Trygg och säker

Ring 112 om du själv eller någon annan i din närhet är i en nödsituation där det är fara för liv.
På denna sida kan du läsa mer om Västerås stads säkerhets- och beredskapsarbete, vad du kan göra under en kris och hur du kan förbereda dig.

Förbered dig på kris

Vid en större kris är det viktigt att du själv gör det du kan för att hålla dig varm, torr, mätt och informerad. Läs mer om hur du skapar en egen hemberedskap och ta del av informationsmaterial och tips genom att klicka på respektive plustecken nedan.

Hjälpen från samhället kommer först att gå till dem som bäst behöver den, så de flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva ett tag. Det är därför bra om du har en veckas beredskap med mat, vatten, värme och kommunikation.

Vi har tagit fram en bok med recept där du kan få inspiration. Det är elever från Tranellska gymnasiet som gjort recepten. Du kan ladda ner och skriva ut den här.

Recept i kris och krig - så stärker du din hemberedskap Pdf, 4.5 MB.

Recept i kris och krig, version att skriva ut Pdf, 6.4 MB.

Varje recept presenteras av en aktör som alla har en viktig roll i totalförsvaret. Aktörerna är Försvarsmakten, Räddningstjänsten Mälardalen, Polismyndigheten, Länsstyrelsen Västmanland, Frivilliga beredskapsgruppen, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Veteranförbund, Hemvärnet, Region Västmanland, Svenska Röda Korset, Trafikverket, Mälarenergi, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och så vi på Västerås stad.

På krisinformation.se finns bra tips om hur du kan förbereda ditt hushåll för att klara en kris bättre:

Krisinformations webbplats

Recept i kris och krig

Viktig information till Västerås invånare i händelse av kris eller krig

Läs igenom broschyren Viktig information till Västerås invånare. Den handlar om krisberedskap i Västerås.

Viktig information till Västerås invånare i händelse av kris eller krig Pdf, 2.7 MB.

Vill du ha ett exemplar av broschyren hemskickad kan du kontakta oss via 021-39 00 00 eller kontaktcenter@vasteras.se.

The booklet in other languages


Om krisen eller kriget kommer - av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps broschyr "Om krisen eller kriget kommer" kan du beställa här:

Broschyren om krisen eller kriget kommer

Den finns på 14 olika språk, uppläst på svenska och engelska och punktskrift.

 

 

Broschyr, Om krisen eller kriget kommer.


 

 

Framsidan till broschyren om kriget eller krisen kommer av MSB.

Fundera på vad just ditt funktionshinder innebär om elen slutar fungera eller något annat oväntat händer. Det avser även dig som är äldre och exempelvis är rörelsehindrad.

Om du har assistans så är det viktigt att även de personerna är insatta i hur ditt liv påverkas av en kris eller samhällsstörning. Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning bör tänka på att alltid bära din medicinska bricka, ID eller armband. Informera andra om var dina nödsaker finns och anpassa din krislåda efter dina behov.

Du kan läsa mer om hur du med funktionsnedsättning kan förbereda dig i broschyren Viktig information till Västerås invånare i händelse av kris eller krig.

Viktig information till Västerås invånare i händelse av kris eller krig

Utrymning vid funktionsnedsättning

Planera för hur du kan lämna din bostad om det behövs. Testa och ta reda på var du har utrymningsvägar. Om du inte vet om detta, så fråga gärna någon som vet. Om man redan innan vet om att någon har en funktionsnedsättning så underlättar det att kunna hjälpas åt vid till exempel en utrymning.

Räddningstjänsten och sjukvården har verktyg för att flytta personer med funktionshinder men det är ett arbete som tar tid och kräver resurser. Det är därför viktigt att du funderar på vad just ditt funktionshinder innebär vid behov av utrymning.

Skyddsrum

Många skyddsrum är tillgängliga men alla har inte som regel anpassningar för människor med till exempel funktionsnedsättning. I kris eller krig kan man tänka på att det är de med störst behov av stöd som får hjälp av samhället. Lär känna dina grannar. Om man redan innan vet om att någon har en funktionsnedsättning så är det större chans att kunna hjälpas åt vid till exempel en utrymning.

Du kan läsa mer om skyddsrum under rubriken Håll dig säker vid en kris.

