Visa sökformulär

Demens

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. Några exempel på demenssjukdomar är Alzheimers sjukdom och vaskulär demens. När du får en demenssjukdom kan både du och dina anhöriga få stöd och hjälp.

Symptom och diagnos

En demenssjukdom innebär att du på olika sätt får svårt att minnas, tänka och förstå din omgivning. Vanliga symptom i början av en demenssjukdom är till exempel att du får svårt med närminnet eller att utföra vardagssysslor. Du kan också känna oro eller nedstämdhet. Det är en läkare på vårdcentralen som gör en demensutredning som består av flera olika delar, till exempel provtagning och röntgen av hjärnan. En del av utredningen handlar om att utesluta andra orsaker.

Länk till information om demensutredning på 1177.se

Stöd till dig och dina anhöriga

Vid en demenssjukdom finns olika former av stöd till dig och dina anhöriga. Syftet med stödet är att ni ska få kunskap om sjukdomen och dess symptom, kännedom om vilka stödresurser som finns tillgängliga för er och råd hur ni ska få vardagen att fungera.

Anhörigstöd

Anhörigstöd riktar sig till anhöriga som stödjer och hjälper en närstående. Anhörigkonsulenter erbjuder enskilda stödsamtal, kurser och olika former av samtalsgrupper.

Här kan du läsa mer om anhörigstöd

Äldre par fikar i solen.

Dagverksamhet

Dagverksamhet vänder sig till dig som har en demenssjukdom med behov av stöd, stimulans och social gemenskap. Aktiviteterna utformas utifrån dina behov. Dagverksamhet kan vara ett bra alternativ om du har en anhörig som hjälper dig hemma och som behöver avlastning. Dagverksamhet för dig som har en demenssjukdom och är under 65 år finns på Tre små hus. För dig som är äldre finns dagverksamhet på Gryta demenscentrum och Södergårdens äldreboende. För att ansöka om dagverksamhet kontaktar du en biståndshandläggare genom att ringa Kontaktcenter, telefon 021-39 27 25.

Här kan du läsa mer om dagverksamheten på Tre små hus

Här kan du läsa mer om dagverksamheten på Gryta demenscentrum

Här kan du läsa mer om Birkagården som är dagverksamheten på Södergårdens äldreboende

Hjälpmedel och anpassningar

Det finns flera olika hjälpmedel som kan hjälpa och underlätta i din vardag. Exempelvis finns hjälpmedel som underlättar när du ska förflytta dig eller underlätta för dig att komma ihåg. Hjälpmedel provas ut och förskrivs oftast av en arbetsterapeut eller en fysioterapeut. Du får låna hjälpmedel kostnadsfritt från Hjälpmedelcentrum. Om du har behov av att få hjälpmedel så vänder du dig i första hand till din vårdcentral. Om du har svårt att ta dig till din vårdcentral eller om hjälpmedlet behöver provas ut hemma hos dig så ringer du Kontaktcenter, telefon 021-39 27 25. Då kommer en arbetsterapeut eller en fysioterapeut hem till dig.

Hemtjänst

Du som har det svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet kan få hemtjänst. För att ansöka om hemtjänst kontaktar du en biståndshandläggare genom att ringa Kontaktcenter, telefon 021-39 27 25.

Här kan du läsa mer om hemtjänst

God man, förvaltare och förmyndare

En demenssjukdom kan innebära att du får svårt att hantera din ekonomi. Du kan vända dig till Överförmyndarförvaltningen för att ansöka om god man. En god man bevakar dina intressen och stödjer dig så att din ekonomi sköts.

Här kan du läsa mer om god man, förvaltare och förmyndare

När du får svårt att bo kvar hemma

I början av en demenssjukdom går det ofta bra att bo kvar hemma men när omvårdnadsbehovet blir för stort kan du behöva flytta in på ett äldreboende. Kommunen har äldreboenden som är särskilt anpassade för personer som har en demensdiagnos.

