Synpunkter och förslag

Felanmälan som rör gata, park och trafik

Med hjälp av vår app kan du snabbt och enkelt lämna felanmälan och synpunkter när det gäller gata, park och trafik. Här kan du ladda ner appen i din mobil eller surfplatta:

Mitt Västerås, för Android

Mitt Västerås, för iPhone

Det går också bra att göra din felanmälan via vårt webbformulär.

Webbformulär för felanmälan

 

Synpunkter

Om du har synpunkter på en kommunal verksamhet är du välkommen att höra av dig till oss. Du kan använda det elektroniska formuläret, som du fyller i och skickar till oss via dator.

E-formulär för synpunkter

Om du behöver hjälp kan du vända dig till Kontaktcenter i stadshusentrén. Det går också bra att ringa 021-39 00 00, skicka in din synpunkt via brev eller genom att fylla i vår folder som du kan skicka till oss kostnadsfritt. Den finns att hämta i stadshusentrén och hos flera av våra verksamheter. 

Allmänhetens frågestund

Våra nämnder har alltid en frågestund för allmänheten vid sina sammanträden. Då har du möjlighet att ställa korta frågor om nämndens verksamhet. Kontakta respektive nämndsekreterare för mer information.

Nämnder och styrelser

Mer information om hur du kan ta del av vårt arbete och påverka de beslut som fattas hittar du på sidan beslut, insyn och rättssäkerhet.

Beslut, insyn och rättssäkerhet

Mitt Västerås - Västerås stads gemensamma app

Appen Mitt Västerås är för oss som lever, bor och verkar i Västerås. Ta del av nyheter och evenemang, nå våra e-tjänster, gör felanmälan, få pushnotiser med information som berör dig och kontakta oss på det sätt du vill. Använd gärna appen för att lämna förslag och ge feedback.

Mitt Västerås, för Android

Mitt Västerås, för iPhone

Synpunkter på barn- och utbildningsverksamhet

Om du har synpunkter eller klagomål på en förskola, skola eller utbildning kan du läsa mer om hur du gör under respektive skolform. Du lämnar synpunkter enligt en viss ordning.

Förskola

Familjedaghem, pedagogisk omsorg

Grundskola

Förskoleklass

Fritidshem

Gymnasieskola

Anpassad grundskola

Anpassad gymnasieskola

Komvux som anpassad utbildning

Vuxenutbildning

E-förslag

Västerås stad vill göra det lättare för dig och alla andra invånare att komma med förslag och påverka det som händer i kommunen. Därför har vi en "digital anslagstavla" där andra kan kommentera och rösta på ditt förslag. Ett e-förslag (även kallat e-petition) som får många röster och kommentarer tyder på att det är något som engagerar människor. Nämnden som ansvarar för frågan kan sedan ta upp och diskutera förslaget.

Lämna ett e-förslag eller rösta på andras förslag 

Synpunkter på insatser för äldre och för personer med funktionsnedsättning

Du kan lämna dina synpunkter på flera sätt:

Tyck till när vi utvecklar och bygger Västerås

På sidan Kommunens planarbete kan du se vilka detaljplaner och andra planeringsprojekt du kan lämna synpunkter på just nu.

Kommunens planarbete

Visselblåsarfunktion

Om du har fått kännedom om att det förekommer korruption, oegentligheter eller allvarliga missförhållanden i våra verksamheter kan du använda dig av Västerås stads visselblåsarfunktion.

Med visselblåsarfunktionen kan du anonymt anmäla misstanke om att ett allvarligt fel har gjorts av en förtroendevald politiker, chef i ledande ställning eller en tjänsteman i nyckelposition vid Västerås stad där visselblåsaren upplever att det inte är möjligt att hantera frågan öppet inom Västerås stad. Den som anmäler kan också anmäla misstanke om allvarliga missförhållanden i organisationen i de fall hen upplever att det inte är möjligt att hantera frågan enligt Västerås stads ordinarie rutiner.

Västerås stads ordinarie rutin är att medarbetare anmäler misstanke om allvarliga oegentligheter till närmaste chef.

Anmälan

  • Gör en anmälan på den här e-tjänsten: vasteras.whistlelink.com
  • Du kan även göra din anmälan genom att ringa företaget Interaktiv säkerhet. Telefontid under vardagar mellan kl. 09:00-17:00, telefonnummer: 0770-455 594.
  • Du kan även skicka ett brev till: Interaktiv Säkerhet, "Västerås Stad",Norrgatan 10, 432 41 Varberg
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår service och verksamhet.  Förutom att vi välkomnar direkta frågor och synpunkter, har vi metoder för att regelbundet fånga upp synpunkter och ta hänsyn till dessa när vi fattar olika beslut. Det gör vi bland annat genom olika samverkansgrupper. Några exempel på samverkansgrupper är rådet för funktionshinderfrågor, kommunala pensionärsrådet och grupper för nationella minoriteter.

Vi strävar hela tiden efter öppenhet, delaktighet och transparens i våra verksamheter. Vår dialog med dig ska kännetecknas av

  • ett respektfullt bemötande
  • möjlighet för alla att delta
  • tydlighet
  • öppenhet
  • återkoppling.

Våra nämnder har alltid en frågestund för allmänheten vid sina sammanträden. Då har du möjlighet att ställa korta frågor till de förtroendevalda om nämndernas verksamhet.

Vårt arbete styrs också av olika policys som fungerar som riktlinjer för vårt arbete, som till exempel policy för invånardialog och policy för synpunktshantering.

Kontakt

Relaterade dokument