Anpassad skola

Du som har en intellektuell funktionsnedsättning kan få gå i anpassad grundskola eller gymnasieskola. Är du vuxen kan du studera på komvux som anpassad utbildning.

Anpassad grundskola och gymnasieskola är till för barn och unga som har en intellektuell funktionsnedsättning.

Information om anpassad grundskola

Information om anpassad gymnasieskola

Är du vuxen kan du studera på komvux som anpassad utbildning. Det gäller dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Information om komvux som anpassad utbildning