Hiss och lyftanordning

Det är viktigt att byggnader och teknisk utrustning är säkra och trygga. Därför krävs det att du gör en anmälan innan du installerar eller väsentligt ändrar en hiss eller annan lyftanordning. Du ska också in­vänta vårt besked innan du startar installationen. Här på sidan beskriver vi allt du behöver göra.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som har en fastig­het i eller utanför ett område med detaljplan. Har du frågor, ta gärna kontakt med Bygglots för råd­givning.

Kontakt­upp­gifter till Bygglots

Så här gör du. Steg 1.

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs där­för igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din bud­get och tid­plan samt förstå ditt an­svar under processen.

Anmälan krävs för olika sorters hissar

Det är viktigt med säkerheten för teknisk utrustning. Därför krävs det att du gör en anmälan för att installera eller väsentligt ändra en hiss eller annan lyftanordning. Det kan till exempel gälla

 • stolhiss
 • plattformshiss
 • trapphiss.

Du ska göra en anmälan vid

 • nyinstallation av hiss eller lyftanordning (motordrivna anordningar)
 • ändring eller utbyte av hissens styrsystem
 • ändring eller utbyte av apparatställ eller maskineri
 • ändring eller utbyte av inredning av hisskorgen
 • ändring eller utbyte av hela hisskorgen.

Om installationen innefattar ändring i den yttre fasaden ska du även söka bygglov för ändring av fasad.

Bygglov för ändring av fasad

Innan du får börja in­stallera ska du in­vänta vårt startbesked.

Du kan behöva ta hänsyn till följande

Så här gör du. Steg 2.

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din an­mälan be­höver du för­bereda eller be­ställa följande handlingar:

 • Ritningar, planritning där hissen är inritad med mått samt ritning med sektioner (vid nyinstallation av hiss)
 • Förslag till kontrollplan, din kontrollansvarige hjälper dig att ta fram den, om kontrollansvarig krävs
 • Produktblad från tillverkaren eller detaljritning.

Detta kan du i vissa fall behöva komplettera med.

 • Konstruktionsritningar (om installationen innebär ingrepp i bärande konstruktion)
 • Fasadritningar (vid utvändiga ändringar)
 • Brandskyddsbeskrivning (om installationen påverkar flera brandceller)
 • Kontrollansvarig behövs eventuellt. Skriv i så fall in i ansökan namn och kontaktupp­gifter till den som är kontroll­ansvarig för installationen.

Du kan ofta utgå från äldre ritningar som finns i vårt bygglovsarkiv när du ska ta fram eller göra ritningar till ditt projekt.
Bygglovsarkivet

Checklista för dig som ska installera hiss eller lyftanordning Word, 47.7 kB.

Så här gör du. Steg 3.

Skicka in din anmälan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din an­mälan. Använd vår e‑tjänst om du har en e-legitimation, såsom Bank-ID. Om du saknar e‑legitimation kan du fylla i en ansökningsblankett som du postar till oss.

Du kan sedan följa ditt ärende och se hur långt det har kommit via webben. Har du angivit en e‑post­adress kommer all vår kommunikation med dig att ske via den.

Så här väljer du rätt väg i e‑tjänsten

Om du gör anmälan i e‑tjänsten välj först

 1. Ändring av eller i befintlig byggnad
 2. på nästa sida välj: Hissinstallation/ändring. Gäller det en lyftanordning skriv "Installation av lyftanordning" i fritextrutan.

Fortsätt sedan att svara på de frågor du får i tjänsten.

Saknar du e‑legitimation?

Blankett för anmälan om hiss och lyftanordningar Word, 237 kB.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Vill du veta hur det går med din anmälan?

I tjänsten Mina byggärenden kan du enkelt följa var i processen din anmälan befinner sig.

Behöver du komplettera din anmälan?

Har du fått ett meddelande om att det saknas handlingar för att vi ska kunna fortsätta arbeta med din anmälan? Här kan du skicka in de handlingar vi behöver ha.

Så här gör du. Steg 4.

Invänta vårt beslut

Först när du har fått vårt start­besked får du börja göra installa­tioner.

Information om startbesked

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska kunna få ett slut­besked.

Så här gör du. Steg 5.

Att tänka på under byggtiden

Under tiden för installationen är det viktigt att du följer de hand­lingar och ritningar som du har lämnat in. Om du be­höver göra av­steg från dessa måste du kontakta din hand­läggare.

Ungefärlig tid och kostnad

En anmälan tar ungefär mellan två och fyra veckor för oss att handlägga. Då räknar vi från att alla handlingar vi behöver har kommit in och anmälan är komplett.

Det kostar cirka 5 200 kronor. Fakturan skickas ut i samband med startbeskedet.

Så här gör du. Steg 6.

Ansök om ett slutbesked

När du har gjort dina installationer klara ska du ansöka om ett slutbesked. Slutbeskedet ska du söka innan du börjar använda det du installerat. Du kan också be­höva lämna in fler handlingar. I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska kunna få ett slut­besked. Här är en preliminär lista

 • Kontrollplan som är ifylld och underskriven
 • Intyg hiss från första besiktning eller revisionsbesiktning av ackrediterad kontrollant (intyget visar att hissen eller lyftanordningen är besiktigad och klar att använda).

Först när du har fått ditt slut­besked kan du börja an­vända hissen eller lyftanordningen.

Information om slutbesked

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021‑39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se