Bidrag för återställning

Du som hyresvärd eller bostadsrättsförening kan söka bidrag för att återställa en bostad eller fastighet när anpassningar som gjorts inte längre behövs. Kravet för att kunna få återställningsbidrag beviljat är att anpassningen ska vara till nackdel för andra boende.

Du kan söka bidrag för att återställa bostaden eller utrymmet till samma funktionella nivå som den hade innan anpassningen gjordes. Du behöver motivera varför åtgärden du söker bidrag för är återställning och inte normalt underhåll. Till exempel genom att redovisa bostadens skick i övrigt.

Exempel på återställningar:

  • demontering av hiss
  • demontering av dörrautomatik.

Du får inte bidrag för:

  • normalt underhåll
  • att återställa utseendet fullt ut.

Till exempel ersätter vi lagning av håltagningar och lokal bättringsmålning. Däremot ersätter vi inte ommålning av hela väggen efter håltagning.

  • Hyresvärd
  • Bostadsrättsförening/samfällighet för ägarlägenhetsfastighet för åtgärder i allmänna utrymmen.

Du som äger och bor i en villa eller ett småhus kan inte få bidrag för återställning av gjorda anpassningar. Återställningsbidrag kan inte heller betalas ut för att återställa i en bostadsrätt eller ägarlägenhet. Detta gäller även om du köpt en ny bostad där tidigare ägare gjort anpassningar.

Ansökningsblankett för bidrag om återställning

Det är viktigt att du fyller i samtliga obligatoriska fält i blanketten. Om du behöver komplettera den i efterhand kommer det att ta längre tid innan du kan få ett beslut.

Länk till ansökan om återställningsbidrag Pdf, 117.4 kB.

Om du söker i efterhand

Du kan söka bidraget efter det att återställningen gjorts. Du söker bidraget på samma sätt som om du skulle söka innan återställningen.

Söker du i efterhand ska du även skicka in:

  • foto på hur det såg ut före återställningen
  • foto på hur det ser ut efter återställningen
  • en kopia på kvitto eller faktura över utfört arbete.

Länk till ansökan om återställningsbidrag Pdf, 117.4 kB.

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Vi värnar om dina synpunkter. De är en viktig del i vårt utvecklingsarbete och hos oss är det Kontaktcenter som tar emot dessa. Vänligen fyll i formuläret för att vidarebefordra dina synpunkter på verksamheten. Tack!

Formulär för synpunkter och klagomål

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30. Telefonnummer: 021-39 27 25

kontaktcenter@vasteras.se