Aroslund-Kristiansborg

I de centrala delarna av Västerås ligger Aroslund-Kristiansborg. Området är hem åt ungefär 5 700 västeråsare och huserar bland annat Mälardalens Universitet.

Flygbild över Aroslund-Kristiansborg. 

Det här är Aroslund-Kristiansborg

Det centrumnära området Aroslund-Kristiansborg ligger precis norr och öster om cityringen och sträcker sig upp till E18. Förutom Aroslund och Kristiansborg finns även stadsdelarna Blåsbo, Karlsdal, Kopparlunden, Norrmalm, Iggebygärdet och Gåsmyrevreten här.

Mälardalens Universitet är beläget i området och så även Kopparlunden - ett område som har en central plats i Västerås industrihistoria och som är på väg att utvecklas till en attraktiv stadsdel i centrala Västerås där det myllrar av liv.

Vilka bor här?

År 2022 hade Aroslund-Kristiansborg en folkmängd på 5 686 personer. Mellan 2021 och 2022 minskade befolkningen med 43 personer till följd av ett flyttningsunderskott på 5 personer (fler flyttade från än till området) och ett negativt födelsenetto på 38 personer (antalet barn som föddes var färre än antalet personer som avled). Fram till och med 2032 förväntas befolkningen öka med hela 46 procent till följd av nybyggnationen av bostäder i Kopparlunden. Detta kan jämföras med hela Västerås kommun som förväntas växa med 12 procent.

I befolkningspyramiden visas befolkningsstrukturen på Aroslund-Kristiansborg jämfört med Västerås kommun totalt. Bland personer i åldern 50+ liknar befolkningsstrukturen på Aroslund-Kristiansborg kommunen i stort. Vad som särskiljer Aroslund-Kristiansborg, är en högre andel yngre vuxna i åldrarna 20 – 29 år samt en lägre andel barn.

Om du vill veta mer om invånarna som bor i Aroslund-Kristiansborg kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Aroslund-Kristiansborgs placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

Kommersiell service finns tillgänglig i form av livsmedelsbutik på Aroslund, pizzerior och restaurangen Falkenbergska kvarnen. För den med idrottsintresse ligger fotbolls- och idrottsarenan Arosvallen, Blåsbo fotbollsplaner och Kristiansborgsbadet här. Intill Kristiansborgsbadet hittar du parkmiljöer med stora värdefulla ekar. I områden ligger även Mälardalens universitet.

På kartan ovan ser du vilka förskolor, skolor, särskilda boenden och andra verksamheter som finns i området. Om du vill veta mer om dessa kan du klicka på länkarna nedan.

Barn och utbildning - Västerås stad

Omsorg, stöd och hjälp - Västerås stad

Uppleva och göra - Västerås stad

Visste du att?

Det finns en varggrop bevarad i området? Den kallas Löjtnant Jacks varggrop och ligger på Engvallsgatan. Den anlades 1815 av löjtnant C.G. Jack, bosatt på Persbo Gård som då låg i utkanten av staden. En skylt på staketet runt gropen talar om att krigshjälten Jack byggde varggropen sedan hans jakthund dödats av en varg på gårdsplanen. Jack grävde gropen och lade spön och ris över. På en stolpe i mitten av gropen placerades ett lockbete, exempelvis en höna. Många vintermorgnar hördes drängarna på Persbo gård ropa “varg i gropen”.

Jacks varggrop är ovanligt fin och välgjord. En vanlig varggrop gjordes sällan med samma omsorg, utan bestod egentligen bara av en större grop i marken.

Det finns 53 stycken parkbänkar och 32 stycken kommunala fruktträd i området.

Bebyggelse

Kommundelen består av både småhus och flerbostadshus samt verksamheter i Kopparlunden. Flera av verksamhetslokalerna i Kopparlunden är från början av 1900-talet. Villorna i området är främst från 1910-talet, 20-talet och 30-talet. Under framförallt 40- och 50-talet kompletterades stadsdelen med flerbostadshus, bland annat längs med E18 och vid ån.

Under 1960-talet fram till år 2000 har kommundelen kompletterats med radhus och flerbostadshus. Många av flerbostadshusen som har tillkommit ligger i södra delarna av kommundelen, längs med Norra Ringvägen. Sedan år 2000 har bara ett fåtal hus byggts. Kopparlunden kommer under de närmsta åren genomgå stora förändringar och bli en helt ny stadsdel med upp till 1700 nya bostäder.

På Aroslund-Kristiansborg bor ungefär 15 procent av invånarna i småhus vilket är lägre än Västerås totalt. Det är 68 procent som bor i flerbostadshus och 16 procent som bor i specialbostäder. Av boende i flerbostadshus bor hälften i hyresrätter och hälften i bostadsrätter. Många av de som bor här är relativt nyinflyttade i området. Närmare hälften av samtliga invånare på Aroslund-Kristiansborg har bott här mindre än tre år.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

aroslund bebyggelsebild

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Arosvallen)

29 minuter

10 minuter

7 minuter

7 minuter

Trafik och transporter

På Aroslund-Kristiansborg har du nära till city och till alla busslinjer och huvudcykelstråk. Genom området passerar tre stadsbusslinjer som alla går med hög turtäthet under högtrafik. Stadsbusslinje 2 (grön) går på Vasagatan tar dig till Norra Gryta eller Björnö. Stadsbusslinje 6 (orange) går genom området mot Finnslätten eller Rönnby. Stadsbusslinje 5 (gul) går på Kristiansborgsallén och tar dig via Skallberget till Tunbytorp eller till Hälla.

Flera stora gator går genom och intill området. Vasagatan, som för övrigt är Västerås längsta gata, går genom området i nord-sydlig riktning, och så gör även Kristiansborgsallén och Skultunavägen. Norra och Östra Ringvägen samt E18 fungerar som avgränsare till detta område.

Kontakta oss

Statistik- och analysenheten

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysenheten via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

statistikochanalys@vasteras.se