningsplan för att få ditt slutbesked.

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska kunna få ett slut­besked.

Ansök om slutbesked med den här blanketten.Word

Läs mer om slutbesked.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?