Visa sökformulär

Offentliga platser

I Västerås finns det två torg som har torghandel, Stora Torget och Bondtorget. Här kan du läsa mer om torgen och andra offentliga ytor.

Torg i Västerås

Mitt i centrum ligger Stora torget. Det är ett salutorg som har torghandel sex dagar i veckan. Blommor, grönsaker och frukt hör till sådant du kan köpa eller sälja där. Bondtorget är ett annat torg i Västerås. Där finns ingen torghandel i vanlig mening. Men där är det istället ofta marknader av olika slag.

Stora torget och Bondtorget kommer att göras om de närmaste åren. Målet är att göra dessa torg till en av citys viktigaste samlingsplatser. Här ska det finnas utrymme för många saker såsom torghandel, toaletter, cykelställ, allmänna sittplatser, tillfälliga event mm. Uteserveringarna är en viktig del av upplevelsen.

Följ utvecklingen av de nya torgen

Offentlig plats

Ett större sällskap som vill anordna något på en offentlig plats kan behöva tillstånd enligt ordningslagen. Detta eftersom platsen blir mindre tillgänglig för allmänheten. Tillstånd ansöker du om hos Polismyndigheten.

Tillstånd och regler för offentlig plats

Offentliga tillställningar och allmän sammankomst

Offentlig tillställning som till exempel evenemang: Västerås stad arrangerar tillsammans med olika aktörer tillställningar som stadsdelsfester, marknader och festivaler. Dessa evenemang vänder sig till allmänheten och sker på offentlig plats. Därför krävs tillstånd enligt ordningslagen.

Allmän sammankomst som demonstration och manifestation: Tillstånd krävs alltid för allmänna sammankomster. Du ansöker hos Polisen.

Polistillståndlänk till annan webbplats

Lokala ordningsföreskrifterPDF

Avgifter för att hyra offentlig platsPDF

Checklista för evenemang, verksamt.selänk till annan webbplats

Västerås stad tar ut en avgift för markupplåtelsen. Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige.

Vill du sälja livsmedel från en flyttbar anläggning måste du lämna in en anmälan om livsmedelsanläggning till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. I vissa fall krävs det även andra tillstånd från andra förvaltningar eller myndigheter. Tillståndshavaren ansvarar för att skaffa de tillstånd som krävs beroende på verksamhet. På verksamt.se hittar du tips och checklistor om hur du startar verksamhet inom flera branscher.

verksamt.selänk till annan webbplats

Anmäl livsmedelsanläggning

Uteservering

Staket, bord och stolar, parasoller och markiser påverkar helhetsintrycket, men också tillgängligheten. Därför är det viktigt att uteserveringarna följer våra riktlinjer.

Regler för uteserveringar

Städning

Gator och parker i de centrala delarna av Västerås innanför cityringen samt Djäkneberget, Lögarängen och Östra hamnen städas före klockan tio varje dag. Glaskross som anmäls dagtid plockas alltid upp omgående, om det uppkommer under kvällar och nätter tas det upp dagen därpå.

Felanmäl städning

I Västerås tätort finns cirka 1300 papperskorgar varav dom placerade i centrum töms varje dag. Resterande papperskorgar töms med olika intervall beroende på placering. Upplever du att tömningen sker för sällan är du välkommen att skriva till vårt Kontaktcenter.

Gatusopning

Tre gånger om året städas körbanor och gång- och cykelvägar med sopmaskin. Det sker på våren är vintersanden sopas upp, i mitten av sommaren samt en gång under hösten då nedfallna löv sopas upp.


Offentliga toaletter

Västerås stad har flera kostnadsfria toaletter i city.

 • Vid Klippans parkering längs Norra Källgatan
 • På grusplanen vid Preemmacken längs Sjöhagsvägen
 • Vid Stora Torget
 • Vid Poesiparken vid Spinnakergatan
 • I hörnet vid Slottsgatan/Stora Gatan

Vi har även en toalett vid Lögastrand med myntbetalning.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

 • Arkeologidagen på Anundshög

  En heldag för hela familjen. Med stridsuppvisning av Stockholms Fria Vikingar, arkeologiutgrävning för barnen och mycket annat.

 • Pettersbergsdagen

  Pettersbergsdagen är en stadsdelsfest för hela familjen arrangerat av olika verksamheter och föreningar verksamma på Pettersberg. Kom och ha skoj tillsammans. Ta med vänner och familj!

Nytt i Västerås

 • Nytt om besök hos äldre

  Den 25 februari kom det nya rekommendationer om besök hos äldre personer. Äldre som är fullvaccinerade mot covid-19 kan träffa sina närstående två veckor efter andra dosen.

 • Sverigefinnarnas dag 24 februari

  Moi eller hej! Den 24 februari uppmärksammar vi Sverigefinnarnas dag. Sverigefinnar är en av de fem nationella minoriteterna i Sverige. Cirka 20 000 västeråsare har finska rötter i första, andra eller tredje generation.

Hjälpte informationen på denna sida dig?