Håll dig informerad vid en kris

När krisen är framme är det viktigt att du håller dig informerad om händelsen. Det gör du så här: 

Om det sker olyckor och allvarliga händelser där allmänheten kan vara i fara använder myndigheterna varningssystemet Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. VMA sänds vanligtvis ut via radio och tv. Vid riktigt allvarliga händelser används utomhusvarningssystemet för Viktigt meddelande till allmänheten. Vi sänder larmet omedelbart om det finns allvarliga risker. 

Gör så här när du hör VMA-signalen: 

 • gå in och håll dig inomhus 
 • stäng dörrar, fönster, ventiler och fläktar 
 • lyssna på radio P4 Västmanland 100,5 MHz för att få mer information. 
 • På SVT:s Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt. 

Varningssystemet med utomhussignalen testas fyra gånger om året: klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en karta som visar alla ljudsändare för utomhusvarningar.

Ljudsändare för utomhusvarning (msb.se)

 • Ring informationsnumret 113 13
 • Besök vasteras.se
 • Följ Västerås stad på facebook
 • Lyssna på P4 Västmanland 100,5 MHz som är beredskapskanal med särskilt uppdrag att informera vid kriser.
 • Besök en trygghetspunkt - det finns 22 skolor som vid en allvarlig kris fungerar som trygghetspunkter och värmestugor där vi informerar om krisen. 

Håll dig säker vid en kris

Vid en större krissituation finns trygghetspunkter runt om i kommunen som kan öppna. Skyddsrum är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. Läs mer om trygghetspunkter och skyddsrum i respektive plustecken nedan.

YouTube Visningbild

Trygghetspunkterna är platser dit du kan gå för att få värme, vatten, varm mat, information, möjlighet att larma 112, besöka toalett, enklare sjukvård, övernattning eller stöd. Om vi behöver öppna trygghetspunkterna informerar vi om det på kommunens webbplats eller via P4 Västmanland 100,5 MHz.

 • Bäckbyskolan, Välljärnsgatan 492
 • Nybyggeskolan, Bygatan 26
 • Fredriksbergsskolan, Rosenfinksgatan 14
 • Pettersbergsskolan, Pettersbergsgatan 39
 • Carlforsska gymnasiet, Sångargatan 1
 • Emausskolan, Långmårtensgatan 6
 • Skiljeboskolan, Säbygatan 4
 • Viksängsskolan, Viksängsgatan 23
 • Bjurhovdaskolan, Knotavägen 63
 • Irstaskolan, Ullvigatan 49
 • Rönnbyskolan, Släggkastargatan 13
 • Hökåsenskolan, Lindvägen 4
 • Tillbergaskolan, Källbovägen 6
 • Persboskolan, Karl IX:s väg 3–7
 • Dingtuna skola, Kyrkskolan 1
 • Önstaskolan, Daggrosgatan 2
 • Tortunaskolan, Klockarvretarna 3
 • Orrestaskolan, Orrestavägen 14
 • Lövängsskolan, Lövängsgatan 4
 • Norra Vallbyskolan, Vallby Skolgata 2-4
 • Tegelviksskolan, Sundbyviksvägen 2 i Kvicksund, Eskilstuna kommun, för boende i Kvicksund
 • Rudbeckianska gymnasiet, Skolgatan 5

Tryck på någon av markeringarna på kartan här under för att få mer detaljerad information om var trygghetspunkterna finns.

Skyddsrum är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. I Västerås tätort finns: 

 • 1 154 skyddsrum  
 • 137 132 skyddsplatser 

Alla skyddsrum är märkta med den här skylten, en blå triangel på en orange bakgrund.  

Märkningen för skyddsrum är en blå triangel på en orange bakgrund. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum är märkta med skylten. 

Skyddsrum är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. Övergripande ansvarig för skyddsrum är MSB. Västerås stad ansvarar för kommunens stora befolkningsskyddsrum i Mariaberget med plats för 3500 personer.

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum och ungefär sju miljoner skyddsplatser. Dessa skyddsrum finns spridda i vanlig bebyggelse och används i fredstid som helt vanliga lokaler. Det är respektive fastighetsägare som ansvarar för sitt skyddsrum.

