Hemtjänst

För vem

Vem har rätt till hemtjänst?

Du som har det svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet kan få hemtjänst. Du ansöker om hemtjänst hos en biståndshandläggare som utifrån dina behov utreder vilket stöd du kan få. När utredningen är klar får du ett beslut skickat hem till dig med posten. Där står det om du blivit beviljad hemtjänst och vad du i så fall ska få hjälp med. 

Hemtjänsten regleras i Socialtjänstlagen och är en del av socialtjänsten. Hemtjänstens syfte är att se till att kommunens invånare har en skälig levnadsnivå, det vill säga att de grundläggande behoven är tillgodosedda när det gäller till exempel hälsa och hygien.

Kostnad för hemtjänst

Avgiften för hemtjänsten beror på vilken typ av service du får och hur mycket.

Avgifter för omsorg, stöd och hjälp

Överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd över beslutet som tagits kring din hemtjänst kan du överklaga. Vänd dig till din handläggare för att få hjälp. 

Så här överklagar du ett beslut

Så här gör du

Hur ansöker jag om hemtjänst?

steg 1

Ring 021-39 27 25 för att komma i kontakt med en biståndshandläggare. Denne startar då en utredning om dina behov. Du kan också ladda ner blanketten och skicka in.

Ring 021-39 27 25

steg 2

Ett beslut skickas till dig med posten. Har du blivit beviljad hemtjänst kan du själv välja leverantör. Du kan också tillsammans med din biståndshandläggare välja e-hemtjänst.

steg 3

Om du inte är nöjd över beslutet som tagits kring din hemtjänst kan du överklaga. Vänd dig till din handläggare för hjälp.

Så här överklagar du ett beslut

Välj leverantör

Har du blivit beviljad hemtjänst har du möjlighet att välja leverantör av din hemtjänst. Här kan du se vilka leverantörer du kan välja mellan och läsa mer om dem. Din biståndshandläggare kommer att hjälpa dig med de praktiska detaljerna kring ditt val. Det är frivilligt att välja utförare. Om du inte kan eller vill välja så kommer Västerås stad att tilldela dig en utförare. De utförare som idag är så kallade ickevalsalternativ är Västerås stad Vård och omsorg och Skultuna kommundelsförvaltning.

Via den här kartan kan du se vilka leverantörer som är godkända i det område där du bor. Av dessa leverantörer kan du välja vilken du vill ha.

Mer om de olika leverantörerna

Så här gör du

Hur ansöker jag om tillfällig hemtjänst i annan kommun?

steg 1

Du som vill vistas i annan kommun under högst sex månader och har behov av hemtjänst kan ansöka om tillfällig hemtjänst i annan kommun. Tänk på att ansöka i god tid.

Gör så här:
Ring 021-39 27 25 för att komma i kontakt med en biståndshandläggare. Denne startar då en utredning om dina behov. Du kan också ladda ner blanketten och skicka in.

Ring 021-39 27 25

steg 2

Ett beslut skickas till dig med posten. Har du blivit beviljad hemtjänst ska du kontakta den aktuella kommunen du ska vistas i.

Du betalar en avgift som vanligt till Västerås stad.

steg 3

Om du inte är nöjd över beslutet som tagits kring din hemtjänst kan du överklaga. Vänd dig till din handläggare för hjälp.

Så här överklagar du ett beslut

Är du utförare och vill söka ersättning för utförd hemtjänst i annan kommun?

Ersättning för hemtjänst i annan kommun

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Beslut

När det gäller enskilda beslut om vem som ska få hemtjänst är det stadens biståndshandläggare som har ansvaret. Varje ansökan om stöd i hemmet prövas enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Ansvar

Ansvaret för att hemtjänsten fungerar som den ska ligger på äldrenämnden. Nämnden fattar de politiska beslut som sätter upp riktlinjerna för hur Västerås hemtjänst ska bedrivas. Nämnden sluter också avtal med utförarna, samt följer upp och utvärderar verksamheterna fortlöpande.

Leverantörer

Hemtjänsten drivs antingen av den kommunala utföraren eller av andra utförare som staden har avtal med. Alla måste leva upp till de krav på kvalitet som Västerås stad har ställt upp.

