Anhörigstöd

Du som stödjer en närstående behöver inte klara allt på egen hand. Visste du att kommunen har ett ansvar för att stötta dig och ge dig kraft så att du orkar hjälpa dina nära? Du gör en viktig insats!

Anhörigstöd

I formella sammanhang brukar man ibland säga att anhöriga är den närmsta familjen: maka, make, sambo eller barn. Men anhörigstöd är också för dig som är barnbarn, vän eller granne. Anhörigstödet är gratis och du behöver inte något biståndsbeslut för att få det. Stödet är till för dig som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning

YouTube Visningbild

Anhörigcentrum

Anhörigcentrum är en mötesplats för dig som stödjer, hjälper eller vårdar någon i din familj eller närhet. Hos oss kan du träffa andra som är i en liknande situation, gå på föreläsningar, tematräffar och delta i en anhöriggrupp. Du behöver inte ha ett särskilt ärende för att komma hit. Vi som arbetar här är anhörigkonsulenter. Vi vill hitta sätt att förenkla i vardagen för dig. Vi har tystnadsplikt och den hjälp vi erbjuder är kostnadsfri. Enskilda samtal med oss anhörigkonsulenter behöver förbokas.

Program med aktiviteter finner du längre ner på sidan.

Du kan läsa om aktiviteterna i vårt nyhetsbrev som kommer en gång i månad eller på vår Facebook sida, sök Anhörigstöd i Västerås för att hitta till oss.

Klicka på plustecknet för att få veta mer

Du får möjlighet till gemenskap med andra anhöriga som är i liknande situation. Till exempel avslappning, anhöriggrupper, Må-bra-aktiviteter med mera.

Kunskap kan handla om föreläsningar, och tematräffar om anhörigrelaterade ämnen till exempel hjälpmedel, vardagsjuridik, Godman frågor med mera.

Du kan också låna böcker på Anhörigcentrum med ett urval av böcker om att leva med någon närstående.

Enskilda samtal
Du kan boka enskilda samtal med anhörigkonsulent. Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt, ingen dokumentationsplikt och vi är kostnadsfria. Vi kan erbjuda mellanmänskliga samtal men inga behandlande samtal.

Anhöriggrupp
I en anhöriggrupp kan du utbyta erfarenheter med andra som befinner sig i en liknande situation. Du kan få råd och tips som underlättar vardagen och kunskap om vad det innebär att vara anhörig.

Vem kan delta i en anhöriggrupp?
Du som är över 18 år och som tar hand om någon som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning är välkommen.

Hur går det till?
Du anmäler intresse för träffar som leds av samtalsledare. Träffarna sker i Anhörigcentrums lokaler eller digitalt. Träffarna är kostnadsfria.

Vissa anhöriggrupper sker i samverkan med Röda Korset och Studieförbundet Vuxenskolan.

Exempel på grupper kan vara:

 • anhörig till närstående med psykisk ohälsa
 • förälder till barn med funktionsnedsättning
 • partner till närstående med demenssjukdom
 • vuxet barn till förälder med demenssjukdom
 • anhörig till någon med långvarig sjukdom
 • ung anhörig (18-30 år) till närstående med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
 • partner till närstående med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
 • Bokcirklar

Anhöriggrupper startas kontinuerligt efter behov. Du kan själv komma med förslag på grupp.

Anmälan eller frågor om anhöriggrupp på vår mail anhorigstod@vasteras.se eller via Kontaktcenter 021-39 27 25

 
 

Torsdagen 4 april, klockan 13.30-15.00. Öppen eftermiddag på Anhörigcentrum,

Jakobsbergsgatan 4

Årets andra öppna eftermiddag, med tema hälsoperspektiv/eget välmående. Vi samtalar om samt provar på olika aktiviteter/ övningar.

Öppen eftermiddag återkommer en gång/månad under våren. Nästa öppen torsdag är den 2 maj

Vi avslutar träffen med en guidad avslappning.

Ingen anmälan

 

Tisdag 16 april, klockan 17.00-19.00 på Anhörigcentrum, Jakobsbergsgatan 4

Har du någon i din närhet som har en demenssjukdom?