MSBs skyddsrumskarta

Skyddade utrymmen

Skyddade utrymmen är utrymmen som snabbt kan öka civilbefolkningens skydd vid ett väpnat angrepp. De kan fungera som ett komplement till skyddsrum och utrymning.

Du kan läsa mer om skyddade utrymmen på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida.

MSBs hemsida - skyddade utrymmen

Vem gör vad vid en händelse eller kris?

Beroende på situation eller händelse så är det olika aktörer som har ansvaret. Klicka på respektive händelses plustecken för att läsa mer.

Räddningstjänsten Mälardalen, RTMD, ansvarar för brandkåren i Västerås. De har tre brandstationer i kommunen: Vallby, som är huvudstation, Brandthovda och Skultuna. Sedan 1 januari 2021 driver sex kommuner räddningstjänst-verksamheten i ett gemensamt kommunalförbund då Västra Mälardalens räddningstjänst och RTMD gick samman. Medlemskommunerna är nu Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Arboga, Kungsör och Köping.

Räddningstjänsten Mälardalen

Se aktuell information om störningar och avbrott hos din tjänsteleverantör. Information om planerade driftavbrott i Fibras nät hittar du här www.fibra.se. Vid större störningar informerar vi via lokalradion P4 Västmanland, 100,5 MHz.

Läs mer på Mälarenergis webbsida www.malarenergi.se/skyfall om du har problem med översvämning i din källare.

Karttjänst skyfall

I länken nedan hittar du en karta som visar hur ett skyfall ungefär skulle kunna påverka Västerås.

Karttjänst skyfall

Kartan visar maximala översvämningsdjup och ytvattenflöden som förväntas uppstå vid ett 100-årsregn. Ett 100-årsregn är en extrem regnhändelse, ett så kallat skyfall, där en stor regnmängd faller under en kort tid och ett begränsat geografiskt område. Över en tidshorisont på 100 år är risken att ett 100-årsregn inträffar 63 procent.

Kartan visar däremot inte exakt hur ett specifikt hus drabbas eftersom små variationer i terrängen påverkar hur vatten samlas vid en enskild byggnad. Det kan också komma mer regn än vad beräkningen för den här kartan visar.

Beräkningsunderlag

Beräkningen bygger på ett så kallat typ-regn där hela regnet förväntas falla över en period om 6 timmar och där hälften av regnmängden kommer under en halvtimme. Beräkningarna har tagit hänsyn till klimatförändringarnas effekt fram till år 2100. I beräkningarna har en klimatfaktor om 1,3 använts. Den ligger inom klimatscenariot RCP 4,5 och RCP 8,5. Ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,3 och 6 timmars varaktighet motsvarar en total regnmängd om 108,8 millimeter.

Beräkningen tar även hänsyn till olika parametrar som styr vattnets avrinning som exempelvis höjdförhållanden, markanvändning, markens infiltrationsförmåga och ledningsnätets kapacitet. Marken antas vara torrlagd vid regnets start vilket innebär att mättnadsgraden i jordlagren är 0. Jordlagren fylls därefter upp i takt med att regnvattnet infiltrerar marken och till dess att markens förmåga att infiltrera vatten överskrids.

Definition av begrepp

Klimatfaktor

En klimatfaktor är ett mått på hur mycket krafigare skyfallen förväntas bli i ett förändrat klimat. En klimatfaktor på 1,3 innebär att man räknar med att regnen blir 30 procent kraftigare i framtiden. Du kan läsa mer om klimatfaktorer på SMHIs hemsida:

Statistik för extrema korttidsregn – skyfall | SMHI

RCP

FN:s klimatpanels (IPCC:s) utvärderingsrapport AR5 2013-2014 använder fyra scenarier för att beräkna klimatförändringar i framtiden, så kallade RCP:er, Representative Concentration Pathways.

RCP:erna är tänkta att ge information om klimatförändringarna vid olika halter av växthusgaser i atmosfären. Det finns fyra scenarier fram till år 2100 som kan säga visa på fyra olika vägar för hur vår klimatpåverkan kan utvecklas framöver. Du kan läsa mer om RCP:er på SMHs hemsida:

RCP scenarier | SMHI

Karttjänster översvämning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en karta. Den visar för varje decimeter vilka områden vid Mälaren som riskerar att översvämmas från normalvattenstånd upp till den teoretiskt högsta nivån.

