Ändring, rivning av bärande konstruktion

Om du ändrar en byggnads bärande delar är det viktigt att konstruktionen även efter åt­gärden upp­fyller kraven på stadga och be­ständig­het. Innan du börjar arbetet be­höver du skicka in en an­mälan till oss och in­vänta vårt besked.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som har en fastig­het i eller utanför ett område med detaljplan. Har du frågor, ta gärna kontakt med Bygglots för råd­givning.

Kontakt­upp­gifter till Bygglots

Så här gör du. Steg 1.

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs där­för igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din bud­get och tid­plan samt förstå ditt an­svar under processen.

Bärande konstruktioner och lagkrav

Det finns vissa delar av en byggnad som gör att den håller ihop och klarar laster av både material, väder och vind. Dessa kallas bärande konstruktioner. Det kan till exempel vara vissa väggar, pelare och takstolar. Om du tar bort en bärande del är det mycket viktigt det fortfarande är god hållfasthet och att byggnaden fortfarande följer de lagkrav som finns.

Du kan behöva ta hänsyn till följande

Så här gör du. Steg 2.

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din an­mälan be­höver du för­bereda eller be­ställa följande hand­lingar:

Det finns inga ritningar som visar bärande väggar

Du kan ofta utgå från äldre ritningar som finns i vårt bygglovsarkiv när du ska ta fram eller göra ritningar till ditt projekt. Det vi inte kan hjälpa dig med är ritningar som visar om en vägg är bärande eller inte. Den typen av ritningar har vi inte. För att ta reda på om en vägg är bärande eller inte behöver du ta kontakt med en sakkunnig. Det vill säga en person som kan mäta och göra en bedömning om hur väggen är byggd.
Bygglovsarkivet

Checklista för dig som ska riva eller ändra bärande väggar Word, 53 kB.

Så här gör du. Steg 3.

Skicka in din anmälan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din an­mälan. Använd vår e‑tjänst om du har en e-legitimation, såsom Bank-ID. Om du saknar e‑legitimation kan du fylla i en ansökningsblankett som du postar till oss.

Du kan sedan följa ditt ärende och se hur långt det har kommit via webben. Har du angivit en e‑post­adress kommer all vår kommunikation med dig att ske via den.

Så här väljer du rätt väg i e‑tjänsten

Om du gör anmälan i e‑tjänsten välj först

  • Ändring av eller i befintlig byggnad
  • på nästa sida välj: Ändring av bärande konstruktion.

Fortsätt sedan att svara på de frågor du får i tjänsten.

Saknar du e‑legitimation?

Blankett för anmälan av bärande konstruktion Word, 234 kB.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Vill du veta hur det går med ditt ärende?

I tjänsten Mina byggärenden kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Behöver du komplettera din anmälan?

Har du fått ett meddelande om att det saknas handlingar för att vi ska kunna fortsätta arbeta med din anmälan? Här kan du skicka in de handlingar vi behöver ha.

Så här gör du. Steg 4.

Invänta vårt beslut

Först när du har fått vårt start­besked får du börja göra ändringen.

Information om startbesked

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska kunna få ett slut­besked.

Så här gör du. Steg 5.

Att tänka på under byggtiden

Under bygg­tiden är det viktigt att du följer de hand­lingar och ritningar som du har lämnat in. Om du be­höver göra av­steg från dessa måste du kontakta din hand­läggare.

Så här gör du. Steg 6.

Ansök om ett slutbesked

När du har är klar med arbetet ska du lämna in en full­ständig och under­tecknad kontroll­plan. Du kan också be­höva lämna in fler handlingar. I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska få ett slut­besked. Först när du har fått ditt slut­besked kan du börja an­vända det utrymmet där du ändrat eller rivit konstruktionen.

Information om slutbesked

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021‑39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se