Politikerportalen

Välkommen till Västerås stads förtroendemannaportal.
Här hittar du information och dokument som du kan ha
nytta av i egenskap av förtroendevald som till exempel
utbildningar, webbstöd och viktiga dokument.

I Västerås stad distribuerar vi som huvudregel möteshandlingar digitalt till våra ledamöter och ersättare. Vi använder Assistenten där du loggar in med hjälp av mobilt Bank-ID.

Länk till assistenten.

Kallelser och protokoll

För att komma till de olika nämndernas och styrelsernas sidor, välj respektive nämnd till vänster.
De delar av nämndernas kallelser och protokoll som är offentliga publiceras på Västerås stads webbplats. Du hittar kallelser och protokoll till samtliga nämnder på länken nedan. 

Länk till kallelser och protokoll

Stöd angående allmänna handlingar och registrering

För stöd gällande allmänna handlingar/diarieföring, vänd dig till registratorerna via myndighetsbrevlådan i din nämnd/styrelse.

Besöksregistrering i stadshuset

I stadshuset gäller obligatorisk besöksregistrering. Det innebär att externa besökare ska registrera sitt ärende eller besök i
någon av terminalerna som finns i stadshusentrén. Om du har din arbetsplats i stadshuset eller om du ofta har möten innanför stadshusets skalskydd har du rätt att få en passerbricka som ger tillträde till stadshusets lokaler och då behöver du inte registrera dig.

Ytterligare information om vad som gäller runt besöksregistreringen hittar du i dokumentet nedan:

Information om besöksregistrering i stadshuset Pdf, 144.3 kB.

Som förtroendevald har du rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst under sammanträden och arvode för sammanträden och annan tid. Du kan också få ersättning för parkeringsavgift och andra utlägg.

Följande arvoden gäller from 1 januari 2024:

Basarvode: 75 500 kr
Sammanträdesarvode: 1132 kr
Maxbelopp för förlorad arbetsförtjänst: 528 kr

Du som förtroendevald ska själv fylla i dina ersättningsanspråk i Självservice för att få ersättning utbetald. I Självservice finns en manual och checklista för hur du går tillväga för att registrera närvaro vid möten och övriga utlägg.

Nedan hittar du en länk till Självservice, arvodesbestämmelserna, viktiga blanketter samt ett antal filmer med instruktioner för hur du registrerar ersättningsanspråk i Självservice.

Länk till Självservice

Instruktioner till Självservice

Här hittar du korta filmer med instruktioner till Självservice:

Manual för förtroendevalda Pdf, 2.1 MB.

Checklista för förtroendevalda Pdf, 66.3 kB.

För att komma åt din e-post som förtroendevald, klicka på länken här nedan.

Länk till webbmejlen


Vill du läsa, skriva och skicka e-post via din telefons eller surfplattas e-postprogram kan du läsa på Västerås stads intranät.

Länk till information på Västerås stads intranät om synkning av e-post


Byte av lösenord

Du byter lösenord själv genom att använda lösenordskiosken.

Observera att du måste ha ett mobilnummer kopplat till dig som användare. Om du behöver hjälp med detta så hör du av dig till din nämndssekreterare. Av säkerhetsskäl måste lösenordet bytas var 90: dag. Du kommer få ett meddelande när detta är dags.

Så här gör du för att byta ditt lösenord:

 1. Gå till webbplatsen för lösenordskiosken
 2. Fyll i ditt användarnamn
 3. Fyll i de tecken som visas i captcha och klicka på Fortsätt.
 4. Du får nu en 6-siffrig PIN-kod till din mobiltelefon (det förutsätter att du har kopplat ditt mobiltelefonnummer till ditt VST-konto)
 5. Skriv in koden i rutan Ange engångslösenord, klicka på Fortsätt.
 6. Skriv in ditt nya önskade lösenord i rutan Lösenord och skriv sedan in det en gång till för att bekräfta (se information om lösenordets innehåll och längd, längre ned på den här sidan).
 7. Avsluta genom att klicka på Spara.

