Visa sökformulär

Klimatskal och ventilation

Hur ditt hus är byggt har stor betydelse för hur mycket energi som går åt. Vi berättar om hur du kan spara pengar och energi med ganska enkla åtgärder. Både isolering och dina vanor påverkar.

Om hur klimatskal och ventilation påverkar

Bostadens klimat­skal består av golv, väggar, tak, dörrar och fönster. Det är det som skyddar oss från väder och vind. Ett tätt och väl­isolerat hus med bra fönster och dörrar är en för­ut­sättning för låga upp­värmnings­kostnader.

Bättre isolerat hus sparar pengar

Det finns några saker du kan göra med ditt klimats­kal för att spara pengar. Det kan vara att tilläggs­isolera tak­bjälk­laget och byta ut eller reno­vera dina fönster. När du gjort en åt­gärd är det viktigt att se över att ventila­tionen är till­räcklig så att det inte upp­står pro­blem med fukt och mögel.

Information om isolering, Swedisol Länk till annan webbplats.

Timmerhus med torvtak

Ventilationen kan ge dig värme

För att våra hus och vi själva ska må bra måste luften inom­hus bytas ut regel­bundet. Detta sköts med husets ventila­tions­system.

Våra vanligaste ventilationssystem är självdrag, frånluft samt till- och frånluft. Om du har ett system med själv­drag och upp­lever dålig luft kan du för­stärka det med en fläkt.

Om du har från­lufts­system kan du spara pengar och energi genom att installera en från­lufts­värme­pump. Den tar till­vara på värme ifrån ­luften. Har du ett till- och från­lufts­system kan du sätta in en värme­växlare. Den för­värmer tilluften med värme ur från­luften och på så sätt sparar den pengar och energi.

Information om värmepumpar

Information om uppvärmning

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivning

Opartisk och kostnadsfri rådgivning i energi-, klimat- och transportfrågor.

Per Eriksson 021-39 25 75, Emma Schreij 021‑39 25 02 och Emil Svensson 021-39 15 22. Det går också bra att skicka e‑post, det gör du till energiradgivning[a]vasteras.se eller i e‑postformuläret i rutan Kontakta oss.