Visa sökformulär

Västerås stads kulturstipendium

Fler än 800 personer har fått Västerås kulturstipendium. Kulturstipendiet kan sökas inom följande områden: Scenkonst (musik, teater, dans), Bild (konst, film, foto), Kulturarv, Litteratur samt Övriga konstuttryck.

För att få söka kulturstipendiet måste du vara uppvuxen, verksam eller boende i Västerås. Du måste ha uppnått goda resultat eller visat på lovande förutsättningar för en fortsatt god utveckling inom det område du söker stipendium.

En mindre grupp stipendiater utses varje år. Kulturstipendiet kan delas ut dels i formen av ett arbetsstipendium dels i formen av ett stipendium. 2020 delades det ut ett arbetsstipendium på 110 000 kr och fyra stipendier på 30 000 kr. I en ansökan förväntas den sökande bland annat beskriva varför den sökande söker ett stipendium, hur stor summa som söks och vad ett stipendium skulle betyda för den sökandes utövande/verksamhet.

Kulturstipendieutdelning 2019 med vinnarna.

Bild från 2020 års utdelning

2020 års stipendiater

Scenkonst

Johan Bark, stipendium 30 000 kronor

Verksam inom området scenkonst med regi, produktion och projektledning. Född 1993. Uppvuxen och bosatt Västerås fram till 2014.

Motivering: Med sina breda erfarenheter från projekt och verksamheter inom scenkonstens olika områden såväl lokalt som nationellt och internationellt har Johan Bark byggt en stark grund för utveckling av det egna konstnärliga arbetet som regissör. Egna projekt och tidigare arbeten med personer och sammanhang på hög nivå i Sverige och utomlands, skapar tillsammans med den lokala förankringen i hemstaden förhoppningar om intressanta kommande bidrag till scenkonstlivet i Västerås och på andra håll i världen.

Margareta Westerlind, stipendium 30 000 kronor

Verksam inom området scenkonst som sångerska, mezzosopran. Född 1969. Uppvuxen i Västerås.

Motivering: Margareta har en gedigen bakgrund inom opera och den klassiska sångkonsten. Hon har under många år figurerat på hög nivå i ett stort antal föreställningar och konserter både nationellt och internationellt. Nu vill hon ta sin varma, berörande mezzo-sopran och sitt konstnärskap vidare genom att utforska mötet mellan den klassiska sången och den Argentinska tangon via Astor Piazzollas musik i projektet "Opera möter tango”.

Ida Karlsson, stipendium 30 000 kronor

Verksam inom området scenkonst som jazzmusiker och saxofonist. Född 1982. Uppvuxen i Haraker/Västerås.

Motivering: Med sitt fria förhållningssätt till former och genrer skapar Ida musik som mycket övertygande förmedlar hennes egna nyckelord; nyfikenhet, improvisation, jazz och musikaliska möten. Hon drabbar oss både som instrumentalist, musikant, arrangör och kompositör. Hennes konstnärliga kapacitet och öppenhet kommer att locka allt fler till att vilja ta del av hennes musik.

Litteratur

Hanna Eriksson, stipendium 30 000 kronor

Verksam inom området litteratur som författare och frilansande redaktör. Född 1993. Uppvuxen i Västerås.

Motivering: Hanna Eriksson rör sig mellan novell och poesi med samma stringenta språk och förvillande enkelhet, med fingret på något angeläget och samtida. Novellen sväller över sin egen ram i människans längtan efter närhet i en digital tid. I poesin lyser det medvetna skrivandet igenom, med en klar bild av vad som ska undersökas. Stipendiet kommer att bidra till att bokstavligen skapa tid och rum, för att utveckla detta författarskap i vardande, med löften om perspektiv med avstamp i det jordnära.

Bild/övriga konstuttryck

Goran Hassanpour, arbetsstipendium 110 000 kronor

Verksam inom området bildkonst som bildkonstnär inom installation, skulptur, måleri. Född 1977. Uppvuxen i Västerås.

Motivering: Goran Hassanpour arbetar med måleri, samt under de senaste åren framförallt med skulpturer och installationer. Med denna bredd i material och uttryck rör han sig mellan gallerirummet, naturen, och det offentliga rummet. En tydlig tematik håller samman konstnärskapet oavsett uttryck och plats. I verk av material som glas och speglar, men också genom text på olika språk, vill han skapa en dialog och relation med betraktaren. Hans starka konstnärliga identitet och unicitet rymmer spår från ursprunget i Kurdistan och uppväxten och ungdomstiden i Västerås. I en sökande och experimenterande process utforskar han idéer, uttryck och nya material i ett konstnärskap som nu är moget för nästa steg i sin utveckling.

Övriga stipendier

Jan Nilssons stipendium

Jan Nilsson, tidigare stadsbibliotekarie i Västerås, donerade i samband med sin pensionering medel i en fond vars avkastning ska användas till stipendier. Syftet med stipendiet är att stimulera utveckling och förnyelse av folkbiblioteksverksamheten i Västmanlands län. Avsikten är att stipendiaterna ska få tillfälle att studera verksamhet vid annat bibliotek i Sverige eller utomlands.

Jan Nilssons stipendium kan du söka om du är fastanställd på ett bibliotek i Västmanlands län.

Tranströmerpriset

Västerås stad inrättade 1997 ett litterärt pris för att hedra poeten Tomas Tranströmer - bosatt i Västerås under tiden 1965-2000. Prisets ändamål är att ”belöna ett högtstående författarskap i Tomas Tranströmers anda”. Priset utdelas vartannat år till en lyriker som utses av en jury.

Stipendium till Lars Färnlöfs minne

Den årliga avkastningen från stipendiefonden till Lars Färnlöfs minne delas ut till en eller flera artister som väsentligt bidragit till utveckling och förnyelse av jazzlivet i Västerås.  Pristagaren ska både i komposition och i musicerande verka i Lars Färnlöfs anda.  

Den referensgrupp som utser pristagare består av representanter från olika delar av musiklivet i Västerås, jazzområdet är prioriterat.

Tidigare stipendiater

 • 2017 John-Erik Bentlöv
 • 2015 Monica Dominique
 • 2011 Nils Landgren
 • 2009 Joakim Milder
 • 2008 Karl Olandersson
 • 2006 Palle Danielsson
 • 2006 Fredrik Norén
 • 2003 Jonas Östholm
 • 2000 Johan Borgström
 • 1997 Magnus Lindgren
 • 1996 Magnus Öström
 • 1995 Esbjörn Svensson
 • 1994 Bobo Stenson

Kontakta oss

Kontaktcenter för kultur, idrott och fritid

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör kultur, idrott och fritid.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 4

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?