OBS! Om du synkroniserar dine-post, kalender mm till en mobiltelefon eller surfplatta så bör du vänta med att byta lösenordet till e-posten i dessa tills du bli uppmanad att göra det.

Lösenordskiosken använder du för att återställa ditt eget lösenord. Det fungerar både när du befinner dig i stadens nät eller arbetar på distans.

Om du har problem att logga in efter byte av lösenord ska du först göra följande innan du ber om hjälp: Logga in i webbläsaren i inkognitoläge om du använder Chrome eller privat läge om du använder Edge. På så sätt påverkar inte historiken din inloggning.

Länk till lösenordskiosken

När du tillträder ditt uppdrag

Som förtroendevald i Västerås stad erbjuds du en surfplatta för att kunna fullgöra ditt uppdrag. Hur vi inom Västerås stad får hantera våra digitala verktyg och tjänster framgår av riktlinjen för användning av digitala verktyg och tjänster. Av riktlinjen framgår bland annat följande:

Verktyg för ditt uppdrag

En grundläggande utgångspunkt är att de digitala utrustningar och digitala lösningar som tillhandahålls av Västerås stad är redskap för att du ska kunna fullgöra ditt förtroendeuppdrag och ska hanteras på sådant sätt.

Ditt ansvar

Du ansvarar för att hantera och vårda tilldelad IT-utrustning så att den är fungerande under hela sin livslängd, det vill säga tills planerat utbyte enligt stadens beslutade rutiner sker. Vid eventuellt utbyte av IT-utrustning i förtid kommer den i första hand att ersättas med likvärdig begagnad utrustning.

Du ansvarar för att skydda utrustningen mot stöld och otillbörligt användande.

Använd ditt omdöme

Du har vårt förtroende att efter eget gott omdöme använda dig av din utrustning på ett ändamålsenligt sätt. Riktlinjerna innebär inte ett generellt förbud mot privat användning utan viss sådan användning får ske, men endast i begränsad omfattning och då i enlighet med riktlinjerna för användning av digitala verktyg och tjänster.

Alla aktiviteter på Internet med stadens utrustning är spårbara. När du använder Internet måste du tänka på att aktiviteterna som du gör kan påverka allmänhetens uppfattning om Västerås stad som organisation och förtroendet för dig som förtroendevald. Det är därför särskilt viktigt att du som representant för Västerås stad beaktar god etik och gott omdöme på Internet.

Välj ett bra lösenord

Ditt lösenord omfattas av sekretess och du ska därför hålla det hemligt för andra. Lösenord ska helst omfatta sexton (16) tecken, minst åtta tecken, och vara svåra att gissa. Lösenord bör innehålla en blandning av versaler, gemener, siffror och specialtecken. De kan vara långa ihopsatta ramsor som är enkla att komma ihåg, exempelvis Jannefyller40!Januari (Som dock inte bör användas eftersom det är exemplifierat här. Välj en annan ramsa).

Undvik lösenord som kan associeras med din person som egennamn samt vanliga ord, till exempel, sommar, vinter etc. Skriv heller aldrig ner eller lagra lösenord i klartext. För surfplattor och telefoner är kravet att lösenordet, (PIN-koden) ska vara minst fyra tecken. Lämna aldrig ut dina lösenord till någon. Vid misstanke om att lösenordet har avslöjats för andra ska du omgående byta lösenordet och kontakta Service Desk.

Känslig eller sekretessbelagd information

Tänk på att känslig eller sekretessbelagd information endast får lagras på bärbar dator, läsplatta, telefon eller annan bärbar utrustning om det finns krypteringsskydd eller motsvarande skydd installerat. Om du får bilagor i e-postmeddelanden som du tror innehåller känslig eller sekretessbelagd information ska du inte öppna dem på oskyddad utrustning som inte har krypterad lagringsenhet.

