Komvux som anpassad utbildning

Ansök till komvux som anpassad utbildning

Du kan söka till komvux som anpassad utbildning om du har inlärnings­svårigheter som beror på en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada. Du kan gå på komvux som anpassad utbildning från och med hösten det år som du fyller 20 år.

Bestäm vilka kurser du vill söka, du kan söka en eller flera kurser. Vill du beställa vår kurskatalog eller har frågor kan du ringa eller besöka oss på Vuxenutbildningscentrum.

Fyll i ansökningsblanketten. Du skickar ansökan till Västerås stad, Vuxenutbildningscentrum, komvux som anpassad utbildning, 721 87 Västerås. Glöm inte bifoga betyg och intyg som bekräftar att du tillhör målgruppen.

Ladda ner ansökningsblankett till komvux som anpassad utbildning Word, 239 kB.

En av våra lärare kontaktar dig när vi har fått din ansökan. Läraren bokar ett personligt samtal med dig.

Om du har försörjningsstöd via Socialtjänsten eller ersättning från Försäkringskassan behöver du kontakta din handläggare innan du börjar studera. Ni ska tillsammans planera din ekonomi för studietiden.

Vad är komvux som anpassad utbildning

Hos oss kan du läsa de kurser som finns i anpassad grundskola (grundsärskola) och anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola). Vi undervisar i mindre grupper på individuell nivå. Vi använder digitala verktyg som till exempel dator och surfplatta.

Efter avslutad kurs får du intyg eller betyg. Utbildningen kostar ingenting.

Information om komvux som anpassad utbildning, Skolverket

Om den svenska skolan på olika språk, Skolverket

Frågor och synpunkter

Om du har frågor om verksamheten eller hur du ansöker om plats kontaktar du Vuxenutbildningscentrum. Om du har andra frågor, till exempel om skolskjuts kontaktar du Kontaktcenter.

I Västerås stad ansvarar utbildningsnämnden för komvux som anpassad utbildning. Kontakta nämnden om du har frågor om politiska beslut i skolan.

Om du tycker att skolan har gjort fel eller om du vill lämna synpunkter pratar du först med skolan. Vid behov vänder du dig i följande ordning till:

Rektor för komvux som anpassad utbildning

Verksamhetschef för vuxenutbildningen

Ingenjör Bååths gata 17