Visa sökformulär

Mimer Väster

Jobba med fastighetsskötsel och träffa glada hyresgäster!

Daglig verksamhet har en grupp som hjälper bostadsbolaget Mimer med deras miljöarbete. Vår grupp åker runt i olika stadsdelar i Västerås och håller fint i och runt miljöbodarna.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Hålla ordning i miljöbodarna och se till så att sorteringen blir rätt i de olika kärlen.
  • Hålla fint runtomkring miljöbodarna, plocka upp saker med skräpplockare.
  • Åka till Återbruket med saker som ska kastas där och sortera de olika delarna.
  • Sopa runt bodarna och sprita dörrhandtag.
  • Samarbeta med kvartersvärdarna och hjälpa till med saker som behöver fixas, tex dela ut lappar till hyresgästerna.

Arbetshandledare från Daglig verksamhet finns med och stöttar dig så att du får arbetsuppgifter efter dina förutsättningar och kan utvecklas.

Mimer är en företagsgrupp

Företagsgrupp är för dig som vill arbeta på ett företag men behöver nära handledning. Du arbetar i en grupp på företaget med en arbetshandledare från Daglig verksamhet som ger dig arbetsuppgifter efter din förmåga och stödjer dig så att du kan utvecklas. Du kan samarbeta med de andra i gruppen eller arbeta mer självständigt. Vi är en del av företaget och arbetar ibland tillsammans med de anställda.

Vi har verksamheter på ett femtontal olika företag i Västerås och får stor uppskattning för det arbete vi gör!

Mimer Miljö

Typ: Daglig verksamhet LSS

Utförare: Västerås Stad

Besöksadress: Allmogeplatsen 27

Telefonnummer: 021 - 39 26 03

Hitta hit

Busslinje: 4
Närmaste hållplats: Vallby Centrum

Hjälpte informationen på denna sida dig?