Visa sökformulär

Villkor för uthyrning av elsparkcyklar

När ett företag hyr ut elsparkcyklar söker det företaget tillstånd hos Västerås stad för att få bedriva verksamheten i staden.
Villkoren nedan visar hur tillståndshavaren (uthyraren) ska hantera sina elsparkcyklar under tillståndstiden. Längst ner finns en karta som visar var det råder parkeringsförbud och hastighetsbegränsningar.

Platser för uppställning

 • Uthyraren har rätt att placera ut elsparkcyklar för uthyrning på utpekade platser.
 • Uthyraren får inte ställa ut något annat än elsparkcyklar på de utpekade platserna.
 • Uthyraren är skyldig att på egen bekostnad ta bort elsparkcyklar inom det upplåtna området om Västerås stad kräver det.
 • Uthyraren ska skyndsamt plocka bort trasiga eller av andra skäl obrukbara elsparkcyklar från de utpekade platserna.

Kommunikation

 • Uthyraren ska löpande informera sina kunder om att elsparkcyklar inte får lämnas hindrande, trafikfarligt eller i strid mot andra bestämmelser i trafikförfattningar. Särskilt ska framkomligheten för personer med rörelsenedsättning eller synnedsättning beaktas.
 • Uthyraren ska, utöver det som nämns i punkten ovan, aktivt uppmuntra sina kunder att parkera rätt genom kommunikation i sina egna kanaler.
 • Uthyraren ska ha lättillgängliga kontaktuppgifter (mailadress, telefonnummer etc.) för felanmälan eller andra frågor.
 • Uthyraren ska löpande informera sina kunder om vilka trafikregler som gäller för elsparkcyklar.
 • Uthyraren ska ha en organisation för att ta emot och åtgärda synpunkter samt skyndsamt flytta fordon som står olämpligt uppställda, ligger ner eller är trasiga. I de fall Västerås stad eller stadens entreprenörer behöver flytta ett fordon sker det på tillståndshavarens/fordonsägarens bekostnad.

Ordning

 • Uthyraren ska säkerställa att elsparkcyklarna inte utgör ett hinder i det kommunala arbetet, såsom för barmarksrenhållning eller snöröjning.
 • Västerås stad ersätter inte elsparkcyklar som förstörs eller skadas om de ligger eller står hindrande för barmarksrenhållning, snöröjning eller liknande.
 • Västerås stad påtar sig inga kostnader i samband med upplåtelsen. Uthyraren är ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen för skador på mark och egendom eller som drabbar tredje man.
 • Vid evenemang eller andra tillfällen av stor betydelse för framkomligheten kan staden kräva att tillfälliga begränsningar följs.
 • Uthyraren ska anpassa sin tjänst avseende till exempel hastighet, förbud att framföra fordonet och möjlighet att avsluta resa enligt aktuella anvisningar från staden.
 • Uthyraren garanterar att fordon som är trasiga eller av annat skäl obrukbara ska tas ur drift inom ett dygn från att uthyraren får kännedom om detta.
 • Uthyraren ska säkerställa att alla fordon är i kördugligt skick och säkra att använda.
 • Uthyrarens uppställning av elsparkcyklar ska ge ett ordnat intryck.

Delning av data

Uthyraren ska, efter förfrågan, dela följande anonymiserade data till Västerås stad

 • Antal elsparkcyklar i drift vid varje tidpunkt
 • Var elsparkcyklarna finns
 • Var en resa börjar och slutar
 • Antal resor per vardag och helg
 • Vilka områden där elsparkcyklar är tillgängliga

Karta över Västerås city

Kartan nedan visar var det råder parkeringsförbud och var det finns hastighetsbegränsningar för elsparkcyklar.

Det råder parkeringsförbud på flera platser i Västerås, bland annat längs Svartån, på bron vid Lillåudden samt vid Djäkneberget, Vasaparken och Östra Kyrkogården.

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Nordic City Network träffas i Västerås under tre dagar

  Den 27 september anländer samhällsplanerare från 11 nordiska städer till Västerås för att träffas inom nätverket Nordic City Network. Under tre dagar ska besökarna tillsammans med tjänstepersoner från Västerås stad jobba utifrån temat innerstadens utveckling, med särskilt fokus på trygghet och inklu...