Visa sökformulär

Kulturstipendier

Västerås stad delar ut flera olika kulturstipendier. Här kan du läsa mer om dem.

Västerås stads kulturstipendium

Fler än 800 personer har fått Västerås kulturstipendium. Kulturstipendiet kan sökas inom följande områden: Scenkonst (musik, teater, dans), Bild (konst, film, foto), Kulturarv, Litteratur samt Övriga konstuttryck.

För att få söka kulturstipendiet måste du vara född, uppvuxen, verksam eller boende i Västerås. Du måste ha uppnått goda resultat eller visat på lovande förutsättningar för en fortsatt god utveckling inom det område du söker stipendium.

En mindre grupp stipendiater utses varje år. Kulturstipendiet kan delas ut dels i formen av ett arbetsstipendium dels i formen av ett stipendium. I ansökan förväntas den sökande bland annat beskriva varför den sökande söker ett stipendium och vad ett stipendium skulle betyda för den sökandes utövande/verksamhet.

Västerås stads kulturstipendium 2023

Ansökningsperioden för kulturstipendium 2023 är nu avslutad. Kulturnämnden beslutar vilka som blir 2023 års stipendiater vid sitt sammanträde i mars. Prisutdelning sker i samband med nationaldagsfirandet på Djäkneberget den 6 juni.

Västerås stads kulturstipendium 2022

Vid kulturnämndens sammanträde den 24 mars 2022 beslutades vilka som blir 2022 års stipendiater. Totalt kom det in 51 ansökningar, varav fem personer får stipendium. Total summa som delas ut av kulturnämnden i år är 250 000 kronor. Ingen av stipendiaterna har fått Västerås stads kulturstipendium tidigare.

Antalet sökande i respektive kategori: Litteratur 13, Scenkonst 14, Bild 23, Kulturarv 0, Övriga konstuttryck 1.

2022 års stipendiater

Litteratur

Jenny Shihumi, arbetsstipendium 80 000 kronor

Född: 1973
Född, boende och aktiv i Västerås och länet.
Skriver framförallt poesi och essäistik.

Utbildning: Journalistutbildning, utbildningar i skönlitterärt skrivande exempelvis på Skrivarlinjen fortsättning och fördjupning på Wilks folkhögskola, Skrivarakademiens Skapande svenska, Författarskolan vid Långholmens folkhögskola, litteraturvetenskap vid Mälardalens högskola samt Verkstad för litteratur som innehåller litteraturvetenskap samt eget skrivande vid Stockholms universitet.

Motivering: Shihumi har en klar vision som avspeglas i det material hon skickat in. Både poesi och essäer andas hårt arbete, begåvning, samhällsengagemang och en djupgående kärlek till och kunskap om litteratur och litteraturhistorien. I hennes texter finns en tydlig rörelse och nyfikenhet. Poesin är rytmisk och svindlande.

Läsaren tas med på en resa i flera bemärkelser, inte bara till nordliga Sverige, avlägsna Amazonas och antika Greklands föreställningsvärld, utan även den typ av inre resa som tankeväckande konst innebär.

Kulturstipendieutdelning 2019 med vinnarna.

Jenny Shihumi.

Scenkonst

Sofia Svensson, arbetsstipendium 80 000 kronor

Född: 1982
Uppvuxen, boende och verksam i Västerås
Kyrkomusiker, sångerska, sångpedagog, pianist, kompositör, arrangör, körledare

Utbildning: Sångpedagog, körpedagog och lärarutbildningen inriktning musik vid Musikhögskolan i Örebro, Örebro Universitet

Motivering: Sofia Svenssons konstnärskap och musikaliska uttryck håller mycket hög musikalisk nivå, både när det gäller hennes sång, pianospel och kompositionsarbete. Hon har en stor bredd som uttrycks både i hennes egen körmusik och personliga sånger där text och musik är fullt integrerade och naturliga.

Genom att röra sig fritt och till synes obehindrat mellan genrerna jazz, pop, gospel och klassiskt, visar hon på ett tydligt driv med sina idéer och kompositionskunnande.

Stipendiet kommer att stimulera till ytterligare spridning av den skaparglädje och musikaliska kunnande som Sofia Svensson redan besitter.

Kulturstipendieutdelning 2019 med vinnarna.

Sofia Svensson.

Scenkonst

Linnea Jonsson, stipendium 30 000 kronor

Född: 1996.
Född och uppvuxen i Västerås
Jazztrumpetare

Utbildning: Kandidatexamen Musikhögskolan i Stockholm 2021

Motivering: Jazztrumpetaren Linnea Jonsson har gjort en lång resa via musikalisk grundutbildning på Kulturskolan i Västerås, Folkhögskola och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Under så gott som hela perioden har hon fört en kamp med “ambis”-problem som hon på ett moget sätt hanterat och tagit sig igenom, och därmed kunnat utveckla en unikt personlig stil både avseende tonbildning, frasering och improvisationsteknik. Trots sina relativt unga år har Linnea redan hunnit samarbeta med många inom den yppersta svenska jazzeliten, vilket också bevisar den konstnärliga nivå hon befinner sig på. Med hjälp av stipendiet avser hon slutföra sitt första album som solist och bandledare i LJG (Linnea Jonsson Group). Detta kommer säkert att rendera en rivstart på en lång karriär som sannolikt sträcker sig långt utanför rikets gränser.

