Trygghetslarm

Trygghetslarmet ger förutsättningen till ökad trygghet för dig som bor i eget boende. Med en larmknapp kan du snabbt kalla på hjälp om något oförutsett har hänt dig.

För dig som har trygghetslarm

Har du eller en anhörig till dig trygghetslarm idag och du behöver komma i kontakt med Västerås stad som hanterar larmet, kontakta oss på 021-39 27 25.

Om trygghetslarm

Trygghetslarmet använder du för att påkalla hjälp av Västerås stads eller Skultuna kommundels larmpersonal. Det gör du när en olyckshändelse eller något oförutsett har inträffat. Till exempel om du har ramlat.

Trygghetslarmet kan användas dygnet runt alla årets dagar och består av två delar:

 • en larmknapp, som du kan bära som ett armband eller halsband,
 • en telefonenhet som placeras någonstans i din bostad.

Så påkallar du hjälp:

 • Tryck på din larmknapp, som du fått tillsammans med telefonenheten.
 • Ett larmsamtal kopplas därefter upp till Trygghetscentralen.
 • Trygghetscentralen och du inleder samtal och du beskriver din situation.
 • Trygghetcentralen skickar, vid behov, larmärendet vidare till Västerås stads eller Skultuna kommundels larmgrupp (beroende av var du bor).
 • Larmgruppen kontaktar dig via telefon eller gör ett hembesök beroende av larmärendets karaktär.
Äldre kvinna i en soffa med larmknapp kring halsen. 

Trygghetscentralen hanterar larmsamtal av stor variation. Allt från samtal vid oro till mer akuta samtal. Till exempel om du ramlat.

Trygghetslarmet ersätter inte ordniarie hemvårdsinsatser utan ska enbart användas vid oförutsedda händelser. Om du exempelvis har ramlat och inte kan resa dig upp på egen hand. Förändras dina behov och förutsättningar kontaktar du Västerås stads Kontaktcenter för att ansöka om och förnya dina stöd- och hjälpinsatser.

Trygghetslarmet är uppkopplat till det mobila nätet (likt en mobiltelefon) och ska inte anslutas till något telefonuttag i bostaden. De är utrustade med SIM-kort som har roaming, för bättre funktionalitet och tillgänglighet. En lokal eller mer omfattande störning i det mobila nätet, kan påverka ditt trygghetslarms funktionalitet under en period. Det är därför viktigt att du själv håller dig med en alternativ telefon som du kan använda om du blir akut sjuk, kontakta då:

 • SOS Alarm på telefon: 112 eller,
 • Sjukvårdsupplysning på telefon: 1177.

Vår målsättning är att du ska få hjälp och stöd så snabbt som möjligt, inom 30 minuter från det att larmpersonalen mottagit larmärendet. Väder- och trafikförhållanden kan orsaka viss fördröjning för vår larmpersonal.

Alla trygghetslarm är utrustade med batterier som gör det möjligt för larmet att fungera i minst 24 timmar vid ett strömbortfall.

Om du på egen hand upptäcker fel med ditt trygghetslarm kan du kontakta Kontaktcter.

Västerås stad bevakar larmets funktionsstatus. Om vi misstänker att något är fel på ditt trygghetslarm kommer Västerås stads tekniker att kontakta dig. Teknikerna kommer alltid att legitimera sig vid hembesök. Om du upplever oro inför ett hembesök uppmanar vi dig att motringa Västerås stads kundtjänst på: 021-39 84 00.

Om du har några frågor eller vill lämna synpunkter om ditt trygghetslarm kan du kontakta Kontaktcenter på: 021-39 27 25.

Hur ansöker jag om trygghetslarm?

För att få ett trygghetslarm måste du ansöka om det hos en biståndshandläggare. Syftet är att du ska känna dig trygg i din hemmiljö därför kan vem som helst ansöka om att få ett trygghetslarm. Du kan få trygghetslarm oavsett om du har hemtjänst eller inte.

Ansök om trygghetslarm via Västerås stads E-tjänst. Du identifierar dig med bank-ID eller mobilt bank-ID.

Du kan även ansöka om trygghetslarm genom att kontakta Västerås stads Kontaktcenter på 021-39 27 25.

Bra att veta!

Trygghetslarmpersonalen behöver få tillträde till din bostad om du har påkallat hjälp. Du kan ge tillträde till din bostad på två sätt: digitalt lås eller vanlig plåtnyckel.

Digitala lås erbjuds alltid i samband med installationen av trygghetslarmet. Digitalt lås innebär att låset monteras på din ytterdörr och det syns inte utifrån. Hemtjänstpersonalen kan sedan med hjälp av sin mobiltelefon låsa upp din dörr när de ska hjälpa dig. Tillträde kan också ges genom att du lämnar en kopia av din nyckel och eventuell passerbricka till Trygghetslarmpersonalen.

Mer information om hemtjänst och digitala lås

Om Trygghetslarmpersonalen inte kan komma in i din bostad kan du inte erbjudas ett trygghetslarm. Tänk även på att:

 • Om du flyttar eller byter lås till bostaden: glöm inte att i god tid meddela oss om din flytt och din nya adress. Västerås stad hjälper dig att flytta med det digitala låset. Har du lämnat nyckel till bostaden och passerbricka till fastigheten, behöver dessa också återlämnas till dig och eventuellt bytas ut mot de nya.
 • Ha alltid din larmknapp på dig. Den ska sitta på även när du duschar.
 • Tänk på att larmet bara fungerar så länge du befinner dig i din bostad.
 • Trygghetslarmet lånas ut till dig av Västerås stad och ska lämnas tillbaka när
  ditt behov av trygghetslarmet upphör. För mer information om återlämning av
  trygghetslarmet, ring Västerås stads Kontaktcenter 021-39 27 25 eller Trygghetslarmet på 021-39 84 00.

För att kontrollera ditt trygghetslarm görs dagligen automatiska testlarm för att säkerställa att ditt trygghetslarm upprätthåller full funktionalitet. Dessa testlarm påverkar inte din vardag eller dig som använder trygghetslarmet. Om något fel skulle upptäckas vid ett utfört testlarm, kommer du att bli kontaktad och en tekniker som åtgärdar felet. Om du känner dig osäker på ifall ditt trygghetslarm fungerar, kan du själv testa funktionen genom att trycka på larmknappen och sedan meddela trygghetscentralen att du provar larmets funktion.

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Vi värnar om dina synpunkter. De är en viktig del i vårt utvecklingsarbete och hos oss är det Kontaktcenter som tar emot dessa. Vänligen fyll i formuläret för att vidarebefordra dina synpunkter på verksamheten. Tack!

Formulär för synpunkter och klagomål

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30. Telefonnummer: 021-39 27 25

kontaktcenter@vasteras.se
Kontakt

Relaterade dokument