Då är du välkommen på en föreläsning kring de vanligaste demenssjukdomarna, vilka specifika symtom som är knutna till respektive sjukdom, samt hur du kan bemöta olika utmanande beteenden som kan uppkomma under sjukdomsförloppet.

Vad betyder och innebär sjukdomen för den som drabbas?

För ytterligare information samt anmälan kontaktar du Västerås Stads Kontaktcenter på telefon: 021-39 27 25 eller via mail till anhorigstod@vasteras.se senast 11 april

Torsdag 11 och 25 april klockan 13.30- ca 15.00, Gemensam promenad. Utgår från Anhörigcentrum, Jakobsbergsgatan 4

Välkommen på en lugn promenad i vårvädret med utgångspunkt från Anhörigcentrum. Vi upptäcker vårtecken i vår närmiljö, samtalar om det som berör oss just nu och njuter av gemenskap med andra.

Ingen anmälan!

Anhöriggrupp

Är du över 18 år intresserad av att delta i en anhöriggrupp?

Vi delar erfarenheter med andra i liknande situation. Stödjer och försöker se möjligheter för att underlätta vardagen. Kontakta oss på anhörigstöd så kan vi berätta mera vilka möjligheter som finns.

Kontakt via Kontaktcenter 021-39 27 25 eller via mail anhorigstod@vasteras.se

 

Du som stödjer/hjälper en närstående som inte klarar vardagen, kan få ett anhörigvårdarkort. Anhörigvårdarkortet är tänkt att bäras av dig som hjälper och stödjer en närstående i det egna hemmet

Om du råkar ut för en olycka eller akut sjukdom kan kortet vara en säkerhet, både för dig och din närstående. Kortet är kostnadsfritt!

Syftet med kortet är:

 • Skapa en trygghet för den anhöriga som vårdar en närstående
 • Säkerhetsställa omhändertagandet av den person som är kvar i bostaden
 • Underlätta för personal på akutmottagning, ambulans och polis

Kontakta gärna anhörigstöd om du har några funderingar.

Här hittar du underlaget som du ska fylla i Word, 127.7 kB.

Skicka sedan underlaget till

Anhörigkonsulent Vård & Omsorg

Oxbacksgatan 5 Pia Eklund, Mona Eriksson eller Susan Svenman

724 61 Västerås

eller mejla anhorigstod@vasteras.se

Följ oss på Facebook

På Facebook kan du hålla kontakt med oss. Vi tipsar om sådant som kan vara intressant och värdefullt för dig som är anhörig. Vi påminner också om våra tematräffar, föreläsningar och gruppaktiviteter.

Anhörigcentrum på Facebook

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Varje månad gör vi ett månadsbrev som berör anhörigfrågor. Där berättar vi vad som är på gång, tipsar om olika aktiviteter och delar med oss av användbar information.

Prenumerera på anhörigstöds nyhetsbrev

Kontakta oss

Anhörigcentrum

En mötesplats för dig som stöder, hjälper eller vårdar någon i din familj eller närhet.

Besöksadress: Jakobsbergsgatan 4. Tills vidare har vi bara träffar med planerade grupper. Vill Du komma i kontakt med anhörigkonsulent för anmälan till enskilda samtal eller grupper så är du välkommen att kontakta oss under kontorstid.

Du når oss via Västerås stads Kontaktcenter på telefon 021-39 27 25 eller mejl anhorigstod@vasteras.se.

anhorigstod@vasteras.se

PIA EKLUND

Anhörigkonsulent på Anhörigcentrum

Besöksadress: Jakobsbergsgatan 4

Direkttelefon: 021-39 22 13 eller kontaktcenter 021-39 27 25.

anhorigstod@vasteras.se

Mona Eriksson

Anhörigkonsulent på Anhörigcentrum

Besöksadress: Jakobsbergsgatan 4

Direkttelefon: 021-39 29 62 eller kontaktcenter 021-39 27 25.

anhorigstod@vasteras.se

Susan Svenman

Anhörigkonsulent på Anhörigcentrum

Besöksadress: Jakobsbergsgatan 4

Direkttelefon: 021-39 25 08 eller kontaktcenter 021-39 27 25.

anhorigstod@vasteras.se