Anpassad grundskola

Så här gör du

Innan ditt barn kan börja i anpassad grundskola behöver ditt barns förskola eller skola starta en utredning. Utredningen består av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Om utredningen visar att ditt barn har en intellektuell funktionsnedsättning får du träffa kommunens samordnare för anpassad grundskola. Samordnaren informerar dig om hur den anpassade grundskolan fungerar. Därefter bestämmer du om du vill söka plats för ditt barn.

På länkarna nedan har du möjlighet att jämföra kommunala anpassade grundskolor i Västerås.

Resultat enkät elever 2024 Anpassad grundskola årskurs 1-3 Excel, 493.1 kB.

Resultat enkät elever 2024 Anpassad grundskola årskurs 4-9 Excel, 643.3 kB.

Hitta och jämför anpassade grundskolor, Skolverket

Information om måltider

Information om terminer, lov och ledigheter

Anpassad grundskola i Västerås

På dessa skolor i Västerås finns anpassad grundskola. Om du klickar på skolans namn i listan nedan ser du en länk till skolans webbplats. På webbplatsen kan du läsa mer om skolans arbetssätt och få kontaktuppgifter.

Förberedande förskoleklass

Barn som har en intellektuell funktionsnedsättning har möjlighet att gå i förberedande förskoleklass innan de börjar i anpassad grundskola.

Innan ditt barn kan börja i den förberedande förskoleklassen behöver det göras en utredning av en psykolog.

Om utredningen visar att barnet har en intellektuell funktionsnedsättning ansöker du som vårdnadshavare om plats i förberedande förskoleklass.

Ansökan hanteras av samordnaren för anpassad grundskola.

Blankett för att söka till förberedande förskoleklass Pdf, 77.6 kB.

Förberedande förskoleklass finns på:

 • Apalbyskolan
 • Ekbergaskolan
 • Fridhemsskolan
 • Ormkärrskolan
 • Håkantorpsskolan
 • Sofiaskolan

Fritidshem för barn under 12 år

Om du vill att ditt barn går på fritidshem när skoldagen är slut kan du söka plats i e-tjänsten för förskola och fritidshem. skolans Fritidshem för elever som går i anpassad grundskola finns från årskurs 1 till och med årskurs 6. Fritidshemmet finns i lokaler på skolan.

Information om fritidshem och hur du söker plats

Om ditt barn behöver fritidshem under loven så kan du söka lovverksamhet. Det gäller även om ditt barn inte har en ordinarie plats i fritidshemmet.

Blankett för att söka plats till lovverksamheten Pdf, 114.6 kB.

Fritidsklubb för barn över 12 år

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 13 år kan du som vårdnadshavare ansöka om korttidstillsyn enligt LSS, som betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ditt barn kan då få rätt till plats i fritidsklubb när skoldagen är slut. Verksamheten finns på respektive skola.

Information om korttidstillsyn och hur du ansöker

Om anpassad grundskola

Anpassad grundskola är till för barn och unga som har en intellektuell funktionsnedsättning. Den består av två inriktningar, ämnen eller ämnesområden. Skoltiden är nio år. Den anpassade grundskolan är en egen skolform och har en egen läroplan och kursplaner. Varje elev får en individuell utvecklingsplan.

Ditt barn kan gå kvar i sin grundskoleklass men läsa efter läroplanen för anpassad grundskola, eller gå i en klass tillsammans med andra elever som också läser efter läroplanen för anpassad grundskola.

I den anpassade grundskolan går barnet i en mindre grupp med lärare och andra pedagoger som kan ge stöd. Läromedel och skolmåltider är kostnadsfria, liksom skolskjuts till och från skolan om ditt barn skulle behöva det.

Betyg

Målen i den anpassade grundskolan är anpassade efter ditt barns förutsättningar. När ditt barn har avslutat sin skolgång i den anpassade grundskolan får han eller hon ett intyg om sin utbildning. Om du vill ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet beskriver ditt barns möjligheter att studera, men innehåller inga betyg.

Ditt barn kan få betyg i den anpassade grundskolans ämnen från och med årskurs 6 om du eller ditt barn begär det. Betygsskalan är från A till E. Betyget F som finns i grundskolan används inte i den anpassade grundskolan. Betygen utgår från kunskapskraven i den anpassade grundskolans ämnen och kan inte jämföras med betyg från grundskolan. I ämnesområden sätts inga betyg.

Förberedande förskoleklass

Innan barnet börjar i anpassad grundskola finns det möjlighet att gå i förberedande förskoleklass. Barn i den förberedande förskoleklassen läser enligt förskoleklassens läroplan Lgr 22. Undervisningen ger ditt barn möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och fortsätta skolplikten i grundskolan eller den anpassade grundskolan.

Fritidshem och fritidsklubb

På fritidshemmet och fritidsklubben får ditt barn stöd, stimulans och gemenskap som stärker barnets utveckling. Verksamheterna innehåller både aktiviteter, vila och avkoppling. Stor vikt läggs vid individuella behov, intressen och önskemål. Alla elever har glädje och nytta av att delta i fritidsverksamheten.

