Nämnden för personer med funktionsnedsättning

På den här sidan finns nämndspecifik information för nämndens förtroendevalda ledamöter och ersättare som kommande utbildningar & workshops, temadagar, länkar, styrdokument och sammanträdesplaner.

Utbildningar, workshops och temadagar

Utbildningar & workshops inom Västerås stad 2024

Inga utbildningar eller workshops är planerade för tillfället.

Temaeftermiddagar 2024

Tid: kl. 13-16

  • 21 februari - inbjudan kommer en vecka innan Plats: Stadshuset, E268
  • 24 april - inbjudan kommer en vecka innan Plats: Stadshuset, E268
  • 28 september - inbjudan kommer en vecka innan - Plats: Stadshuset, E268
  • 20 november - inbjudan kommer en vecka innan - Plats: Stadshuset, E268.

Du har rätt till arvode när du deltar på nämndens temaeftermiddagar.

Stöd för dig som förtroendevald i nämnden

För stöd med surfplatta, telefon eller andra administrativa frågor vänd dig till nämndsekreteraren.

Namn: Martina Svartz
Telefon: 021-39 14 29
Epost: martina.svartz@vasteras.se
Besöksadress: Stadshuset, rum A245

Du ansvarar för dina allmänna handlingar

Som förtroendevald i nämnden har du i enlighet med offentlighetsprincipen ansvar för att allmänna handlingar som inkommer till dig i egenskap av förtroendevald i nämnden registreras skyndsamt - helst samma dag eller senast nästkommande dag.
Det är därför viktigt att du läser din e-post varje dag.

Klicka här för mer information om hur du hanterar din e-post och dina allmänna handlingar Pdf, 260 kB.

För frågor om hur du hanterar dina allmänna handlingar kontakta din nämndsekreterare eller registraturen: nf@vasteras.se

SEFOS - Säkra meddelanden

Du som förtroendevald i nämnden för personer med funktionsnedsättning kan ta emot känsliga uppgifter från medborgare, tjänstepersoner och andra. Du kan även behöva skicka handlingar eller meddelanden som innehåller känslig information.

Sefos är Västerås stads tjänst för att skicka och ta emot känslig information. Sefos ersätter den tidigare använda tjänsten Secure Mail. Det är en tjänst för säker och krypterad informationsöverföring. Sefos använder vi i Teams, Outlook eller via webben.

När du ska vidarebefodra allmänna handlingar till registraturen som innehåller känsliga uppgifter för diarieföring gör du det via Sefos.

Klicka här för mer information om hur du använder Sefos Pdf, 4.3 MB.

Så hanterar du synpunkter och klagomål

Som förtroendevald i nämnden för personer med funktionsnedsättning kommer du ibland möta medborgare i form av kunder, anhöriga och andra som framför klagomål och synpunkter som innefattar nämndens ansvarsområde. Synpunkter kan också vara positiva.

Synpunkter och klagomål som du i egenskap av förtroendevald för nämnden tar emot ska vidarebefordras till nämndens myndighetsbrevlåda för diarieföring helst samma dag eller senast nästkommande vardag.

Om synpunkten eller klagomålet innehåller känsliga uppgifter ska du vidarebefodra den för diarieföring till myndighetsbrevlådan via Sefos. Därefter hanterar du handlingen enligt rutin. Pdf, 260 kB.

Om du är osäker kan du kontakta vår ombudsman Johan Crusefalk eller registraturen.

Saknar du något på sidan?

Kontakta din nämndsekreterare som administrerar nämnden för personer med funktionsnedsättnings sida här på politikerportalen.