Uppvärmning

Bor du i villa eller annat enfamiljshus? Då måste du antagligen betala för uppvärmningen av huset själv. Du kan spara mycket pengar och energi genom att göra kloka val för uppvärmningen. Samtidigt bidrar du till en minskad påverkan på miljön. På den här sidan hittar du flera smarta tips.

I undersidor hittar du mer information om några vanliga former för upp­värmning. Där kan du läsa mer om

Det kostar ganska mycket att värma upp ett hus, och du kan välja bland fler olika sätt. Vilket du väljer på­verkar både din energi­för­bruk­ning, kostnader och miljön. Men det finns mycket du kan göra för att för­bruka så lite energi som möjligt, och ändå ha det varmt och skönt.

Nytt bidrag för småhusägare som vill spara energi

Från den 3 juli kan du som privatperson och bor småhus söka bidrag energi­­effektivisering. Det gäller småhus som i dag har uppvärmning med el eller gas.

Du gör ansökan hos Boverket och länsstyrelsen handlägger, tar beslut och svarar på dina frågor. Läs mer om förutsättningar och viktiga datum på deras webbplatser.

Bidrag för energieffektivisering i småhus, Länsstyrelsen i Västmanland

Bidrag för energieffektivisering i småhus, Boverket

Energimärkning förenklar val av uppvärmning för villan

Det är upp­värmning och varm­vatten som står för den största delen av energi­användningen i ett hushåll. Därför är det viktigt att göra ett bra val om hur huset ska värmas upp. Produkter för uppvärmning ska ha en energimärkning som kan vara till hjälp i ditt val mellan olika alternativ. Det är till exempel värme­pumpar, el- , olje- och gas­pannor, samt varm­vatten­beredare. Med hjälp av märkningen kan du jäm­föra olika produkter innan du gör ditt val. Läs mer på energi­myndig­hetens webb­plats. Du kan alltid prata med din energi- och klimat­rådgivare för att få hjälp och råd.

Information om energimärkning, Energimyndigheten

Isolering och vanor påverkar din förbrukning mest

Börja med att se över det som kallas klimat­skal. Det är fönster och dörrar, ytter­väggar, golv och isolering med mera. Du kanske ska isolera mer på vinden, eller sätta upp tät­nings­lister vid dörrar och fönster så att inte värmen för­svinner ut. Husets ventila­tion på­verkar också energi­för­bruk­ningen. Fundera också på vilka vanor du och övriga i familjen har. Är det någon som vill ha det väldigt varmt i sov­rummet? Eller någon som duschar varmt länge? Reser du bort en längre tid och ingen är i huset är det bra att sänka temperaturen.

Information om klimatskal och ventilation

Hand som vrider på ett termostatreglage till ett värmeelement

Har du frågor kring upp­värmning av ditt hus är du alltid välkommen att kontakta oss på energi- och klimat­råd­givningen.

Om du ska bygga nytt hus

Du bör satsa på att ditt nya hus ska dra så lite energi som möjligt. Det finns nuför­tiden något som kallas låg­energi­hus, passiv­hus, och noll­energi­hus. Passiv­hus är hus som byggs med speciell teknik och isolering, så att du inte behöver något aktivt system för upp­värmning. Istället sker upp­värmningen genom att åter­vinna luften som går ut från huset, och bara genom att människor finns i huset. Genom kropps­värme, helt enkelt!

Det är husets läge och förut­sättningar som avgör vilket upp­värmnings­sätt du väljer. Till exempel, om huset ligger nära fjärr­värme­nätet eller om förut­sättningarna för berg­värme är bra. Även hus­hållets ekonomi, och intresse för drift och under­håll, spelar in.

Solenergi

Tror du att sol­energi bara är något för varma länder? Helt fel! Sol­energi är både effektivt och fungerar väldigt bra här i Sverige också. Energi­myndigheten har räknat ut att Sverige har lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet. Det beror på att vi har så långa dagar under sommar­halvåret. Dagens teknik för sol­energi är väldigt effektiv.

Solenergi brukar delas upp i sol­värme och solel. Läs mer om hur du kan använda solens strålar på ett bra sätt.

Information om solenergi

Svensk solenergi

Solvärme

Solenergi kan användas till produktion av värme. Det är ett bra komplement till andra former av upp­värmning. En sol­värme­anläggning kan minska behovet med köpt energi med 2000-6000 kilo­wattimmar per år. Det gäller för en normal­villa och är beroende av system och storlek på sol­fångarna. Sol­värme fungerar bäst ihop med ved- eller pellets­panna. Även kombinationer med värme­pump och elpanna kan vara en bra lösning.

Solvärme kan svara för cirka hälften av en normal­familjs årliga behov av varm­vatten. Då används ett standard­system för sol­värme. I det systemet är fyra till sex kvadrat­meter sol­fångare anslutna till en varm­vatten­beredare. Beredaren kan ha mellan 200 till 300 liters volym.

Passa på att investera i sol­värme när du ändå ska byta varm­vatten­beredare. Då blir mer­kostnaden för sol­värmen som lägst! Ett annat utmärkt tillämpnings­område för sol­värme är upp­värmning av en pool eller annat mindre utom­hus­bad.

Information om solvärme, Energimyndigheten

Solel - producera din egen el med hjälp av solceller

Genom solceller kan du producera din egen el. Sol­cellerna sitter samman­kopplade till en sol­panel. I dag finns det många olika leverantörer av sol­cells­paket med varierade topp­effekter.

Information om solceller, Energimyndigheten

Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av sol­celler. Ett så kallat investeringsstöd. Stödet riktas till alla typer av fastighets­ägare. Det vill säga såväl företag och offentliga organisationer, som privat­personer. Från och med den 1 januari 2018 är nivån för att få stöd maximalt 30 procent.

Syftet med detta stöd är att bidra till om­ställningen av energi­systemet och till närings­livs­utveckling inom energi­teknik­området.

Stödet är ram­begränsat och räcker alltså bara så länge de avsatta pengarna räcker.

Läs mer på Energimyndigheten om hur du gör din an­sökan. Sen är det läns­styrelsen som handlägger an­sökningarna.

Vilka stöd och intäkter kan jag få?, Energimyndigheten

Vem äger elnätet?

Beroende på var i kommunen du bor är det Mälarenergi eller Vattenfall som äger elnätet. De ansvarar för anslutningen till elnätet av din anläggning.

Information om anslutning till elnätet, Mälarenergi

Information om anslutning till elnätet, Vattenfall

Från och med 1 januari 2015 kan man få skattereduktion på 60 öre per kilowattimme för överskottsel som matas in på nätet.

Besök en solpark

Är du sugen på att besöka eller veta mer om Skandinaviens största solföljarpark? Längs med E18, mellan Västerås och Enköping finns en stor solcellspark. Den visas för grupper efter förfrågan. Hör av dig till dina energi- och klimatrådgivare.

Kolla om du behöver bygglov för din anläggning

Kom ihåg att ta reda på om du behöver söka bygglov för den solenergianläggning du har tänkt uppföra. Du kan prata med vår Bygglots på Kontaktcenter för att få svar på det.

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivning

Opartisk och kostnadsfri rådgivning i energi-, klimat- och transportfrågor.

Per Eriksson, Emma Schreij och Emil Svensson når du på telefon 021‑39 25 00. Det går också bra att skicka e‑post, det gör du till:

energiradgivning@vasteras.se

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se