Visa sökformulär

Stipendier och fonder skola

I Västerås finns det fyra donationsfonder som elever i gymnasieskola, folkhögskola eller liknande skolor kan söka bidrag från.

Om donationsfonder

Olika stiftelser har olika ändamål. Pengarna i donationsfonden är skänkta för ett visst syfte. Därför finns det kriterier på vem som kan få pengar från dem.

Västerås stad förvaltar donationsfonderna, men har inte möjlighet att påverka stiftelsernas stadgar och regler. Om du har frågor om fonderna kan du ringa rektor på Västerås Kulturskola eller Västerås stads fondhandläggare för gymnasiet, se kontaktuppgifter för respektive fonder längre ner på sidan.

  • Sista ansökningsdag för Wahlbeckska välgörenhetsfonden och Stiftelsen Bror Jacob Lövéns fond är 10 maj och 22 november.
  • Sista ansökningsdag för Göran Vretmans stipendiefond för sång och musik är 10 augusti.
  • Sista ansökningsdag för Norbergska skolstiftelsen är 11 oktober.
Så här gör du

Så här gör du

Göran Vretmans stipendiefond för sång och musik

Du ansöker genom att skriva ett brev till Västerås Kulturskola enligt följande:

  • Fullständigt namn på dig som söker.
  • Personnummer på dig som söker.
  • Gymnasieskolan du går på i Västerås under vårterminen.
  • Eller om du har avslutat gymnasiet och går på Västerås Kulturskola.
  • Skola och ort du är antagen till för eftergymnasial utbildning inom ämnet musik till höstterminen.
  • Dina kontaktuppgifter, telefonnummer och mejl.

Ansökan ska ha kommit in till Västerås Kulturskola senast den 10 augusti tillsammans med en kopia på antagningsbesked till den eftergymnasiala utbildningen du har antagits till.

Ansökan skickas till:

Västerås stad
Kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen
721 87 Västerås

Du kan också lämna in din ansökan till Västerås Kulturskola på Viktor Larssons Plats 1.

Norbergska skolstiftelsen

Fyll i ansökan. Även vårdnadshavares inkomster ska redovisas. Det är viktigt att vårdnadshavare tidigt beställer slutskattebesked enligt senaste års taxering hos Skatteverket.

Till ansökan ska du bifoga aktuella intyg som styrker de uppgifter du fyller i. Mer information finns på blanketterna.

Blankett för ansökan om stipendium från Norbergska skolstiftelsen, för gymnasieeleverPDF

Blankett för ansökan om stipendium från Norbergska skolstiftelsen, för gymnasieelever, ifyllnadsbarWord

Wahlbeckska välgörenhetsfonden och Stiftelsen Bror Jacob Lövéns fond

Fyll i ansökan. Även vårdnadshavares inkomster ska redovisas. Det är viktigt att vårdnadshavare tidigt beställer slutskattebesked enligt senaste års taxering hos Skatteverket.

Till ansökan ska du bifoga aktuella intyg som styrker de uppgifter du fyller i. Mer information finns på blanketterna.

Blankett för ansökan om stipendium från Wahlbeckska välgörenhetsfonden och Stiftelsen Bror Jacob Lövéns fond, för gymnasieeleverPDF

Blankett för ansökan om stipendium från Wahlbeckska välgörenhetsfonden och Stiftelsen Bror Jacob Lövéns fond, för gymnasieelever, ifyllnadsbarWord

För vem

Vem kan få?

Göran Vretmans stipendiefond för sång och musik

Elever som går sista året i gymnasieskola kan söka stipendium ur Göran Vretmans stipendiefond för sång och musik.

För att få ansöka ska eleven gå på gymnasieskola i Västerås kommun eller på Västerås Kulturskola, och kommit in på en eftergymnasial utbildning inom ämnet musik, till exempel folkhögskola eller högskola.

Stipendierna fördelas av Västerås Kulturskolas ledningsgrupp och delas ut i samband med särskild konsert vid Västerås Kulturskola under höstterminen. Stipendiet delas ut förutsatt att eleven har påbörjat utbildningen.

Norbergska skolstiftelsen

Stipendium kan sökas av studiebegåvade och välartade gymnasieelever mantalsskrivna i dåvarande Hubbo församling, som är postnummer 722 31 och 722 33 samt i vissa fall 725 95. Elever som bedriver studier för inhämtande av kunskaper av allmänbildande art eller för utbildning till högre yrkeskunskap, såsom vid gymnasieskola, folkhögskola eller liknande skolor.

För mer information om postnummer 725 95 kontakta fondhandläggare för gymnasiet, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Wahlbeckska välgörenhetsfonden och Stiftelsen Bror Jacob Lövéns fond

Stipendium kan sökas av elever vid Västerås gymnasieskolor. Stipendiet är inkomstprövat och det som avgör om eleven kan få stipendium är ekonomiska och sociala förhållanden.

För Stiftelsen Bror Jacob Lövéns fond gäller dessutom att sökande ska vara mantalsskriven inom dåvarande Tillberga kommun, som är postnummer 722 31 och 722 33.

Stipendier och fonder i Västerås stad

Kontakta oss

Peter Bladh

Rektor Västerås Kulturskola

Rektor på Västerås Kulturskola svarar på frågor om Göran Vretmans stipendiefond för sång och musik.

Postadress:
Västerås stad
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Västerås Kulturskola
721 87 Västerås

Besöksadress: Viktor Larssons Plats 1

Telefonnummer: 021-39 30 80

Tiina Mäntyniemi

Fondhandläggare gymnasiet

Västerås stads fondhandläggare för gymnasiet svarar på frågor om Norbergska skolstiftelsen, Wahlbeckska välgörenhetsfonden och Stiftelsen Bror Jacob Lövéns fond.

Postadress:
Västerås stad
Gymnasiefonder
Stadsledningen
721 87 Västerås

Telefonnummer: 021-39 13 82

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?