Visa sökformulär

Solenergi

Här i Sverige fungerar solenergi väldigt bra. Vi har lika stor solinstrålning som länderna i norra Europa har. Dagens teknik gör den också väldigt effektiv, så det är en bra idé att satsa på solenergi.

Solenergi - vår mest miljövänliga energikälla

Föreläsning: Egen solel och
laddplats för elbil

Ta del av tips, råd och fakta om elbilsladdning och hur du kan producera egen el med solceller. Vi bjuder på inspirerande föreläsningar, minimässa och lättare lunch. Seminariet är öppet för alla, men extra intressant för dig som äger eller driver lantbruk eller ett eget företag.

Datum: 14 november 2019, 10.30-14.30
Plats: Brunnby gård, Brunnby 4, Västerås
Pris: Kostnadsfritt
Läs mer om evenemanget här

Solpaneler på taket till ett enbostadshus

Solvärme ger varmvatten och värmer ditt hus

Solenergi kan användas till produktion av värme. Då har du solfångare på eller i an­slutning till ditt hus. Med hjälp av sol­fångare kan du dels få varm­vatten och dels värma upp ditt hus. Hur mycket värme du får ut beror på hur stora sol­fångare du har och vilket system du har valt.

Solvärme är ett bra komplement till andra former av upp­värmning. Sol­värme fungerar bäst i kombination med en panna för ved eller pellets. Även andra kombinationer med värme­pump och el­panna kan vara en bra lösning.

Solvärmen kan ge cirka hälften av det varm­vatten som en normal familj gör av med på ett år. Ett tips är att passa på att in­vestera i sol­värme när du ska byta varm­vatten­beredare. Då blir mer­kostnaden för sol­värmen som lägst.

Energimyndighetens webbplats om solvärme.länk till annan webbplats

Solceller producerar el

Genom solceller kan du producera din egen el, solel. Sol­cellerna sitter samman­kopplade till en så kallad solpanel. Sol­panelen har du på ditt hus eller fri­stående på marken. Som fastighets­ägare kan du få ett ekonomiskt stöd för att sätta upp sol­celler. Stödet är statligt och administreras av länsstyrelsen.

Film om Elias i Västerås som installerat solpaneler på sitt huslänk till annan webbplats

Energimyndighetens webbplats solelportalen.länk till annan webbplats

Energimyndigheten webbplats om solceller.länk till annan webbplats

Energimyndighetens webbplats om solenergi.länk till annan webbplats

Svensk solenergis webbplats.länk till annan webbplats

Solkartan visar hur solen strålar

Ta hjälp av sol­kartan för att se om ditt hus får till­räck­ligt med sol. Kartan visar hur stor sol­in­strålningen är på olika bygg­nader. Du ser hur mycket sol­energi som strålar in på väggar och tak samt hur väl byggnaden lämpar sig för sol­paneler.

Här hittar du solkartan.länk till annan webbplats

Kartbild som visar Solkartan
Så här gör du

Vill du veta mer?

Få information och råd innan du börjar installera

Innan du sätter upp sol­fångare eller sol­celler är det bra att få veta vad du ska tänka på. Prata med vår energi- och klimat­rådgivare.

 • Zandra Camber på telefon 021-39 25 71 eller
 • Per Eriksson på telefon 021-39 25 75
 • Du kan också skicka e-post, det gör du till energiradgivning[a]vasteras.se.

Här beskriver vi lite kort vad du ska tänka på.

Producera din egen el med solceller

Om du vill producera egen el är det viktigt att tänka på

 • var du har möjlighet att placera solpaneler
 • om det är risk för skuggning
 • i vilket skick ditt tak är
 • vilken storlek det är på fastighetens elsäkring.

Så här gör du

Ta kontakt med en installatör. Tänk igenom vilken storlek på an­läggningen du behöver och var den ska placeras. Kolla upp om du behöver bygg­lov. Ta kontakt med elnäts­bolaget i god tid.

 • Du kan välja att söka solcellsstöd eller använda ROT-avdraget för din sol­cells­in­stallation. Det går inte att ut­nyttja båda.
 • När din anläggning är klar skickar din elinstallatör in en färdig­anmälan till nät­bolaget. Elnätsbolaget gör eventuellt ett mätar­byte så att den nya el­mätaren klarar av att mäta både in­matning och uttag från el­nätet.
 • För mer information om moms och skatte­regler se Skatte­verkets webb­plats.
 • Skriv avtal med ett elhandelsbolag som vill köpa din solel.

Alla som har mikroproduktion av för­ny­bar el får en skatte­reduktion för den el som matas ut på nätet. Den är på 60 öre per kilo­wattimme. Det började gälla 1 januari 2015.

Energimyndighetens webbplats om solceller.länk till annan webbplats

Skatteverkets information om mikroproduktion av förnybar el.länk till annan webbplats

Installera solfångare för solvärme

När du ska köpa en an­läggning för sol­värme bör du först fundera på

 • vad du har för uppvärmningssystem
 • var du har möjlighet att placera solfångare
 • i vilket skick ditt tak är.

Energimyndighetens webbplats om solvärme.länk till annan webbplats

Det krävs i regel bygglov för dina solfångare och solceller

Det finns några undantag där du slipper söka lov. Oftast är det beroende på dels var du bor, dels hur din solenergianläggning ser ut och hur den placeras. Det bästa är att prata med vår Bygglots på Kontaktcenter. De kan ge dig besked om vad som gäller i just ditt fall.

Här får du veta mer och kan söka bygglov för solfångare och solceller.

E-post kontaktcenter[a]vasteras.se

Telefon 021-39 00 00 knappval 3

Stöd och intäkter för solceller

För information om vilka aktuella stöd och intäkter som finns hänvisar vi vidare till Energimyndighetens solelportal.

Länk till stöd och intäkter på solelportalenlänk till annan webbplats

Du kan även läsa mer på länsstyrelsens webbplats om stöd till solceller.länk till annan webbplats

Vem ansvarar för anslutningen till elnätet?

Beroende på var i kommunen du bor är det Mälarenergi eller Vattenfall som äger elnätet. De an­svarar för an­slutningen till el­nätet av din an­läggning.

Besök en solpark

Är du sugen på att besöka eller veta mer om Nordens största solföljarpark? Längs med E18, mellan Västerås och Enköping finns en stor solcellspark. Den visas för grupper efter för­frågan. Hör av dig till din energi- och klimat­rådgivare.

E-post energiradgivning[a]vasteras.se

Telefon 021-39 25 71

Solföljare på rad

Bild från solparken utanför Västerås

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stadens energi- och klimatrådgivare som bland annat arbetar med att ge tips och råd om sol­energi.

Mälarenergi och Vattenfall har hand om elnätet.

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivning

Opartisk och kostnadsfri rådgivning i energi-, klimat- och transportfrågor.

Zandra Camber 021-39 25 71 och Per Eriksson 021-39 25 75. Det går också bra att skicka e-post, det gör du till energiradgivning[a]vasteras.se eller i e-postformuläret i rutan Kontakta oss.

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?