Nyheter

2024 2023 2022
Februari Januari

Februari 2024

 • Föräldrarutbildningen Föräldraskap i Sverige startar till våren

  Familjecentrum erbjuder föräldrakurser i programmet Föräldraskap i Sverige under våren. En kurs är på svenska med arabisk tolk och en på svenska med somalisk tolk. Den är för föräldrar som är födda i ett annat land än Sverige och har barn mellan 0 och 18 år .

  Publicerad 23 februari 2024 14:07
 • Flaggar på årsdagen av kriget i Ukraina

  Lördagen den 24 februari 2024 är det två år sedan kriget i Ukraina bröt ut. Västerås stad hissar den ukrainska flaggan på stadshuset för att visa stöd till det ukrainska folket.

  Publicerad 23 februari 2024 09:00
 • Västerås stad på topp-plats i årets kvinnofridsbarometer

  Vartannat år genomför Unizon kvinnofridsbarometern. Arbetet syftar till att undersöka kommunernas arbete att stoppa och förebygga mäns våld mot kvinnor. 2023 års resultat har kommit och Västerås stad hamnar på tredje plats av alla Sveriges kommuner som svarat på enkäten.

  Publicerad 22 februari 2024 08:12
 • Botaniska trädgården ska renoveras

  Botaniska trädgården ska få en pedagogisk inriktning. Efter ett inriktningsbeslut i tekniska nämnden 20 februari sätter nu planeringen i gång. Renoveringen kommer att starta sommaren/hösten 2024 och beräknas vara klar våren 2025.

  Publicerad 20 februari 2024 16:36
 • Gör som Camey, komplettera din examen och bli behörig lärare!

  Genom Västerås stads samarbete med Teach for Sweden fick Camey Raage chansen att utveckla sitt ledarskap. Han gick från systemutvecklare till att bli behörig lärare inom teknik. Camey går nu sin sista termin och vi träffade honom för att höra mer om hans tankar kring utbildningen och jobbet som lära...

  Publicerad 12 februari 2024 11:55
 • Så stärks förskolepedagogers kompetens inom digitalisering

  Visste du att Västerås stads barn- och utbildningsförvaltning har något vi kallar DigiStudion i Växhuset? Där utbildar vi våra förskolepedagoger så att de får de bästa av förutsättningar att använda digitala och analoga verktyg i en mix för att stödja undervisning på ett bra sätt.

  Publicerad 06 februari 2024 14:41
 • Nu kan du söka plats på kollo

  Nu är ansökan öppen för Västerås stads sommarkollon. Fram till den 2 mars är det möjligt att söka plats för barn i årskurs 1–6.

  Publicerad 01 februari 2024 06:00
 • Vi sandar bostadsgator och erbjuder gratis grus på återbruken

  Vi vet att det är väldigt halt på bostadsgatorna just nu. För att underlätta för fastighetsägare fyller vi löpande på lagren med grus på återbruken. Vi kommer även göra en extra insats med sandning på bostadsgator.

  Publicerad 29 januari 2024 22:04
 • Barn och unga är prioriterade under 2024

  Alla barn och unga ska ha förutsättningar att känna framtidstro och lyckas. Under det kommande året fokuserar Västerås stad på stöd och lärande. Att barn och unga på olika sätt ska prioriteras under år 2024 framgår av budgeten och Västerås stads övergripande mål.

  Publicerad 25 januari 2024 09:12
 • Västerås stad inte drabbat av IT-attack

  Uppdaterat 24 januari: Sedan måndagsförmiddag har staden låtit inventera sina verksamhetssystem för att säkerställa att dessa inte lider av problem till följd av attacken. Inga tecken på problem har identifierats.

  Publicerad 22 januari 2024 11:44
 • Enkät om vasteras.se

  Just nu genomför vi en enkät för att få veta mer om vad ni tycker om vår webbplats och hur ni använder den. Resultaten kommer vi att använda för att förbättra webbplatsen.

  Publicerad 18 januari 2024 08:44