Information om fastigheter

Vill du veta en fastighetsbeteckning eller en adress till en tomt? Vi hjälper dig med dina frågor om fastigheter.

Rådgivning

Du kan utan kostnad få uppgifter om olika fastigheter av Kontaktcenter. Det kan till exempel vara

  • fastighetsbeteckningar
  • fastigheters areal, det vill säga storleken
  • belastningar (någon form av nyttjanderätt) och andra rättigheter på marken
  • uppgifter om gemensamma anläggningar för flera fastigheter
  • uppgift om ortnamn.
Vy över ett område med bostadshus.

För mer specifika fastighetsrättsliga frågor får du gärna höra av dig till vår kommunala lantmäterimyndighet på stadsbyggnadsförvaltningen.

Våra öppettider är vardagar 8.30-11.30.
Du når oss på kommunala lantmäterimyndigeten i första hand genom Kontaktcenter.

Kontaktuppgifter till Kontaktcenter

Riksarkivet och statliga Lantmäteriet har hand om avtalsservitut och nyttjanderätter

Kommunala lantmäterimyndigheten i Västerås har inte tillgång till inskrivna avtalsservitut och nyttjanderätter. Om du vill ta del av sådana akter ska du kontakta:

Riksarkivet om avtalsservitutet eller nyttjanderätten skrevs in före 1 juni 2008

Lantmäteriet om avtalsservitutet eller nyttjanderätten skrevs in efter 1 juni 2008

Observera att Lantmäterimyndigheten inte kan lämna några förhandsbesked om en förrättning går att genomföra. Vi kan enbart göra en översiktlig bedömning på förhand, den skarpa prövningen sker när en ansökan har kommit in till oss.

Använd e-tjänst för att ansöka och följa ditt ärende

Som privatperson kan du ansöka om lantmäteriförrättning och följa ett pågående ärende via Lantmäteriets e-tjänst.

Via Lantmäteriets andra e-tjänst kan du se detaljerad information om din egen fastighet. Du kan bland annat se vilka officialservitut, avtalsservitut, nyttjanderätter och ledningsrätter som är inskrivna i fastigheten. Du kan även få tillgång till förrättningsakter för åtgärder som berört din fastighet, samt få mer information om hur du kan beställa handlingar som rör avtalsservitut och nyttjanderätter.

Våra övriga tjänster och produkter

Du kan även köpa olika tjänster. Det kan vara

  • kartor i tryckt och digital form
  • geografiska uppgifter
  • uppgifter om koordinater på gränspunkter/stompunkter.

Det finns även möjlighet att få utdrag ur förrättningsakter och detaljplaner.

Vårt Kontaktcenter hjälper dig gärna. Både med frågor och att förmedla kontakten till stadsbyggnadsförvaltningen. Du når Kontaktcenter på följande sätt:

Telefon 021-39 00 00, knappval 3 eller e-post kontaktcenter@vasteras.se

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

I Sverige finns ett nationellt register över alla fastigheter. Där finns aktuella uppgifter om olika fastigheter. Det kan till exempel vara vem som äger en fastighet eller hur stor fastigheten är. Där står också om det finns rättigheter inskrivna på fastigheten. Självklart finns där också adressuppgifter. Fastighetsregistret skyddas av lag om fastighetsregister och GDPR.

I Västerås stad är det stadsbyggnadsförvaltningen som arbetar med information om fastigheter.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se