Ekonomi, försörjningsstöd

Om du har svårt att få din ekonomi att gå ihop kan du få hjälp och stöd av Västerås stad.

Om ekonomiskt stöd

På den här sidan får du en övergripande information om det stöd du kan få av kommunen. För mer information klickar du dig vidare till någon av undersidorna.

Vilken hjälp kan jag få?

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, kan också kallas försörjningsstöd.

Du kan också få hjälp av budget- och skuldrådgivningen. Du kan utan kostnad få hjälp att göra en översikt över din ekonomi eller hitta långsiktiga lösningar på dina ekonomiska problem.

Om du är svårt skuldsatt kan ansöka om skuldsanering. Skuldsanering kan bli aktuellt om inte kommer ha möjlighet att betala tillbaka inom en överskådlig tid. Budget- och skuldrådgivningen kan hjälpa dig med din ansökan. 

Kontokort, kreditkort och kontanter.

Du kan få hjälp av en god man eller förvaltare för att sköta dina ekonomiska eller juridiska ärenden. En god man eller förvaltare kan du få om du har hälsoproblem eller av någon annan anledning inte kan sköta din ekonomi på egen hand.

Du som är under 18 år behöver ha en förmyndare som ansvarar för din ekonomi. I vanliga fall är det dina föräldrar, men om de inte sköter din ekonomi på ett bra sätt kan du få en särskilt förordnad förmyndare. 

Du kan söka stipendier. I Västerås finns flera donationsfonder och stiftelser som du kan söka pengar från.

Hur går det till?

Du ansöker om ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd hos socialtjänsten.

Ekonomiskt bistånd

Du kontaktar budget- och skuldrådgivningen för att få hjälp och eller för att ansöka om skuldsanering.

Budget- och skuldrådgivning

Du kontaktar överförmyndaren om god man, förvaltare och förmyndare.

God man, förvaltare, förmyndare

I Västerås finns det ett flertal stiftelser med donationsfonder.

Stipendier och fonder