Stipendier och fonder

I Västerås finns det ett flertal stiftelser med donationsfonder som allmänheten kan söka bidrag och stipendium ifrån.

Om donationsfonder

Olika stiftelser har olika ändamål: pengarna i donationsfonden är skänkta för ett visst syfte och därför finns det kriterier på vem som kan få pengar från dem. Vissa av dem kräver att du inte får socialbidrag. Alla stiftelserna kräver att du är skriven i Västerås kommun.

Västerås stad förvaltar donationsfonderna, men har inte möjlighet att påverka stiftelsernas stadgar och regler. Om du har frågor om fonderna kan du ringa Västerås stads fondhandläggare på telefonnummer: 021 39 13 82, telefontider är måndag-fredag klockan 8.00-12.00. Du når även handläggarna på mejl via sociala.donationsfonder@vasteras.se.

 • Sista ansökningsdag på våren är 15 april.
 • Sista ansökningsdag på hösten är 30 september.

Så ansöker du

Fyll i ansökningsblanketten och kom ihåg att kryssa i rutan där du säger ja till att ansökan prövas mot alla donationsstiftelser som kan vara aktuella.

Det är hela hushållet som söker så allas inkomster räknas.

Till ansökan ska du bifoga aktuella intyg som styrker de uppgifter du fyller i. Mer information finns på blanketten. Ansökan går att ladda ned som word- och pdf-fil.

Ansökan om bidrag från donationsstiftelser för sociala ändamål Word, 286.5 kB.

Ansökan om bidrag från donationsstiftelser för sociala ändamål Pdf, 230 kB.

Utsikt över Mälaren med bryggan vid Löga strand i förgrunden.

Kontakta oss

Fondhandläggare

Västerås stads fondhandläggare svarar på frågor gällande donationsfonder.

Postadress:
Västerås stad
Stadsledningskontoret
721 87 Västerås

Telefonnummer: 021-39 13 82, måndag-fredag 08.00-12.00

sociala.donationsfonder@vasteras.se

Vem kan ansöka?

Nedan kan du se vem de olika fonderna vänder sig till.

Stipendier för allmänt socialt stöd

 • För behövande personer som varit bosatta i Västerås kommun i minst 10 år.

Stiftelsen Reuterholmska donationsfonden

 • För behövande personer boende inom Rytterne församling

Stiftelsen Sundinska understödsfonden

 • För behövande personer som inte får socialhjälp.

Stiftelsen Systrarna Hedmans understödsfond

 • För behövande änkor och barn efter hantverkare och köpman, som varit bosatta i Västerås i minst 10 år och ej erhåller försörjningsstöd

Stiftelsen Västerås understödsfond

 • För behövande som varit bosatta i Västerås i minst 10 år och aldrig fått socialhjälp. Stiftelsen J G Berglunds understödsfond
 • För behövande sjuka eller handikappade personer samt behövande barn. Stiftelsen Sundinska donationsfonden för välgörande och allmännyttiga ändamål
 • För behövande äldre, sjuka eller handikappade personer som inte erhåller socialhjälp.  Stiftelsen Stadsinspektör P V Johanssons och fru Hilda Johansons understödsfond.

Stipendier för personer med sjukdomar eller funktionsnedsättningar

 • För personer med psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning. Stiftelsen Maria Hallanders donationsfond
 • För behövande sjuka eller handikappade personer samt behövande barn. Stiftelsen Sundinska donationsfonden för välgörande och allmännyttiga ändamål
 • För behövande äldre, sjuka eller handikappade personer som inte erhåller socialhjälp.  Stiftelsen Stadsinspektör P V Johanssons och fru Hilda Johansons understödsfond
 • För personer sjuka i cancer, reumatism eller polio. Stiftelsen Optiker Knut Folke Erikssons donationsfonder
 • För reumatiskt sjuka kvinnor som fyllt 60 år. Stiftelsen Märta Borgs fond för reumatiskt sjuka kvinnor
 • Till rekreation för konvalescenter och stöd till obotligt sjuka. Stiftelsen Torngrens fond för konvalescenter och obotligt sjuka

Stipendier för änkor och äldre kvinnor

 • För behövande änkor och äldre ogifta kvinnor. Stiftelsen Wilhelmina Ericssons med flera donationsfonder
 • För reumatiskt sjuka kvinnor som fyllt 60 år. Stiftelsen Märta Borgs fond för reumatiskt sjuka kvinnor

Stiftelsen Eva Cullbergs minnesfond

Verka för vidareutbildning av villkorligt dömda eller från fångvårdsanstalt villkorligt/slutlig frigivna personer,
För deras återanpassning till samhället.

Stipendier för elever i skola

Stipendier och fonder för elever i gymnasieskola, folkhögskola och liknande skolor