Västerås stad Vård och omsorg, hemtjänst

Vi är den kommunala hemtjänsten och vi strävar efter att vara ditt självklara val. Med över 40 års erfarenhet inom äldreomsorg erbjuder vi dig trygg och säker omsorg, oavsett när på dygnet du behöver den.

Om du väljer kommunal hemtjänst

Vi är stolta över vår bredd

I vår verksamhet finns bland annat äldreboenden, servicehus, mötesplatser, förebyggande verksamheter, demensvård, anhörigstöd, trygghetslarmsverksamhet och korttidsvistelse. Vårt team består av sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, anhörigkonsulenter, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och aktivitetsledare som finns tillgängliga dygnet runt. Vi erbjuder hemtjänst i hela Västerås, med undantag för Skultuna kommundel. Vi har bred erfarenhet och stor kunskap inom äldreomsorg

Personal tar ett blodprov på en man.

Vi vill vara ditt självklara val

Vår breda kompetens gör att vi har tillgång till specialkompetens inom områden såsom demens, diabetes, multisjuka, stroke, fysisk och psykisk funktionsnedsättning, fallprevention, förflyttningsteknik samt kost-, måltids- och näringslära. Vi har medarbetare som talar arabiska, bosniska, engelska, finska, franska, polska, ryska, serbiska, somaliska, spanska och tyska. Har du behov av hemsjukvård görs en individuell vårdplan för dig för att säkerställa att du får den vård du behöver. Hemtjänsten och hemsjukvården är en del av vår vård- och omsorgsförvaltning.

Så här jobbar vi

Det här tycker vi är viktigt

Såhär jobbar vi inom den kommunala hemtjänsten.

Vi vill lära känna dig

Vi bjuder in dig till en första samtal för att lära känna dig och se hur vi kan ge dig det stöd du behöver och vill ha, utifrån på dina beslutade insatser.

Vi arbetar för kontinuitet

Vi strävar efter att du så långt det är möjligt ska ha kontinuitet i vården genom att träffa samma person. På så sätt får du en personlig, trygg och säker vård och omsorg anpassad efter dina behov, så att du kan leva så självständigt som möjligt. Din vardag ska helt enkelt se ut ungefär som vanligt. Alla våra medarbetare bär våra arbetskläder och kan identifiera sig.

Din egen kontaktman

Som kund hos oss erbjuds du alltid en kontaktman som är din primära kontaktperson för alla frågor och funderingar. Tillsammans med din kontaktman skapar ni en genomförandeplan som beskriver det dagliga stöd du behöver. Planen uppdateras löpande om dina behov förändras. Det är viktigt för oss att du känner förtroende för din kontaktman, eftersom det är den person du kommer att ha mest kontakt med. Du erbjuds att vara delaktig i valet av kontaktman och har även möjlighet att byta kontaktman om du skulle vilja.

Ett systematiskt kvalitetsarbete

Vi strävar alltid efter att utveckla och förbättra vår hemtjänst. Därför stämmer vi regelbundet av med dig som är kund för att höra hur du upplever den hemtjänst du får. Flera gånger om året samlar vi in och använder dina synpunkter för att förbättra vår verksamhet. Din feedback är värdefull och ingår i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Värdighetsgaranti

I Västerås stad har vi värdighetsgarantier i äldreomsorgen. Här kan du läsa vad de innebär för dig som vår kund.

Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Pdf, 2 MB.

Ett gott liv

Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt. Det betyder att vi arbetar hälsofrämjande utifrån dina egna förutsättningar, för att skapa en känsla av självständighet och meningsfullhet. Vi ger dig inflytande, trygghet och ett respektfullt bemötande.

Trygghetslarm

Trygghetslarm är en larmanordning som installeras i ditt hem. Trygghetslarmet är till för oförutsedda händelser där du behöver få hjälp. Vid akuta nödsituationer då det är fara för liv är det nödnumret 112 du ska ringa. 

Vid övriga oförutsedda händelser då du behöver hjälp trycker du på din larmknapp. Larmet går till en larmcentral som beslutar vilken hjälp du är i behov av till exempel av oss som då åker hem till dig. 

Har du frågor och behöver komma i kontakt med oss gällande trygghetslarm når du oss enklast via telefon, 021-39 84 00.
Vid frågor angående själva larmet, till exempel vid flytt eller funktionsfel, så finns telefonnumret du ska ringa på larmenheten. Har du inte tillgång till larmenheten går det självklart bra att ringa oss på 021-39 84 00.

För att vi alltid ska ha möjlighet att nå dig vid ett larm är det viktigt att du vid byte av dörrlås eller kod/passerbricka kontaktar oss omgående.

Om du inte har trygghetslarm men önskar få det, kontaktar du stadens biståndshandläggare.

Information om hur du ansöker om trygghetslarm

Välkommen till våra mötesplatser

Vill du träffa gamla och nya vänner? Då är du hjärtligt välkommen till någon av våra mötesplatser. Varje mötesplats har ett månadsprogram med många roliga aktiviteter. Du hittar våra mötesplatser längre ner på sidan. En del mötesplatser har också lunchservering.

Kontakta oss

Vård och omsorgsförvaltningen

Det kommunala alternativet för hemtjänst och hemsjukvård. Utförare av trygghetslarmsverksamhet.

Postadress:
Vård och omsorgsförvaltningen
Stadshuset, våning F2
721 87 Västerås

Telefonnummer: 021-39 84 00

vof@vasteras.se