Västerås stad Vård och omsorg, hemtjänst

Vi är den kommunala hemtjänsten. Vi vill vara ditt självklara val. Med över 40 års erfarenhet av äldreomsorg erbjuder vi dig trygg och säker omsorg, oavsett när på dygnet du behöver den.

Om du väljer kommunal hemtjänst

Vi är stolta över vår bredd

I vår verksamhet finns bland annat äldreboenden, servicehus, mötesplatser, förebyggande verksamheter, demensvård, anhörigstöd, trygghetslarmsverksamhet och korttidsvistelse. Här arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, anhörigkonsulenter, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och aktivitetsledare. Vi finns här för dig dygnet runt. Vi erbjuder hemtjänst i hela Västerås med undantag från Skultuna kommundel. Vi har bred erfarenhet av och stor kunskap om äldreomsorg.

Personal tar ett blodprov på en man.

Vi vill vara ditt självklara val

Vår bredd gör att vi har tillgång till specialkompetens inom en mängd områden bland annat demens, diabetes, multisjuka, stroke, fysisk och psykisk funktionsnedsättning, fallprevention, förflyttningsteknik samt kunskap om kost-, måltids- och näringslära. Vi har medarbetare som behärskar arabiska, bosniska, engelska, finska, franska, polska, ryska, serbiska, somaliska, spanska och tyska. Har du behov av hemsjukvård görs en individuell vårdplanering för dig. Den gör vi för att säkerställa att du erbjuds den vård du behöver. Hemtjänsten och hemsjukvården är en del av vård- och omsorgsförvaltningen.

Så här jobbar vi

Det här tycker vi är viktigt

Såhär jobbar vi inom den kommunala hemtjänsten.

Vi vill lära känna dig

Vi bjuder alltid in dig till ett första samtal för att vi ska lära känna dig och se hur vi, utifrån dina beslutade insatser, kan ge dig det stöd du behöver och vill ha.

Vi arbetar för kontinuitet

Vi vill att du så långt det är möjligt ska träffa samma person, så att du får en personlig, trygg och säker vård och omsorg utifrån dina behov så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Din vardag ska helt enkelt se ut ungefär som vanligt. Alla som arbetar hos oss bär våra arbetskläder och kan identifiera sig.

Din egen kontaktman

Som kund hos oss erbjuds du alltid en kontaktman. Det är en person som du kan vända dig till med alla dina frågor och funderingar. Din kontaktman och du skapar tillsammans en genomförandeplan. I planen beskrivs det dagliga stöd du behöver och din kontaktman uppdaterar planen om dina behov förändras. Det är viktigt för oss att du känner förtroende för och tillit till kontaktmannen. Det är ju den personen som du kommer att lära känna bäst. Därför erbjuds du att vara delaktig i detta val och du har också möjlighet att byta kontaktman. 

Ett systematiskt kvalitetsarbete

Vi vill hela tiden bli bättre och utveckla vår hemtjänst. Därför stämmer vi regelbundet av med dig som är kund hur du upplever den hemtjänst du får. Flera gånger per år samlar vi ihop våra kunders synpunkter och använder det som underlag i vårt systematiska förbättringsarbete. 

Värdighetsgaranti

I Västerås stad har vi värdighetsgarantier i äldreomsorgen. Här kan du läsa vad de innebär för dig som vår kund.

Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Pdf, 2 MB.

Ett gott liv

Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt. Det betyder att vi arbetar hälsofrämjande utifrån dina egna förutsättningar, för att skapa en känsla av självständighet och meningsfullhet. Vi ger dig inflytande, trygghet och ett respektfullt bemötande.

Trygghetslarm

Trygghetslarm är en larmanordning som installeras i ditt hem. Trygghetslarmet är till för oförutsedda händelser där du behöver få hjälp. Vid akuta nödsituationer då det är fara för liv är det nödnumret 112 du ska ringa. 

Vid övriga oförutsedda händelser då du behöver hjälp trycker du på din larmknapp. Larmet går till en larmcentral som beslutar vilken hjälp du är i behov av till exempel av oss som då åker hem till dig. 

Har du frågor och behöver komma i kontakt med oss gällande trygghetslarm når du oss enklast via telefon, 021-39 84 00.
Vid frågor angående själva larmet, till exempel vid flytt eller funktionsfel, så finns telefonnumret du ska ringa på larmenheten. Har du inte tillgång till larmenheten går det självklart bra att ringa oss på 021-39 84 00.

För att vi alltid ska ha möjlighet att nå dig vid ett larm är det viktigt att du vid byte av dörrlås eller kod/passerbricka kontaktar oss omgående.

Om du inte har trygghetslarm men önskar få det, kontaktar du stadens biståndshandläggare.

Information om hur du ansöker om trygghetslarm

Välkommen till våra mötesplatser

Våra mötesplatser är till för dig som vill åldras med god hälsa och lägga liv till åren. Varje mötesplats har ett månadsprogram med många roliga aktiviteter. Du hittar våra mötesplatser längre ner på sidan. En del mötesplatser har också lunchservering.

Kontakta oss

Vård och omsorgsförvaltningen

Det kommunala alternativet för hemtjänst och hemsjukvård. Utförare av trygghetslarmsverksamhet.

Postadress:
Vård och omsorgsförvaltningen
Stadshuset, våning F2
721 87 Västerås

Telefonnummer: 021-39 84 00

vof@vasteras.se