Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Nu kan alla göra sin ansökan digitalt genom att använda e-tjänsten Mina pengar. Om du inte vill eller kan göra din ansökan digitalt - kontakta Ekonomiskt bistånd.

Det är viktigt att du är tillgänglig på det telefonnummer du har skrivit i din ansökan, och att du kontrollerar om du har fått meddelanden från e-tjänsten Mina pengar.

Använd e-tjänsten för att:

 • göra din ansökan digitalt
 • skicka meddelanden till och ta emot meddelanden från din socialsekreterare.
 • se när din ansökan har kommit in till Ekonomiskt bistånd
 • se beslut och eventuella utbetalningar
 • se slutgiltiga beräkningar av ekonomiskt bistånd

För att kunna använda e-tjänsten måste du ha Bank-ID eller Mobilt bank-ID.
Kontakta din bank om du vill skaffa det.

 • 20 maj
 • 13 juni
 • 8 juli
 • 12 augusti
 • 19 september
 • 20 oktober
 • 19 november

Om du ansöker för första gången spelar det ingen roll vilket datum du ansöker.


1. Du skickar in en ansökan om ekonomiskt bistånd på vår hemsida eller genom att ringa. När vi fått in din ansökan får du träffa en socialsekreterare som utreder din situation och om du kan få ekonomiskt bistånd eller inte.

2. I möte med socialsekreteraren får du berätta hur din väg till egenförsörjning ser ut. Du får också berätta vad du har för behov av stöd och insatser.

3. Vi skriver ner vad som behöver göras framåt för att du ska nå dina mål och du ska ta dig till egen försörjning.

4. Vi träffas tillsammans med alla som kan hjälpa dig på vägen till dina mål och din egenförsörjning. Vi träffar personer du redan känner och personer som du skulle behöva ta kontakt med.

5. Du deltar i insatser utifrån dina behov. Vi följer upp hur det går för dig och hur insatserna hjälper dig mot dina mål. Du berättar vad som fungerar bra och vad som behöver göras framåt.

6. Vi finns med tills du har en egenförsörjning. Innan vi avslutar kontakten kan vi ha ett avslutningssamtal och prata om vad du behöver göra för att fortsätta ha en egenförsörjning

I din ansökan ska du ibland skicka med kontoutdrag, fakturor, kvitton och liknande. De kan vara i pdf, men även andra typer av format, exempelvis bilder eller andra dokument.

Läs det här innan du ansöker

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.
Du måste ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning.

Ekonomiskt bistånd är det allra yttersta skyddsnätet när du på alla sätt har försökt försörja dig och din familj. Det betyder att du först måste använda de tillgångar du har. Det kan vara:

 • Sparade pengar på banken
 • Aktier
 • Bostadsrätt
 • Bil
 • Arv och gåvor

Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande. Det ska motsvara heltidssysselsättning 8 timmar per dag.

Om du tackar nej till ett arbete eller en arbetsmarknadsåtgärd riskerar du att få helt eller delvis avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd.

Du måste ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar att du inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl.

Vid nedsatt arbetsförmåga av andra anledningar än hälsoskäl eller utan läkarintyg, kontakta Mottagningen på Ekonomiskt bistånd.

Du ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.

Sök barnomsorgsplats i god tid - senast 4 månader innan barnets ettårsdag - så att du kan skriva in dig på Arbetsförmedlingen när föräldradagarna är slut.

Börja tidigt att söka arbeten. Du behöver ha en plan för hur du ska försörja dig när föräldradagarna är slut.

Eftersom du inte står till arbetsmarknadens förfogande och kan bekosta dina studier genom studiebidrag och studielån så kan du inte få ekonomiskt bistånd.

Ansök om pension och om den inte räcker till din försörjning kan du ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd från Pensionsmyndigheten för att du ska få en skälig levnadsnivå.

Det är viktigt att du i god tid ansöker om din pension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd om du planerar att gå i pension.

Om ni är ett par där en av er är över 66 och den andre inte har gått i pension ännu ska den som är 66+ ansöka om sin pension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Gör en gemensam ansökan om ekonomiskt bistånd om ni inte klarar er försörjning. Om den av er som är under 66 år uppfyller kraven i övrigt kan ni eventuellt ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Du bör värdera och sälja den för att använda pengarna till din försörjning, innan du ansöker om ekonomiskt bistånd.