Hemtjänst utan hembesök

Har du, eller någon i din närhet behov av tillsyn på natten? I Västerås stad tar vi hjälp av teknik i form av en trygghetskamera för att göra din nattsömn trygg, säker och ostörd.

Så fungerar det

En trygghetskamera placeras i ditt sovrum och installeras kostnadsfritt av Västerås stads tekniker. När kameran är på plats kan hemtjänstpersonal titta till dig på distans via en dator, på de klockslag som du och din hemtjänstutförare kommit överens om. Hur ofta du får tillsyn beror på ditt behov. Ingen film sparas eller lagras.

Hemtjänstpersonalen som utför tillsynen av dig behöver en nyckel till din bostad för att kunna komma in om du behöver hjälp. Du lämnar nyckeln i samband med installationen av trygghetskameran eller direkt till din hemtjänstutförare.

Vem kan få en trygghetskamera?

Tillsyn med trygghetskamera kan erbjudas dig som har behov av att någon tittar till dig. Du kan få trygghetskameran efter biståndsbeslut om hemtjänst eller boendestöd, om din känsla av trygghet inte kan tillgodoses via trygghetslarm.

Trygghetskamera på ett bord bredvid en växt. 

Så här ser en trygghetskamera ut.

 

 

 

 

 

 

Så här ansöker du

Vill du ansöka om tjänsten eller veta mer kan du kontakta Västerås stads Kontaktcenter på telefon 021-39 27 25.

Välfärdsteknologi för äldre

YouTube Visningbild

Digitala lås

Med digitala lås ökar tryggheten både för fastighetsägare, med färre nycklar i omlopp, och för dig som har hemvårdsinsatser. Vårdpersonal kan snabbare vara på plats när någon till exempel larmat med sitt trygghetslarm, eftersom de inte längre behöver mellanlanda på kontoret för att hämta nyckel eller nyckelbricka för att komma in i fastigheten och bostaden. Digitala lås ger hemvården bättre förutsättningar för planeringen och minskar antalet resor inom hemvården.

Installationen bekostas av Västerås stad, utförs av auktoriserad personal och kommer inte att vara något som märks för andra än den som får hemvårdsinsatser och behörig personal från hemvård.

YouTube Visningbild

Webbinarium för fastighetsägare om digitala lås

Den 18 november 2020 genomfördes ett webbsänt seminarium för fastighetsägare om digitala lås. I filmen får du bland annat veta mer om bakgrund, syfte och mål med införandet av digitala lås. 42 minuter in i filmen finns ett avsnitt med frågor och svar.

Medgivande och kontakt

Här kan du som fastighetsägare, förvaltare och som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening lämna medgivande och komma i kontakt med Västerås stads ansvariga för digitala lås inom hemvården.

Du kan skicka in medgivande och informera oss om förändringar i er fastighet via e-formuläret.

Medgivandet kan också skrivas ut och postas till oss.

Våra låslösningar

Installation av våra digitala låslösningar görs efter att Västerås stad har fått in ett medgivande från dig som fastighetsägare, bostadsrättsförening eller hyresgästförening. En första kontakt upprättas med er där vi för dialog tillsammans med er om vilken lösning som är bäst lämpad för just era portar/entréer och miljöbodar. Det görs av stadens tekniker som utför installationen och återställningen hos er.

Lösningarna för digitala lås i hemvården uppfyller normen SSF 1075 ”Distribution, lagring och användning av digitala nycklar”.

Det digitala låset Main entrance.

Main entrance

Enheten är nätansluten och kopplas på det befintliga elslutblecket på entrédörren. Ingen åverkan görs på dörr eller karm och installationen är inte synlig. Strömförsörjningen sker om möjligt från elslutblecket men kan också kopplas till annan strömkälla.

Det digitala låset Phoniro lock.

Phoniro lock

Enheten monteras på befintligt vred på lägenhetsdörren och har samma utseende och funktion som låset Any entrance.

Det digitala låset Any Entrance. 

Any entrance

Enheten kan bli aktuell i de fall det inte finns något elslutbleck. Låsenheten monteras över det befintliga vredet på entrédörrens insida. Det görs ingen åverkan på dörren. Den här lösningen fungerar även på dörrar till soprum och tvättstugor.