Verksamheterna är avgiftsfri, men på fritidsklubben tas en avgift ut för mellanmål och för luncher under loven.

Genom de olika aktiviteterna lär ditt barn sig att förstå och hantera olika situationer i det dagliga livet. Ditt barn får träffa kompisar, leka och lära sig nya saker.

Information om anpassad grundskola, Skolverket

Om den svenska skolan på olika språk, Skolverket

Så här jobbar vi

Frågor

Om du har frågor om en specifik anpassad grundskola kontaktar du skolan. Om du har andra frågor, till exempel om skolskjuts kontaktar du Kontaktcenter. Om du vill veta mer om hur du ansöker om plats i anpassad grundskola, kontaktar du kommunens samordnare för anpassad grundskola.

I Västerås stad ansvarar grundskolenämnden för anpassad grundskola och fritidsverksamhet. Nämnden medverkar också i samhällsplaneringen som berör barn och ungdom. Kontakta nämnden om du har frågor om politiska beslut för anpassad grundskola och fritidsverksamheten.

Synpunkter och klagomål

Grafisk symbol för synpunkter och klagomål.

I Västerås stad är vi angelägna om att skolorna har hög kvalitet. Vi undersöker regelbundet att de uppfyller våra krav. Dessutom kan du som vårdnadshavare påverka med synpunkter, klagomål eller beröm.

Alla anpassade grundskolor ansvarar för att ha god kvalitet, oavsett om det är en kommunal eller fristående verksamhet. Skolorna ska ha skriftliga rutiner för att ta emot klagomål och för att utreda klagomålen. Upptäcks brister ska skolan åtgärda dem.

Om ditt barn går i en kommunal anpassad grundskola

Steg 1 Anpassad grundskola

Om du har en synpunkt eller ett klagomål på en kommunal anpassad grundskola ska du först vända dig direkt till skolan. Prata med personal eller rektor, antingen direkt när ni möts eller på telefon.

Alla synpunkter och klagomål ska registreras och dokumenteras. Den som har en synpunkt eller ett klagomål kan:

 • formulera själv i webbformuläret. Din synpunkt eller ditt klagomål kommer då till rektor på din skola. Här har du möjlighet att vara anonym om du vill.
 • ta hjälp av personal eller rektor.

Webbformulär för synpunkter och klagomål på en kommunal anpassad grundskola

Steg 2 Kommunens samordnare för anpassad grundskola

Om skolan inte hanterar ditt klagomål, eller om du är missnöjd med hur klagomålet hanterats, kan du kontakta kommunens samordnare för anpassad grundskola.

Steg 3 Skolinspektionen

Om klagomålet inte hanteras av kommunens samordnare för anpassad grundskola, eller om du är missnöjd med hur klagomålet hanterats, kan du kontakta Skolinspektionen.

Klagomålshantering, Skolinspektionen

Om ditt barn går i en fristående anpassad grundskola

Steg 1 Anpassad grundskola

Om du har en synpunkt eller ett klagomål på en fristående anpassad grundskola ska du först vända dig direkt till skolan och följa deras rutin.

Steg 2 Västerås stad

Om det inte känns möjligt eller du känner dig missnöjd med hanteringen, kan du vända dig till Västerås stad för råd och stöd.

Steg 3 Skolinspektionen

Du kan också vända dig till Skolinspektionen som har tillsynsansvar för fristående grundsärskolor.

Klagomålshantering, Skolinspektionen

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

 • förskola och fritidshem
 • grundskola och anpassad grundskola
 • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

Kontaktvägar

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

kontaktcenter@vasteras.se

Nytt i Västerås

 • 19 juni 2024

  SM-veckan invigs onsdag 26/6

  Sommarens stora idrottsevenemang äger rum mitt i Västerås. 28 olika idrotter gör upp om SM-titlarna den 26–30 juni. Onsdag 26 juni klockan 11.00 invigs SM-veckan i Västerås.

 • 10 juni 2024

  Resultat från förskole- och skolenkäter 2024

  Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar ständigt med att förbättra och utveckla kvaliteten i verksamheten. Nu är resultaten från årets förskole- och skolenkäter tillgängliga.

 • 31 maj 2024

  Västerås stad bäst på preventionsarbete

  Västerås stad har utsetts till bästa kommun på preventionsarbete, i rapporten Kommunrankningen 2023 som är gjord av UNF - Ungdomens nykterhetsförbund. Rapporten belyser Västerås stads arbete med att förebygga alkohol, narkotika, dopning och tobaksanvändning bland unga, genom ett brett samarbete med skolor, idéburna organisationer, myndigheter och näringslivet.

 • 15 maj 2024

  Säkra din plats till Kulturskolans höstkurser

  Kulturskolans kurser som finns lediga att boka för hösten 2024 släpps söndag den 9 juni klockan 12.00.

Visa fler nyheter

Det här händer i Västerås