Solenergi

Här i Sverige fungerar solenergi väldigt bra. Vi har lika stor solinstrålning som länderna i norra Europa har. Dagens teknik gör den också väldigt effektiv, så det är en bra idé att satsa på solenergi.

Solenergi - vår mest miljövänliga energikälla

Solvärme ger varmvatten och värmer ditt hus

Solenergi kan användas till produktion av värme. Då har du solfångare på eller i an­slutning till ditt hus. Med hjälp av sol­fångare kan du dels få varm­vatten och dels värma upp ditt hus. Hur mycket värme du får ut beror på hur stora sol­fångare du har och vilket system du har valt.

Solvärme är ett bra komplement till andra former av upp­värmning. Sol­värme fungerar bäst i kombination med en panna för ved eller pellets. Även andra kombinationer med värme­pump och el­panna kan vara en bra lösning.

Solpaneler som installeras på ett tak.

Solvärmen kan ge cirka hälften av det varm­vatten som en normal familj gör av med på ett år. Ett tips är att passa på att in­vestera i sol­värme när du ska byta varm­vatten­beredare. Då blir mer­kostnaden för sol­värmen som lägst.

Information om solvärme och solkyla, Energimyndigheten

Solceller producerar el

Genom solceller kan du producera din egen el, solel. Sol­cellerna sitter samman­kopplade till en så kallad solpanel. Sol­panelen har du på ditt hus eller fri­stående på marken.

Film om Elias i Västerås som installerat solpaneler på sitt hus

Solelportalen – vägledning om solceller, Energimyndigheten

Information om solceller, Energimyndigheten

Information om solenergi, Energimyndigheten

Svensk solenergi

Solkartan visar hur solen strålar

Ta hjälp av sol­kartan för att se om ditt hus får till­räck­ligt med sol. Kartan visar hur stor sol­in­strålningen är på olika bygg­nader. Du ser hur mycket sol­energi som strålar in på väggar och tak samt hur väl byggnaden lämpar sig för sol­paneler.

Solkartan

Kartbild som visar Solkartan
Så här gör du

Få information och råd innan du börjar installera

Innan du sätter upp sol­fångare eller sol­celler är det bra att få veta vad du ska tänka på. Prata med vår energi- och klimat­rådgivare.

 • Per Eriksson på telefon 021-39 25 75
 • Emma Schreij 021‑39 25 02
 • Emil Svensson 021‑39 15 22
 • Du kan också skicka e-post, det gör du till energiradgivning[a]vasteras.se.

Här beskriver vi lite kort vad du ska tänka på.

Producera din egen el med solceller

Om du vill producera egen el är det viktigt att tänka på

 • var du har möjlighet att placera solpaneler
 • om det är risk för skuggning
 • i vilket skick ditt tak är
 • vilken storlek det är på fastighetens elsäkring.

Så här gör du

Ta kontakt med en installatör. Tänk igenom vilken storlek på an­läggningen du behöver och var den ska placeras. Kolla upp om du behöver bygg­lov. Ta kontakt med elnäts­bolaget i god tid.

 • Du kan använda ROT-avdraget för din sol­cells­in­stallation.
 • När din anläggning är klar skickar din elinstallatör in en färdig­anmälan till nät­bolaget. Elnätsbolaget gör eventuellt ett mätar­byte så att den nya el­mätaren klarar av att mäta både in­matning och uttag från el­nätet.
 • För mer information om moms och skatte­regler se Skatte­verkets webb­plats.
 • Skriv avtal med ett elhandelsbolag som vill köpa din solel.

Alla som har mikroproduktion av för­ny­bar el får en skatte­reduktion för den el som matas ut på nätet. Den är på 60 öre per kilo­wattimme. Det började gälla 1 januari 2015.

Information om solceller, Energimyndigheten

Mikroproduktion av förnybar el – privatperson, Skatteverket

Installera solfångare för solvärme

När du ska köpa en an­läggning för sol­värme bör du först fundera på

 • vad du har för uppvärmningssystem
 • var du har möjlighet att placera solfångare
 • i vilket skick ditt tak är.

Information om solvärme, Energimyndigheten

Det kan behövas bygglov för dina solfångare och solceller

Beroende på var du bor och hur din solcellsanläggning ser ut kan det behövas bygglov. Det bästa är att prata med vår Bygglots på Kontaktcenter. De kan ge dig besked om vad som gäller i just ditt fall.

Information om hur du söker bygglov för solfångare och solceller

E-post kontaktcenter@vasteras.se

Telefon 021-39 00 00 knappval 3

Vem ansvarar för anslutningen till elnätet?

Beroende på var i kommunen du bor är det Mälarenergi eller Vattenfall som äger elnätet. De an­svarar för an­slutningen till el­nätet av din an­läggning.

Besök en solpark

Är du sugen på att besöka eller veta mer om Nordens största solföljarpark? Längs med E18, mellan Västerås och Enköping finns en stor solcellspark. Den visas för grupper efter för­frågan. Hör av dig till din energi- och klimat­rådgivare.

E-post energiradgivning@vasteras.se

Telefon 021-39 25 75

Solföljare på rad.

Bild från solparken utanför Västerås

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stadens energi- och klimatrådgivare som bland annat arbetar med att ge tips och råd om sol­energi.

Mälarenergi och Vattenfall har hand om elnätet.

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivning

Opartisk och kostnadsfri rådgivning i energi-, klimat- och transportfrågor.

Per Eriksson, Emma Schreij och Emil Svensson når du på telefon 021‑39 25 00. Det går också bra att skicka e‑post, det gör du till:

energiradgivning@vasteras.se

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se