Visa sökformulär

Information om fastigheter

Vill du veta en fastighetsbeteckning eller en adress till en tomt? Vi hjälper dig med dina frågor om fastigheter.

Rådgivning

Du kan utan kostnad få uppgifter om olika fastigheter av Kontaktcenter. Det kan till exempel vara

  • fastighetsbeteckningar
  • fastigheters areal, det vill säga storleken
  • belastningar (någon form av nyttjanderätt) och andra rättigheter på marken
  • uppgifter om gemensamma anläggningar för flera fastigheter
  • uppgift om ortnamn.

För mer specifika fastighetsrättsliga frågor får du gärna höra av dig till stadsbyggnadsförvaltningen.

Vy över ett område med bostadshus

Våra övriga tjänster och produkter

Du kan även köpa olika tjänster. Det kan vara

  • kartor i tryckt och digital form
  • geografiska uppgifter
  • uppgifter om koordinater på gränspunkter/stompunkter.

Det finns även möjlighet att få utdrag ur förrättningsakter och detaljplaner.

Vårt Kontaktcenter hjälper dig gärna. Både med frågor och att förmedla kontakten till stadsbyggnadsförvaltningen. Du når Kontaktcenter på följande sätt:

Telefon 021-39 00 00, knappval 3 eller e-post kontaktcenter[a]vasteras.se

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

I Sverige finns ett nationellt register över alla fastigheter. Där finns aktuella uppgifter om olika fastigheter. Det kan till exempel vara vem som äger en fastighet eller hur stor fastigheten är. Där står också om det finns rättigheter inskrivna på fastigheten. Självklart finns där också adressuppgifter. Fastighetsregistret skyddas av lag om fastighetsregister och GDPR.

I Västerås stad är det stadsbyggnadsförvaltningen som arbetar med information om fastigheter.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3