Digitala lås inom hemvården

Sedan 2021 arbetar Västerås kommuns hemvård (hemtjänsten, hemsjukvården och trygghetslarmet) nyckelfritt med hjälp av digitala lås. De digitala låsen används av Västerås stad samt befintliga externa utförare av hemvård inom Västerås kommun.

Varför ett digitalt lås?

Beslutet att införa digitala lås hos alla hemvårdskunder togs av äldrenämnden i april 2020. Till sommaren 2021 var 3 500 digitala lås runt om i Västerås monterade för att kunna förbättra hjälpen hemma hos dig som har ett trygghetslarm eller som får hjälp av hemvården.

Så här fungerar det digitala låset

Det digitala låset består av en låsenhet som installeras och ersätter det befintliga vredet på insidan av din dörr. Det blir ingen åverkan på dörr eller dörrkarm vid installationen och det syns inte från utsidan att du har fått ett digitalt lås installerat. Ordinarie vred får du behålla tills låset behöver återställas. Du får information om detta av installatören vid installationstillfället. Installationen görs av personal från Västerås stad.

Ditt ordinarie lås påverkas inte. Du och dina anhöriga använder ordinarie nyckel precis som vanligt. Bor du i ett flerfamiljehus med port/entré kommer vi i dialog med din fastighetsägare att erbjuda möjligheten att installera ett digitalt lås även där och på eventuell miljöbod. Vi har en god samverkan med många fastighetsägare i Västerås kommun.

Vårdpersonalen kan sedan med hjälp av sin mobiltelefon låsa upp din dörr när de ska besöka dig. Vårdpersonalens mobiltelefon skickar då en signal till låset om att låsa upp vredet inifrån. Låset kan bara låsas upp om vårdpersonalen står nära låset, högst två meter bort. Det går alltså inte att låsa upp det på distans.

Bara behörig personal inom hemvården kan öppna din dörr och låset används enbart av personal som ska utföra hemvårdsinsatser hos dig.

Snabb hjälp när den behövs

Det digitala låset gör att vårdpersonal snabbare kan göra hembesök vid en oförutsedd händelse, till exempel om du har larmat och behöver hjälp. Vårdpersonalen behöver inte besöka sitt kontor för att hämta upp din nyckel innan hembesöket kan göras. Det gör stor skillnad i tid om avstånden till kontoret är långt och ökar tryggheten för dig som har bett om hjälp.

Digital och fysisk nyckel

Med hjälp av de digitala nycklarna som finns i tjänstemobilen behöver vård- och omsorgspersonalen inte längre använda fysiska nycklar i sitt dagliga arbete.

De flesta utförare av hemvård har önskat att få behålla en fysisk nyckel. Det innebär att du även kan komma att behöva låna ut nyckel till hemvården. Anledningen är att den fysiska nyckeln ger en ökad trygghet för både vårdpersonal och kunder om ett digitalt lås, mot förmodan, skulle krångla. Vårdpersonalen kan då använda den fysiska nyckeln som förvaras på kontoret hos din valda utförare.
Om du vill ha färre nycklar hos hemvården behöver du kontakta din hemvårdsutförare.

Frågor och funderingar?

Om dina hemvårdsinsatser upphör kontaktar du Västerås stads Kontaktcenter på 021-39 27 25 för återställning av låset.

Har du några funderingar om det digitala låset eller din fysiska nyckel kontaktar du i första hand din valda utförare av hemtjänst, hemsjukvård eller trygghetslarm.

Västerås kommun samarbetar med företaget Phoniro AB/ASSA Abloy.

Vanliga frågor och svar

Nej, låsen kostar inget för dig som fastighetsägare, inte heller för de som bor i huset. Det digitala låset samt montering, demontering, service och underhåll bekostas av Västerås stad.

Ja, Västerås stad behöver ett medgivande från dig som är fastighetsägare innan vi gör någon installation på portar, entréer, tvättstugor och soprum. Länk till e-formuläret för medgivande hittar du ovan. Där finns också en länk till medgivande för utskrift om du hellre vill posta medgivandet. Vi kontaktar dig innan installation görs.

Nej, ingen åverkan görs på dörr, entré, port eller annan passage där det digitala låset monteras. Any Entrance låset monteras på insidan av dörren, entrén eller porten. Monteringen av Main Entrance på entréer och portar kommer inte att synas alls.

