Visa sökformulär

Synpunkter och förslag

Synpunkter

Om du har synpunkter på en kommunal verksamhet är du välkommen att höra av dig till oss. Du kan använda det elektroniska formuläret, som du fyller i och skickar till oss via dator.

E-formulär för synpunkter Länk till annan webbplats.

Om du behöver hjälp kan du vända dig till Kontaktcenter i stadshusentrén. Det går också bra att ringa 021-39 00 00, skicka in din synpunkt via brev eller genom att fylla i vår folder som du kan skicka till oss kostnadsfritt. Den finns att hämta i stadshusentrén och hos flera av våra verksamheter. 


E-förslag

Västerås stad vill göra det lättare för dig och alla andra invånare att komma med förslag och påverka det som händer i kommunen. Därför har vi en "digital anslagstavla" där andra kan kommentera och rösta på ditt förslag. Ett e-förslag (även kallat e-petition) som får många röster och kommentarer tyder på att det är något som engagerar människor. Nämnden som ansvarar för frågan kan sedan ta upp och diskutera förslaget.

Lämna ett e-förslag eller rösta på andras förslag 

Allmänhetens frågestund

Våra nämnder har alltid en frågestund för allmänheten vid sina sammanträden. Då har du möjlighet att ställa korta frågor om nämndens verksamhet. Kontakta respektive nämndsekreterare för mer information.

Nämnder och styrelser

Mer information om hur du kan ta del av vårt arbete och påverka de beslut som fattas hittar du på sidan beslut, insyn och rättssäkerhet.

Beslut, insyn och rättssäkerhet

Mitt Västerås - Västerås stads gemensamma app

Mitt Västerås är Västerås stads app där du kan ta del av våra mest efterfrågade tjänster. Via appen kan du enkelt skicka in synpunkter och e-förslag, men också skicka meddelanden, ringa oss, göra felanmälan och snabbt hitta stadens inlägg i sociala medier.

Mitt Västerås, för Android Länk till annan webbplats.

Mitt Västerås, för iPhone Länk till annan webbplats.

Mitt Västerås, för Windows phone Länk till annan webbplats.

Synpunkter på insatser för äldre och för personer med funktionsnedsättning

Du kan lämna dina synpunkter på flera sätt:

Tyck till när vi utvecklar och bygger Västerås

På sidan Kommunens planarbete kan du se vilka detaljplaner och andra planeringsprojekt du kan lämna synpunkter på just nu.

Kommunens planarbete

Visselblåsarfunktion

Om du har fått kännedom om att det förekommer korruption, oegentligheter eller allvarliga missförhållanden i våra verksamheter kan du använda dig av Västerås stads visselblåsarfunktion. Det kan till exempel handla om mutor, ageranden som skadar vårt förtroende eller kränkningar av grundläggande fri- och rättigheter. Visselblåsarfunktionen kan användas av alla, såväl anställda inom Västerås stad och medborgare inom och utanför Västerås. Visselblåsarfunktionen är ett komplement till det meddelar- och efterforskningsskydd som gäller alla medarbetare i Västerås stad. Meddelar- och efterforskningsskyddet gäller alla uppgifter utom de som skyddas av sekretess och tystnadsplikt, och innebär att medarbetare ska kunna uttala sig om brister och missförhållanden i våra verksamheter utan att riskera sanktioner från sin arbetsgivare, eller att arbetsgivaren tar reda på vem som har lämnat uppgifter till media.

En anmälan som kommer in till visselblåsarfunktionen tas emot och registreras. Anmälan utreds av medarbetare vid Säkerhetsenheten, som också lämnar förslag på åtgärd för de anmälningar som kommer in.

Du kan göra en anmälan på tre olika sätt:

 • via webbformulär
 • via brev: Västerås stad, Stadshuset, 721 87 Västerås (märk brevet med ”Visselblåsning”)
 • via telefon: 021-39 15 92 (öppet 8-16.30 måndag–fredag)

I anmälan behöver du ange att ärendet gäller visselblåsning. Tänk på att du inte är anonym om du väljer att uppge ditt namn och dina kontaktuppgifter i anmälan.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår service och verksamhet.  Förutom att vi välkomnar direkta frågor och synpunkter, har vi metoder för att regelbundet fånga upp synpunkter och ta hänsyn till dessa när vi fattar olika beslut. Det gör vi bland annat genom olika samverkansgrupper. Några exempel på samverkansgrupper är rådet för funktionshinderfrågor, kommunala pensionärsrådet och grupper för nationella minoriteter.

Vi strävar hela tiden efter öppenhet, delaktighet och transparens i våra verksamheter. Vår dialog med dig ska kännetecknas av

 • ett respektfullt bemötande
 • möjlighet för alla att delta
 • tydlighet
 • öppenhet
 • återkoppling.

Våra nämnder har alltid en frågestund för allmänheten vid sina sammanträden. Då har du möjlighet att ställa korta frågor till de förtroendevalda om nämndernas verksamhet.

Vårt arbete styrs också av olika policys som fungerar som riktlinjer för vårt arbete, som till exempel policy för invånardialog och policy för synpunktshantering.

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Västerås blir värdstad för SM-veckan 2024

  Nu är det klart! Västerås ska för första gången vara värdstad för SM-veckan. Riksidrottsförbundet och Sveriges Television har beslutat att erbjuda Västerås värdskapet för SM-veckan sommar 2024 och nu har kommunstyrelsen beslutat i frågan.

 • Detaljplaner för Kopparlunden har vunnit laga kraft

  De nya detaljplanerna för Kopparlunden har nu vunnit laga kraft. Det betyder att detaljplanearbetet är klart och att vi kan börja skapa det nya Kopparlunden där den unika kulturmiljön får sällskap av nya bostäder, arbetsplatser och mötesplatser. Fastighetsägarna kan nu söka bygglov för nya byggnader...

 • Hög tid att nominera till Pedagogiska priset och Skolledarpriset

  Har du eller ditt barn en pedagog som är riktigt duktig? Är kanske arbetslaget eller hela förskolan eller skolan något utöver det vanliga? Då ska du nominera hen eller dem till Pedagogiska priset. Du kan också nominera till det nya skolledarpriset. Vi behöver din nominering senast 17 oktober.