Det är inte tillåtet att lagra verksamhetskritisk, känslig eller sekretessbelagd information på lagringsplatser som inte kan kontrolleras av Västerås stad, till exempel Dropbox, privat Onedrive, Google drive eller motsvarande.

Lås din utrustning

Varje gång du lägger ifrån dig din surfplatta, telefon eller lämnar din dator bör du låsa dessa så att inte obehöriga kan komma åt dem. Obevakad IT-utrustning ska alltid vara låst för att förhindra obehörig användning. Skärmlåset på stadens datorer aktiveras automatiskt efter 10 minuter, men du måste aktivt låsa datorn när den lämnas obevakad. Telefoner och surfplattor ska ha automatisk låsning aktiverad efter 10 minuter, denna funktion får inte avaktiveras.

Här kan du ta del av riktlinjen i sin helhet:

Riklinje för digitala verkstyg och telefonitjänster Pdf, 742.5 kB.

Digital brevlåda

När någon måste kommunicera säkert med dig som förtroendevald kommer vi att använda en digital brevlåda, som tidigare kallades Mina meddelanden. Du kan välja mellan fyra olika säkra digitala brevlådor för att få meddelanden från myndigheter och företag.

Information från Skatteverket om hur du gör för att få säker digital post

Du som är ny förtroendevald i någon av stadens nämnder, styrelser, bolag eller andra politiska uppdrag måste registrera dig i e-formuläret nedan. Detta är en förutsättning för att du ska få tillgång till din e-post, till Assistenten för att läsa möteshandlingar och till Självservice för att registrera ersättningar och arvoden. Om du som förtroendevald får nya uppdrag ska du använda samma formulär för registrering.

E-formulär för att registrera förtroendevald

Avsägelse av uppdrag

Vill du som är förtroendevald avsäga dig ditt uppdrag gör du det via formuläret via länken nedan.

OBS! Kom ihåg att skicka in ett formulär per uppdrag du vill avsäga dig ifrån. Om du ex är invald i ett bolag med dotterbolag så måste du lämna in en avsägelse för varje bolag, dvs både moderbolaget och dotterbolagen.

Formulär för avsägelse av förtroendemannauppdrag

Det dokument som reglerar villkoren för de politiska sekreterarna hittar du på nedanstående länk:

Villkor för politiska sekreterare i Västerås stad Pdf, 222.1 kB.

Om du på något sätt utsätts för hot eller våld i din roll som förtroendevald är det viktigt att anmäla det omedelbart. Du ska alltid anmäla det i stadens incidentrapporteringssystem, KIA. Länk till KIA.

Tänk på att också anmäla brott till polisen.

Hot och våld kan förekomma både i samband med sammanträden med din nämnd eller styrelse, på andra typer av möten, när du får besök i stadshuset eller att någon kontaktar dig i annat sammanhang.

Det finns en framtagen riktlinje och handlingsplan som steg för steg går igenom vad du ska göra om du blir utsatt för något.

Som förtroendevald är det mycket som du behöver känna till. Västerås stad erbjuder utbildning för samtliga förtroendevalda. Utbildningen genomförs i stadshuset. Vi återkommer inom kort med datum för utbildning hösten 2023.

I samband med mandatperiodens början genomfördes en seminariedag vid två tillfällen. Där gavs möjlighet till kort introduktion i aktuella strategiska frågor på följande fyra teman:

 • Vem ska ta hand om dig när du blir gammal? Hur ska vi klara välfärdsuppdraget?
 • Varför Västerås? Platsens betydelse för näringslivet, västeråsarna och besökarna.
 • Hur planerar vi för en hållbar fysisk miljö?
 • Ekonomiska utmaningar

På seminariet om hållbar fysisk miljö visades en film och delades ett informationsblad ut. Du kan ta del av dessa på nedanstående länkar:

Informationsblad om samhällsbyggnadsprocessen Pdf, 494.4 kB.