Växelvård och trygghetsplats

Om du blir beviljad växelvård- eller trygghetsplats bor du fortfarande kvar hemma men vistas periodvis på ett kommunal boende. Detta kan vara ett bra alternativ om du har en anhörig som hjälper dig hemma och som behöver avlastning. Växelvård innebär att du periodvis bor två veckor hemma och två veckor på en av kommunens växelvårdplatser. Dessa finns på Gryta demenscentrum, Rösegårdens äldreboende och Tre små hus.

Här kan du läsa mer om Gryta demenscentrum

Här kan du läsa mer om Rösegårdens äldreboende

Här kan du läsa mer om Tre små hus

Trygghetsplats innebär att du blir beviljad 84 dagar per år på en trygghetsplats. Hur du vill disponera dagarna väljer du själv. Du ringer själv och bokar plats när du önskar. Platsen får bokas i max sju dagar i sträck. En gång per år får du boka en period om 14 dagar. Trygghetsplatser för personer med demenssjukdom finns på Gryta demenscentrum. Telefonnummer till bokningen: 021-39 16 59.

Du kan inte bli beviljad både växelvårdsplats och trygghetsplats.

För att ansöka om växelvård eller trygghetsplats kontaktar du en biståndshandläggare genom att ringa Kontaktcenter, telefon 021-39 27 25.

Äldreboende för personer med demenssjukdom

Äldreboenden är till för dig med stort omvårdnadsbehov. Här finns personal dygnet runt som ser till dig regelbundet och kan hjälpa dig. Kommunen har äldreboenden som är särskilt anpassade för personer med demensdiagnos.

Här hittar du vilka äldreboenden som finns i Västerås

För att ansöka om äldreboende kontaktar du en biståndshandläggare genom att ringa Kontaktcenter, telefon 021-39 27 25.

Information om demens på flera språk

Svenskt demenscentrum och Migrationsskolan i Region Skåne har tagit fram information om demens på flera språk.

Här hittar du faktablad om demens översatt till olika språklänk till annan webbplats

Här hittar du webbutbildningar om demens på olika språklänk till annan webbplats

Levnadsberättelsen

Levnadsberättelsen är ett viktigt arbetsverktyg för att kunna ge dig en personcentrerad vård. Personcentrerad vård innebär att du och inte demenssjukdomen är i fokus.

Din levnadsberättelse gör att personalen inom äldreomsorgen eller hemtjänsten får lära känna dig, hur du vill bli bemött, vad du vill samtala om och vad som är meningsfullt för dig. I levnadsberättelsen kan du berätta om till exempel viktiga händelser i ditt liv, din uppväxt och familj, dina vanor och värderingar.

Du kommer att få information om och erbjudas ett dokument där du kan skriva din levnadsberättelse i samband med att du får den insats du har beviljats. Du väljer själv vad du vill svara på och du kan ta hjälp av en anhörig eller en annan person att fylla i dokumentet. Levnadsberättelsen kan kompletteras vartefter och den behandlas med sekretess.

Tack på förhand att du delar med dig!

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Du når din handläggare via Kontaktcenter.

Telefonnummer: 021-39 27 25

Johan Crusefalk

Ombudsman för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontakta Johan Crusefalk om du vill:

 • Lämna synpunkter eller klagomål på utförda insatser för äldre eller för personer med funktionsnedsättning. Till exempel hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, daglig verksamhet, korttidsboende, äldreboende, boendestöd och boende i LSS gruppbostad.
 • Lämna klagomål på kontakten med handläggare vid biståndsenheten äldre, biståndsenheten funktionsnedsättning eller hälso- och sjukvårdsenheten.

Telefonnummer: 021-39 39 50

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa men klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Dags för lövsopning

  Hösten är här och det betyder att det faller massor av löv på gator, gång- och cykelbanor. De närmaste veckorna sopas löven upp i den årliga lövsopningen. 

 • Bjurhovdagaraget öppet

  Parkeringsgaraget under Bjurhovda centrum som brandskadades i söndags är nu öppet igen.

 • Tyck till om nya hundrastgårdar

  Var med och påverka var hundrastgårdar ska byggas i framtiden. Fram till den 20 december kan du lämna synpunkter på förslaget till handlingsplan för hundrastgårdar.

Hjälpte informationen på denna sida dig?