Karta över områden som riskerar att översvämmas

Det finns även en karta över områden som riskerar att svämma över i åar och älvar i Sverige.

Karta över områden som riskerar att översvämmas i åar och älvar

Om du har strömavbrott, kontrollera först säkringar och jordfelsbrytare. Kolla om grannarna också har strömavbrott. Om det är ett större elavbrott kan du få mer information om genom att lyssna på radio P4 Västmanland 100,5 MHz.

Pågående strömavbrott och driftstörningar hos Mälarenergi

För felanmälan när du har strömavbrott, ring:

 • Mälarenergis kunder 021-18 19 00
 • Vattenfalls kunder 020-82 58 58

Se aktuell information om störningar och avbrott hos din teleoperatörer. Vid större störningar informerar vi via lokalradion P4 Västmanland, 100,5 MHz.

En del teleavbrott innebär att du inte kan nå larmnumret 112. Oftast berör ett teleavbrott inte det fasta telefonnätet och mobiltelefonnätet samtidigt eller alla operatörer. Prova därför en annan persons telefon så är chansen ganska stor att du kan nå larmnumret 112 via den. Fungerar inte det plocka ut ditt SIM-kort.

Om Västerås kommun drabbas av ett omfattande och längre telefonavbrott kommer Västerås stad upprätta möjlighet att larma 112 vid trygghetspunkterna i Västerås.

Det kan hända att området där du bor blir utan dricksvatten och orsaken inte går att lösa snabbt. Om det händer kommer Mälarenergi att ställa ut tankar med nödvatten i de drabbade områdena.

Nödvattnet är i första hand till för matlagning och dryck. Vi informerar om var stationerna finns på Västerås stads webbplats, Mälarenergis webbplats och i radio P4. Inom några timmar efter ett vattenavbrott ska vi kunna erbjuda 3–5 liter rent vatten per person och dygn. Det är bra om du är förberedd och använder nödvattnet så effektivt som möjligt.

Tips på hur du förbereder dig och sparar på vattnet när du har vattenavbrott:

 • Vattendunkar med stor skruvkork är bäst att hämta vatten i. Tappkran är praktiskt att ha till dunken.
 • Lägg vattenfyllda PET-flaskor i frysen, fyllda till tre fjärdedelar. Fryst vatten håller sig friskt länge.
 • Rent vatten kan du spara i månader i rena dunkar. Ställ dem där det är mörkt och svalt.
 • Om det finns misstanke om att kranvattnet innehåller bakterier, virus eller parasiter kan du behöva rena det. Detsamma gäller för vatten du har hämtat ute, eller om du använder snö och is. Det ska kokas innan du kan dricka det eller använda det i matlagning. Koka upp vattnet tills det bubblar kraftigt med stora bubblor. Bakterier, virus och parasiter dör när vattnet kokas.
 • I nödläge kan du hämta vatten från vattendrag, sjöar och dammar. Ta i så fall vatten från ställen där vattnet rinner, eller som ligger långt ut från stranden. Koka alltid vatten som du har hämtat ute.
 • Till tvätt och disk kan du använda vatten från sjöar, vattendrag, regntunna och så vidare.
 • I toaletten kan du spola med vilket vatten som helst.
 • Ha gärna handsprit och våtservetter hemma så att den totala åtgången av vatten minimeras.

Frågelista för dig med egen dricksvattenanläggning

 • Hur ska jag få upp mitt dricksvatten vid elavbrott? Finns det handpump, eller reservelverk?
 • Behöver jag rena mitt vatten vid elavbrott?
 • Har jag några reservdunkar för dricksvatten?
 • Var finns närmaste vattenkiosk/tappställe där jag som privatperson kan hämta dricksvatten i egen dunk? Länk till Mälarenergis hemsida:
  Hämta vatten från tankstation
 • Finns det någon granne eller förening som jag kan få vatten ifrån?

Om det är stopp i leveransen av dricksvatten kommer du inte att kunna spola toaletten. Om det är ett längre avbrott i vattenleveransen och du fortsätter att använda toaletten som vanligt, kommer det snabbt att bli stopp i avloppet.
Det är enkelt att redan nu förbereda sig för att kunna sköta toalettbestyren i händelse av en längre kris. Här får du lära dig hur.

