Kulturnämnden


Kulturnämndens utbildningsdagar 2023

Här finner du information om nämndens utbildningsdagar och verksamhetsintroduktion under 2023. Tanken är att introduktion till nämndens verksamheter kommer att ske samma dagar som ordnarie nämnd, det kommer att vara verksamhetsintroduktion på förmiddagen med paus för lunch och förmöte, sedan nämndsammanträde på eftermiddagen. Du som förtroendevald kommer även att få kalenderbokningar i Outlook med tid och plats från förvaltningen där det uppdateras löpande om förändringar sker.

Torsdag den 8 december klockan 8:30-12:15 på Konstmusset (Karlsgatan2) - Övergripande information om förvaltningen, enhetscheferna och ekonomi.

Torsdag den 26 januari klockan 8:30-12:00 på Stadsbiblioteket - Introduktion till bibliotekets verksamhet.

Torsdag den 23 februari klockan 8:30-12:00 - Introduktion till Kulturskolans verksamhet och allmän kultur.

Torsdag den 25 maj klockan 8:30-12:00 - Introduktion till museernas och kulturmiljöns verksamhet.

Torsdag den 28 september klockan 8:30-12:00 - Information om innehåll kommer senare

Torsdag den 23 november klockan 8:30-12:00 - Information om innehåller kommer senare

Kulturnämndens sammanträden

Här finner du en lista med sammanträdesdagar för nämnden och arbetsutskottet. Du finner även information om vem som är adjungerad ledamot till respektive arbetsutskott under kommande år. Du som förtroendevald kommer även att få kalenderbokningar i Outlook med alla sammanträdestider från förvaltningen där det uppdateras löpande om förändringar sker i tid eller plats.

Sammanträdesdagar 2022

Arbetsutskottet sammanträder den 7 december 2022 klockan 13:30 i Stadshuset, Samarbetet
Kulturnämnden sammanträder den 8 december 2022 klockan 13:15 på Konstmuseet
Kulturnämnden sammanträder den 21 december 2022 klockan 14:00 i Stadshuset, Kreativiteten

Nämndens sammanträdesdagar 2023

Torsdag den 26 januari klockan 14:00
Torsdag den 23 februari klockan 14:00
Torsdag den 23 mars klockan 13:00
Torsdag den 27 april klockan 13:00
Torsdag den 25 maj klockan 13:00
Måndag den 19 juni klockan 13:00
Torsdag den 31 augusti klockan 13:00
Torsdag den 28 september klockan 13:00
Måndag den 23 oktober klockan 13:00
Torsdag den 23 november klockan 13:00
Måndag den 18 december klockan 13:00

Arbetsutskottets sammanträdesdagar 2023

Torsdag den 12 januari klockan 13:30
Torsdag den 9 februari klockan 13:30
Måndag den 6 mars klockan 13:30
Fredag den 14 april klockan 13:30
Fredag den 12 maj klockan 13:30
Torsdag den 8 juni klockan 10:00
Torsdag den 17 augusti klockan 13:30
Torsdag den 14 september klockan 13:30
Torsdag den 12 oktober klockan 13:30
Måndag den 6 november klockan 13:30
Onsdag den 6 december klockan 13:30

Adjungerade ledamöter till arbetsutskottet 2023

Här finns listan över adjungerade till arbetsutskottet: Adjungerade 2023 Pdf, 61.5 kB.

Stöd för dig som förtroendevald

För stöd med surfplatta, handlingar eller frågor kopplade till nämnden kan du vända dig till nämndsekreteraren för Kulturnämnden på kulturnamnden@vasteras.se