Läs mer - dokument som kompletterar Västerås översiktsplan 2026

I översiktsplanen hänvisar vi till ett antal olika dokument. Det är till exempel policys, program och handlingsplaner. Här kan du ta del av dem.

När det gäller våra egna dokument, hittar du dem i länkar här nere. För att läsa dokument från andra myndigheter och instanser, länkar vi till deras webbplatser. Dokumenten blev beslutade det år som står i parentesen.

Övergripande dokument

Miljö, klimat och hållbarhet

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se