Skultuna kommundelsförvaltning, hemtjänst

Om du väljer kommunal hemtjänst


Vår kompetens - din trygghet

Trygg och självständig

Vårt mål är att underlätta för dig att leva ett självständigt liv så att du kan bo kvar i ditt hem så länge som möjligt. Tillsammans uppnår vi detta genom att du har stort inflytande på den service och omsorg som du behöver.

Vilken hjälp behöver du?

Du som har svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet kan ansöka om hemtjänst hos en biståndshandläggare. Du kan få hemtjänst under dygnets alla timmar. Den hjälp du får anpassas efter dina behov och kan variera från några timmar per månad till omfattande omvårdnad med insatser flera gånger per dygn. Du kan också få avlösning och ledsagning, till exempel hjälp att komma till olika aktiviteter eller att ta dig till läkare.

Hemtjänsten i Skultuna har

  • utbildade undersköterskor och vårdbiträden
  • specialkompetens via anhörigstödjare
  • utbildning i hjärt-och lungräddning
  • mångårig erfarenhet av arbete med demenssjuka personer
  • utbildning i etik och livsfrågor samt palliativ vård
  • legitimation i förflyttningsteknik
  • språkkunskaper; engelska, somaliska, spanska, bosniska och franska

Det här kan du få hjälp med

Service, till exempel tvätt, städning, hushållsgöromål, måltider, inköp, personlig omvårdnad, till exempel dusch samt av- och påklädning.

Mötesplatsen Vallonen

Till mötesplatsen Vallonen är du välkommen var du än bor i kommunen. Där kan du ta del av till exempel kultur, friskvård, snickeri- och hobbyverksamhet, utflykter och studiecirklar.

Mötesplatsen Vallonen

Välkommen till oss!

Hemtjänsten Skultuna: 021-39 39 11
Avdelningschef: 021-39 10 94
Enhetschef: 021-39 38 57

Besök oss på Vallonvägen 17
servicehuset Vallonen

Har du frågor om hemtjänst?

Kontaktcenter 021-39 27 25
kontaktcenter@vasteras.se