När du ska kissa
Under ett vattenavbrott kan du givetvis kissa i toaletten så länge som du lägger pappret i en papperskorg bredvid. Det tar dock inte mer än någon dag innan det börjar lukta illa från toaletten. Lägg på ett lock som sluter tätt, så sprider sig inte lukten i resten av bostaden.
Vill du så kan du kissa i en separat behållare under dagen och tömma den i toaletten på kvällen. Då behöver du bara lyfta på locket en gång och slipper den dåliga lukten.

När du ska bajsa
Använd dig av en latrintunna eller annan hink med tätslutande lock. Locket gör att dålig lukt inte sprider sig i bostaden och risken för smittspridning minskar också. Latrintunnor är det bästa alternativet eftersom exempelvis VafabMiljö redan hämtar latrintunnor vid till exempel fritidshus. De är alltså smidiga och hygieniska att hantera när krisen är över. Latrintunnor finns att köpa i olika byggvarubutiker.
Du behöver inte separera kisset vid dessa tillfällen. När du gjort dina behov på tunnan, lägg i pappret och täck med trä- eller halmpellets, eller kompostströ. Det minskar lukten avsevärt och suger upp kisset. Jord eller rivet tidningspapper kan också fungera.
Kan man inte kissa på latrintunnan i stället för att krångla med toaletten? Jo, men luktproblemen blir mycket större och latrintunnan blir snabbt full.

Allt i en påse
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, skriver i sin broschyr ”Om krisen eller kriget kommer”, att du kan ta kraftiga plastpåsar eller säckar och placera i toaletten. Du kissar och bajsar sedan direkt i påsen.
Denna metod leder till stora svårigheter med hur kiss- och bajspåsarna ska hanteras när krisen är över. Renhållningsbolagen kan inte hämta dem med sina vanliga bilar och i nuläget finns ingen lösning för hanteringen av dessa påsar efter en kris. Är det varmt ute och krisen varar flera dagar kommer stora hygieniska problem att uppstå i samhället och risken för smittspridning ökar.
Har du ingen hink med tätt lock rekommenderar vi att du kissar i toaletten och bara använder påsen när du måste bajsa. Det är bättre att följa rådet att bajsa i en påse, än att fortsätta använda toaletten som vanligt och orsaka stopp i avloppet.

Om din bostad är utan värme finns det en hel del du kan göra för att slippa frysa. Se till att ha extra värmekällor, sovsäckar, filtar, tändstickor och värmeljus hemma. På Energimyndighetens webbplats och Civilförsvarsförbundets webbplats finns enkla råd om hur du hanterar ett värmeavbrott på bästa sätt.

Elavbrott - vad gör jag nu?, Energimyndigheten
Tips och råd om värmeförsörjning, Civilförsvarsförbundet

För felanmälan när du har fjärrvärme-, fjärrkyla eller vattenavbrott, ring:

 • Mälarenergi 021-18 19 00

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för att ta fram kunskaps- och beslutsunderlag för alla händelser som kan ge strålskyddskonsekvenser, inklusive kärnvapenexplosioner.

Informationen som följer är hämtad från Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida:

Tidiga stråldoser från kärnvapennedfall domineras av strålning från radioaktiva ämnen på marken. Om du befinner dig på en plats där nedfallet kan orsaka höga stråldoser ska du uppsöka ett gott skydd innan nedfallet anländer. Exempel på gott skydd är skyddsrum, källare eller liknande som skyddar mot strålning och där du kan stanna flera dygn. Gott skydd under de första dygnen är effektivt. Jodtabletter har ingen praktisk funktion vid nedfall från en kärnvapenexplosion.

På Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida kan du läsa mer om hur du skyddar dig från nedfallet vid en kärnvapenexplosion.

Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida - frågor och svar om kärnvapen

Vill du hjälpa till vid en kris?

Vid en kris kan du hjälpa till med olika saker. Läs mer genom att klicka på respektive plustecken nedan.

Tänk dig att det händer något allvarligt i kommunen. En stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat eller någon annan så kallad extraordinär händelse. I sådana situationer finns det alltid människor som vill hjälpa till.