Film om samhällsbyggnadsprocessen (tryck på ikonen "T" nederst i bildrutan för att få textning)

Utbildning upphandling och inköp

Du som är politiker i Västerås Stad behöver känna till vilka legala regler som finns men även vilka riktlinjer som finns för inköp och upphandling. Enheten för upphandling och inköp har därför tagit fram en övergripande interaktiv utbildning för dig. Här finns det viktigaste du behöver veta men självklart finns mer att lära sig. Är du efter genomgången utbildning intresserad av mer information och utbildning är du välkommen att kontakta oss så kommer vi gärna och berättar mer. Du når oss på upphandling@vasteras.se

1. Inköp och upphandling: Välkommen!

2. Inköp och upphandling: Juridik

3. Inköp och upphandling: Upphandlingsprocessen

4. Inköp och upphandling: Hållbarhet

5. Inköp och upphandling: Ekonomi

Utbildning EU

Du som är politiker i Västerås stad behöver ha grundläggande kunskap om hur EU fungerar. Europa Direkt Västerås har därför tagit fram en utbildning för dig som lokal politiker kopplat till EU-valet 2024. Eftersom kommunen är en självständig enhet med demokratiskt självstyre har vi ett kommunalt handlingsutrymme i frågor som EU beslutar om. Det innebär att Västerås stad och västeråsare har möjlighet att tycka till och påverka i alla frågor som EU beslutar om.

Utbildningen är framtagen i samarbete med Karin Flordal från Svenska Institutet för Europapolitiska Studier, SIEPS. Den är uppdelad i fem avsnitt med olika teman och kan ses i sin helhet eller enskilt.

Har du frågor om utbildningen eller önskar mer information/utbildning är du välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna mer. Du når oss på europadirekt@vasteras.se eller telefon: 021-39 27 27.

Introduktion

Del 1. Aktuella frågor på EU:s agenda

Del 2. Vad är EU?

Del 3. Vad får EU göra?

Del 4. Hur fungerar EU?

Del 5. Varför är det viktigt att rösta och Stöd till politiker och allmänheten

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel e-post eller telefonnummer. Även bilder är personuppgift, om du tydligt kan identifieras på bilden.

Personuppgiftsansvarig
Det är nämnden eller styrelsen i den förvaltning eller det bolag i kommunen som hanterar dina personuppgifter som är personuppgiftsansvarig. Det innebär att de har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas ska du ta kontakt med personuppgiftsansvarig. Västerås stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning.

Vem får ta del av dina personuppgifter?
De som tar del av dina personuppgifter är anställda i kommunen som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter. I vissa fall måste vi lämna dina personuppgifter till organisationer utanför kommunen som till exempel Skatteverket. Dina uppgifter behandlas också av kommunens så kallade personuppgiftsbiträden. Detta är företag som behandlar uppgifter för kommunens räkning och på kommunens instruktioner, till exempel en leverantör av ett IT-system eller bank.

Det kan även förekomma att dina personuppgifter finns i allmänna handlingar (exempelvis protokoll) som kan begäras ut enligt offentlighetsprincipen. Innan dina uppgifter lämnas ut sker alltid en bedömning om uppgifterna skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?
Genom att du väljs in som förtroendevald i nämnd eller styrelse kommer vi att begära in vissa av dina personuppgifter. Detta gör vi för att vi exempelvis ska kunna administrera utskick och betala ut arvode.

Vill du veta mer om varför och hur länge dina personuppgifter behandlas och dina rättigheter som registrerad, se vasteras.se/personuppgifter. Du kan också alltid begära att få ta del av informationen om hur dina personuppgifter behandlas genom att kontakta kommunen på 021-39 00 00 eller maila till kontaktcenter@vasteras.se

Kontakt

Relaterade dokument