För portar görs montering i huvudsak i dörrkarmen tillsammans med hålrummet som finns för elslutblecket, alternativt tillsammans med dörrautomatik eller i undertak (Main entrance).

Nej, det digitala låset förändrar inte försäkringsskyddet (skalskyddet) för de som bor i fastigheten eller på fastigheten.

Det befintliga låset är helt oförändrat efter monteringen. Låsen är klassade enligt SSF3522, SSF1091 och SSF1075.

Det är enkelt att montera låsen, det tar cirka 10–20 minuter.

Låsen passar på mer än 95 procent av alla dörrar. Låsen kan monteras på låskistor som normalt anses som svåra. Till exempel ASSA 560, ASSA 8765, ASSA 310, samt ASSA 2000 Evo säkerhetslås.

Med lösningen Main entrance är det önskvärt att nätansluta till fastighetens strömkälla. Det går även att lösa med en extern batterikälla. Vi för dialog med och samlar in medgivande från alla fastighetsägare innan montering görs.

  • Omgivningstemperatur: -35–+55 grader Celsius.
  • Strömförsörjning: 12–24 VAC/DC.
  • Energiförbrukning: cirka 1 milliwatt.
  • Vikt: 26 gram.
  • Storlek: 87 x 23 x 15 millimeter.
  • Färg: vit.

Any entrance monteras på entrédörrens eller portens insida, drivs med inbyggt batteri och påverkar inte dörren eller portens befintliga låsfunktioner. Any entrance är förstärkt mot stöld och yttre åverkan samt brandtestad enligt IEC 62692.

Om vårdpersonalen tappar sin mobiltelefon kan de inte göra fler hembesök hos kunder som får hemvård. Hemvårdspersonalen rapporterar direkt in till sin verksamhet om en mobiltelefon har försvunnit. Då spärras telefonen omgående, och är helt obrukbar.

Låsen och systemet uppfyller och är godkänt enligt SSF 1075, SSF 1091. Bland annat används AES 256 i kommunikationen med tidsbegränsade engångsnycklar. Varje lås har en unik kryptonyckel. Mobiltelefonen kommunicerar med låsen via Bluetooth low energy (BLE). All kommunikation sker krypterat via HTTPS.

I det fall där Main entrance eller Any entrance inte går att montera på en dörr, port, entré eller annan plats tas kontakt med er som fastighetsägare om eventuella alternativa lösningar. I fåtal fall avstår vi från att montera ett digitalt lås hos er.

Nej, det behövs i regel inte. Västerås stad eller hemvårdsutföraren kommer i dialog med fastighetsägaren överens om den bästa lösningen för just era entréer och portar.

Nej, alla mobiltelefoner som används med de digitala låsen är tjänstemobiler inom vård och omsorg. Varje mobiltelefon är unik och registrerad i systemet. En registrerad mobiltelefon kan sedan bara användas av en särskild personalgrupp som var och en har personliga inloggningsuppgifter och begränsade behörigheter (kan enbart låsa upp och låsa hos de personer som de ska utföra hemvårdsinsatser hos).

Fastighetsägarens befintliga system ska inte påverkas alls. De digitala låsen kan kopplas till egen strömkälla om behov finns.

Main entrance drar cirka 1 milliwatt. Lösningen har även tillbehör för egen strömförsörjning (batteri). Vi för alltid en dialog med dig som fastighetsägare innan vi börjar montera våra lås på era portar eller entréer. Den lösningen vi har kommit överens om kommer vi sedan att använda. Om något ändras hos fastighetsägaren eller hos Västerås stad bör ny överenskommelse göras. Kontakta oss via kontaktinformationen på webben eller via Västerås Kontaktcenter: 021-39 00 00.

De digitala låsen har egen batteriförsörjning. För att öppna en dörr utrustad med Phoniro lock krävs varken nätspänning eller mobiltelefontäckning. För att öppna en entré utrustad med Main entrance krävs nätspänning som antingen integreras med fastighetens strömkälla eller alternativt med ett externt batteri.

De digitala låsen drivs av specialbatterier med lång hållbarhet. Systemet varnar cirka två månader innan det är dags att byta batteriet. Västerås stad övervakar batteristatus på alla batterier och när det är dags att byta batteri görs också ett batteribyte av våra tekniker.

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 021-39 27 25

kontaktcenter@vasteras.se