Kulturstipendieutdelning 2019 med vinnarna.

Linnea Jonsson. Fotograf: Niklas Bergström

Bild

Andreas Andersson, stipendium 30 000 kronor

Född: 1982
Född och uppvuxen i Västerås
Bildkonstnär, skulptur och installation

Utbildning:
2013–2014 Professional Artist Development, Kungl. Konsthögskolan, Stockholm
2010–2012 Fri Konst – Master, Konsthögskolan Valand, Göteborg
2006–2009 Fri Konst – Kandidat, Konstfack, Stockholm
2002–2004 Västerås Konstskola

Motivering: Andreas Andersson är bosatt och verksam i Arvidsjaur, Sápmi/Norrbotten. Han arbetar mitt i sin samtid med konstverk och installationer som är kraftfulla men samtidigt bär en mjukhet. Hans konstnärskap bär ett starkt politiskt stråk, men humanismen och hans intresse för människan ligger som en grund. Det finns en konstnärlig spännvidd från ett intresse för globala frågor som klimatet till en förundran för det vardagliga.

I kommande projekt vill han än mer blicka utåt i världen: ”Under de kommande åren är min idé att fortsätta arbeta med kulturella och geografiska zoner, både världsliga, fysiska och konceptuella, men framför allt vill jag undersöka hur de upprättas och vad som händer när de korsas och transformeras.”

Kulturstipendieutdelning 2019 med vinnarna.

Andreas Andersson.

Bild

Andreas Waldén, stipendium 30 000 kronor

Född: 1979
Född i Västerås
Bildkonstnär, måleri

Utbildning:
2003–2008 Bildkonstakademin, Helsingfors, (MFA) 2001–2003 Nordiska konstskolan, Karleby, Finland
2000–2001 Gerlesborgsskolan, Stockholm
1998–2000 Västerås Konstskola, Västerås

Motivering: Andreas Waldén är målare. Han säger själv: ”I min konstnärliga praktik arbetar jag med måleriets möjligheter och tillkortakommanden. Ett statiskt, av ett datorprogram dikterat rutmönster möter organiska fläckar och feldragna linjer.” I sitt konstnärskap visar han ett konsekvent och minutiöst måleri där de känsliga linjerna vid första anblick refererar till textil eller till arkitektur. Waldén har hittat ett eget uttryck som bygger på den sköra men ändå kraftfulla linjen.

Andreas Waldén_kulturstipendiat_2022

Andreas Waldén.

Övriga stipendier

Jan Nilssons stipendium

Jan Nilsson, tidigare stadsbibliotekarie i Västerås, donerade i samband med sin pensionering medel i en fond vars avkastning ska användas till stipendier. Syftet med stipendiet är att stimulera utveckling och förnyelse av folkbiblioteksverksamheten i Västmanlands län. Avsikten är att stipendiaterna ska få tillfälle att studera verksamhet vid annat bibliotek i Sverige eller utomlands.

Jan Nilssons stipendium kan du söka om du är fastanställd på ett bibliotek i Västmanlands län.

Tranströmerpriset

Västerås stad inrättade 1997 ett litterärt pris för att hedra poeten Tomas Tranströmer - bosatt i Västerås under tiden 1965-2000. Prisets ändamål är att ”belöna ett högtstående författarskap i Tomas Tranströmers anda”. Priset på 200 000 kronor utdelas vartannat år till en lyriker som utses av en jury.

Stipendium till Lars Färnlöfs minne

Den årliga avkastningen från stipendiefonden till Lars Färnlöfs minne delas ut till en eller flera artister som väsentligt bidragit till utveckling och förnyelse av jazzlivet i Västerås.  Pristagaren ska både i komposition och i musicerande verka i Lars Färnlöfs anda.  

Den referensgrupp som utser pristagare består av representanter från olika delar av musiklivet i Västerås, jazzområdet är prioriterat.

 • 2017 John-Erik Bentlöv
 • 2015 Monica Dominique
 • 2011 Nils Landgren
 • 2009 Joakim Milder
 • 2008 Karl Olandersson
 • 2006 Palle Danielsson
 • 2006 Fredrik Norén
 • 2003 Jonas Östholm
 • 2000 Johan Borgström
 • 1997 Magnus Lindgren
 • 1996 Magnus Öström
 • 1995 Esbjörn Svensson
 • 1994 Bobo Stenson
 •  

Kontakta oss

Kontaktcenter för kultur, idrott och fritid

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör kultur, idrott och fritid.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 4

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Ny ljudvandring berättar Djäknebergets historier

  Djäkneberget är ett mycket omtyckt och välbesökt område i Västerås. Här finns unik kulturmiljö och stora naturvärden. Nu lanserar Västerås stad en ljudvandring där du kan uppleva bergets historia och träffa många västeråsare som har egna minnen och en relation till berget.