Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen har ansvar för att bistå nämnderna med sakkunskap, bereda ärenden och verkställa beslut.

Sedan 1 januari 2019 har förvaltningen följande verksamhetsområden:

  • Idrott
  • Kultur
  • Fritid och Förebyggande
  • Stöd och utveckling

Inom förvaltningens verksamhetsområde finns stadens kulturinstitutioner, idrottsarenor, idrottsplatser, badhus, fritidsbåtshamnar, motionsspår, friluftsområden samt fritid och förebyggande arbete.

Vi har bland annat ansvar för Västerås kulturskola, Västerås stadsbibliotek och Västerås museer där Anundshög, Vallby Friluftsmuseum och Västerås konstmuseum ingår. Enheten Kulturteamet är en del av förvaltningen och har bland annat som uppdrag att samordna Kultur i äldreomsorgen, förskolan och Kultur i skolan för barn i grundskolan. De bidrar till kultur i alla stadsdelar genom bidrag, kulturutbud och nätverksarbete.

Fritid och förebyggande omfattar områdena fritidsgårdar, öppen fritidsverksamhet, mötesplatser för äldre, familjecentrum, förebyggarcentrum och familjerådgivning.

Föreningsstöd är en del inom förvaltningen som administrerar uthyrning av kommunala lokaler, idrottsanläggningar och fritidsbåtshamnar. Föreningsstöd fungerar också som ett stöd till föreningslivet och handlägger olika former av bidragsansökningar.

Kontakta oss

Lenny Hallgren

Direktör, kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Postadress: Västerås stad, Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, 721 87 Västerås

Besöksadress: Stadshuset

Telefonnummer: 021-39 15 15

Lenny.Hallgren@vasteras.se

Linda Öhlén Sandborg

HR-chef

Postadress: Västerås stad, Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, 721 87 Västerås

Besöksadress: Stadshuset

Telefonnummer: 021-39 15 91

linda.ohlen.sandborg@vasteras.se

Mats Widelund

Verksamhetschef kultur

Postadress: Västerås stad, Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, 721 87 Västerås

Besöksadress: Stadshuset

Telefonnummer: 021-39 15 79

mats.widelund@vasteras.se

Maria Engelfeldt

Verksamhetschef idrott och friluftsliv

Postadress: Västerås stad, Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, 721 87 Västerås

Besöksadress: Stadshuset

Telefonnummer: 021-39 46 42

maria.engelfeldt@vasteras.se

Dietmar Schneider

Verksamhetschef fritid och förebyggande

Postadress: Västerås stad, Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, 721 87 Västerås

Besöksadress: Stadshuset

Telefonnummer: 021-39 29 32

dietmar.schneider@vasteras.se