Bostadsanpassning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Du kan också få bidrag för reparation, service och besiktning av vissa anpassningar som redan gjorts.

Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar kan söka bidrag för att återställa vissa tidigare bostadsanpassningar.

Så går ansökan till

steg 1

Förbered ansökan

Kontakta intygsskrivare för att få en bedömning i din bostad.

Ta reda på vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med din ansökan.

Ordna de handlingar som behövs till din ansökan så att du kan skicka in dem tillsammans med ansökningsblanketten.

Steg 2

Ansök

Var noggrann när du fyller i ansökningsblanketten.

Instruktioner som hjälper dig att fylla i blanketten finns tillsammans med ansökningsblanketten.

Steg 3.

Ansökan behandlas

När vi fått in din ansökan får du ett brev från oss som bekräftar att vi har tagit emot den.

Om uppgifter saknas kommer vi att be dig komplettera din ansökan. Behöver vi göra ett hembesök bokar vi det med dig.

Vill du veta vad som händer i ditt ärende kan du kontakta din handläggare.


steg 1

Beslut

När vi utrett förutsättningarna för din ansökan fattar vi ett beslut och meddelar dig.

Du får besked via post oavsett om din ansökan beviljas eller avslås.

Steg 2

Utförande

Det är du som fått bidraget som ansvarar för att anpassningen utförs. För att vi ska betala ut bidraget behöver du visa att den är gjord. Det gäller oavsett om du har beställt anpassningen av ett företag eller genomfört den själv.

Redovisa kostnaden genom att skicka kvitto på materialinköp eller faktura på utförd anpassning.

Steg 3.

Utbetalning

Kontakta oss när arbetet är klart. Vi betalar ut beviljat bidragsbelopp till dig.

Vi kontrollerar att arbetet är rätt utfört innan vi betalar ut bidraget.

Vanliga frågor

Hyresvärdar kan ansöka om återställningsbidrag för anpassningar som gjorts i lägenheten och i allmänna utrymmen. Bostadsrättsföreningar kan ansöka om återställningsbidrag för anpassningar som gjorts i allmänna utrymmen. Läs mer på sidan om återställningsbidrag.

För att få reparationsbidrag krävs att åtgärden klassificeras som en bostadsanpassning och att den är av tekniskt avancerad sort. Exempel på sådana åtgärder är installation av hiss, dörrautomatik, spol- och torkanordningar samt höj- och sänkbara köksskåp.Läs mer på sidan om reparationsbidrag.

Stannar hissen när du använder den och du inte har någon som kan hjälpa dig därifrån kan du ringa räddningstjänsten. Det finns inget jouravtal för hissar under kvällar och helger, utan hissen lagas under dagtid helgfri måndag-fredag.

Du äger spisvakten och kan välja att ta med dig den eller lämna kvar den.

Bor du i en hyresrätt/bostadsrätt kan din fastighetsägare ansöka om återställningsbidrag. Bor du i egen villa/radhus så ansvarar du själv för demontering.

Du äger elrullstolsgaraget och kan välja att ta med dig den eller lämna kvar den.

Bor du i en hyresrätt/bostadsrätt kan din fastighetsägare ansöka om återställningsbidrag. Bor du i egen villa/radhus så ansvarar du själv för demontering.

Du äger rampen och kan välja att ta med dig den eller lämna kvar den.

Bor du i en hyresrätt/bostadsrätt kan din fastighetsägare ansöka om återställningsbidrag. Bor du i egen villa/radhus så ansvarar du själv för demontering.

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Vi värnar om dina synpunkter. De är en viktig del i vårt utvecklingsarbete och hos oss är det Kontaktcenter som tar emot dessa. Vänligen fyll i formuläret för att vidarebefordra dina synpunkter på verksamheten. Tack!

Formulär för synpunkter och klagomål

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30. Telefonnummer: 021-39 27 25

kontaktcenter@vasteras.se