Västerås frivilliga beredskapsgrupp, FBG är ett samarbete mellan Västerås stad och övriga frivilligorganisationer. Tanken är att beredskapsgruppens sammansättning och kompetens ska motsvara Västerås tänkbara behov i olika situationer och tidsskeden. Vi ses som en viktig aktör i stadens krisberedskap och kan vid behov ingå i en så kallad inriktnings- och samordningsfunktion, krisledning.

Gruppens uppgift och funktion

Frivilliga beredskapsgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov. Vi kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt.

Vi kan till exempel hjälpa till med:

 • Evakueringar
 • Information
 • Administration
 • Praktiska uppgifter som till exempel att dela ut vatten vid mobila tankar när staden fått vattenavbrott
 • Sanera olja om det varit utsläpp
 • Medmänskligt stöd till drabbade

Frivilliga beredskapsgruppen har kallats in:

 • Vid den stora skogsbranden i Västmanland
 • En situation vid Erikslunds shoppingcenter och Ikea i Västerås
 • Ett nödvattenuppdrag när Köping drabbades av en stor vattenläcka  
 • För att förbereda och ta emot flyktingar från Ukraina

Vad krävs för att bli medlem

 • Bra på att ta initiativ, ha improvisationsförmåga och vara flexibel
 • Förmedla och ta emot information
 • Ta och få kontakt med människor i kris
 • Ha bra kännedom om lokala förhållanden
 • Vara stresstålig
 • Kunna röra dig obehindrat i svår terräng

Utbildning och övningar

Blir du medlem får du genomföra flera utbildningar och du lär dig:

 • första hjälpen
 • hjärt-lungräddning
 • allmän brandkunskap
 • möta människor i kris
 • organisera människor som kommer spontant och vill hjälpa till vid en krissituation
 • kriskommunikation
 • delta och träna i en krisövning

Andra områden i utbildningen är:

 • vårt sårbara samhälle
 • kommunens organisation
 • kända risker och sårbarheter
 • kommunens kommunikationssystem vid kriser

Som medlem ska du även delta i fortbildningar som kommunen och andra aktörer arrangerar. Utbildningen kan om kommunen ser ett behov kompletteras med olika fortsättningsutbildningar, studiebesök och så vidare.

Intresseanmälan och kontakt

Andreas Weiborn, Västerås stads kontakt för Frivilliga beredskapsgruppen FBG

Telefonnummer: 021-39 14 71

fbg@vasteras.se

Västerås frivilliga beredskapsgrupp på Facebook

Västerås stad hanterar frivilliguppdrag i form av familjehem, stödfamiljer, kontaktpersoner och gode män. Vi behöver alltid fler som vill hjälpa till. Vad uppdragen innebär kan du läsa om på sidan som handlar om frivilliguppdrag.

Frivilliguppdrag - Västerås

Så här jobbar vi

Om och när något händer är vi förberedda för att hantera krisen. Vi övar olika krisscenarier regelbundet. Västerås stad har det övergripande ansvaret för att hantera samordning av samhällsstörningar i kommunen.

När det uppstår kriser i Västerås erbjuder vi stöd till de som drabbas och deras närstående, oavsett om de bor i kommunen eller inte. Stödet handlar om både psykiskt stöd och om praktiska saker som kläder, mat och tak över huvudet. Krisstöd hjälper under en kris, till med samma saker som socialtjänsten och socialjouren gör till vardags. Krisstöd ger psykologiskt och socialt stöd vid stora olyckor och katastrofer. Det gäller både de som är direkt drabbade, till exempel överlevande och närstående och de som är indirekt drabbade.

Det är vanligtvis räddningsledare eller polis som initierar en krisstödsinsats. Krisstödet möter de drabbade och hjälper dem på ett stödcenter. Krisstödet ska även upprätta informations- och stödcentrum samt samverka med övriga organisationer som berörs av händelsen.

Om du blivit drabbad av till exempel en brand och behöver krisstöd, kläder, mat och tak över huvudet kan du få hjälp av socialtjänsten eller socialjouren. I första hand bör du kontakta ditt försäkringsbolag.

Kontaktuppgifter och telefontider till socialjouren

I en broschyr har vi samlat information till dig som har varit med om en allvarlig händelse och kan vara i behov av krisstöd.

Till dig som varit med om en allvarlig händelse Pdf, 5.5 MB.

KONTAKTA OSS

Säkerhetsenheten

Telefonnummer: Nå oss via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

sakerhet@vasteras.se