Har du fastighet, sommarhus eller bostadsrätt ska du värdera den innan du ansöker om ekonomiskt bistånd.

Ni ska i första hand hjälpa varandra ekonomiskt. Om ni ändå behöver söka ekonomiskt bistånd ska ni göra en gemensam ansökan. Ni måste ha varsin planering för att nå självförsörjning.

Gör så här:

 1. Den som är sökande loggar in först och fyller i ansökan
 2. Sedan ska den medsökande logga in och godkänna de uppgifter den sökande har fyllt i.

Om ni är osäkra på vem som är sökande och vem som är medsökande - kontakta socialsekreterare via meddelandefunktionen i e-tjänsten Mina pengar. Logga in i e-tjänsten

Ibland stannar man kvar i en relation för att man inte vet hur man ska klara sig ekonomiskt om man separerar. Låt inte det vara ett skäl, för du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd tills du hittar en egen försörjning.

Om du behöver bryta dig loss snabbt och söka skydd delar vi omgående på er gemensamma journal och handlägger ditt ekonomiska bistånd separat. Alla vi som jobbar på socialtjänsten har tystnadsplikt, så den du separerar ifrån får inte veta någonting om dig.

Prata med oss så kan vi hjälpa dig att få kontakt med andra delar av socialtjänsten där kolleger är specialiserade på att hjälpa dig som är utsatt för våld i en nära relation.

Har du inregistrerad firma ska du leva på tillgångarna i företaget i första hand. Om de inte räcker ska du stå till arbetsmarknadens förfogande och avveckla ditt företag innan du ansöker om ekonomiskt bistånd.

Nej, en god man eller förvaltare kan inte göra en digital ansökan åt sin huvudman.
Huvudmannen måste logga in och signera ansökan med sin e-legitimation eller sitt bank-ID.
Om det inte är möjligt får ansökan göras på pappersblankett.

Vill du göra en provberäkning?

Innan du ansöker kan du göra en provberäkning på Socialstyrelsens webbplats för att ta reda på om du ligger över eller under nivån för ekonomiskt bistånd. Provberäkningen är inte ett slutgiltigt besked. Det är många faktorer som avgör om du blir beviljad ekonomiskt bistånd.

Till provberäkning på Socialstyrelsens webbplats

Kontakta oss som arbetar med ekonomiskt bistånd

Telefonnummer till växeln 021-39 00 00.
Be att få prata med din socialsekreterare. Du behöver veta hens namn.
Om du inte har någon socialsekreterare kommer du att bli kopplad till mottagningen.

Faxnummer: 010-150 98 17

Telefontider

Måndag - fredag klockan 8.30-9.30

Receptionens öppettider

Besöksadress: Socialtjänstens hus, Sigurdsgatan 21 E
Receptionen är öppen 9.00-16.00, med lunchstängt 12.00-13.00.

Har du tillgång till e-tjänsten Mina pengar?

Skicka meddelanden eller frågor till din socialsekreterare i e-tjänsten.
Logga in på Mina pengar

Postadress

Västerås stad, Socialtjänstens hus, ekonomiskt bistånd, 721 30 Västerås stad

Är du inte nöjd med ditt beslut kan du överklaga

Du har rätt att överklaga alla beslut om ekonomiskt bistånd. Din överklagan ska vara skriftlig och den ska innehålla:

 • Vilket beslut som överklagas
 • Varför du anser att beslutet är felaktigt och hur du vill att beslutet ska ändras
 • Du ska underteckna överklagan och ange adress, telefon och personnummer

Skicka din överklagan till den socialsekreterare som fattat beslutet, eller lämna in den i receptionen på Socialtjänstens hus inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet.

Socialsekreteraren tar ställning till om beslutet ska omprövas. Om hen inte ändrar beslutet skriver hen ett yttrande om varför beslutet inte ändras och skickar det till förvaltningsrätten.

Vill du framföra synpunkter utan att överklaga?

Skicka e-post till socialkontor.ekonomi@vasteras.se så skickas mejlet vidare till ansvarig chef.