Visa sökformulär

Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig eller din familj kan ansöka om ekonomiskt bistånd. För att ansöka kontaktar du Socialkontor ekonomi.

Om e-tjänsten Mina pengar

Nej. Du som är nysökande kan inte använda e-tjänsten Mina pengar.
Du ska ringa till Socialkontor ekonomi istället.

Du som ska göra din månadsansökan kan göra det digitalt.

Du måste ha Bank-ID eller Mobilt bank-ID. Kontakta din bank om du vill skaffa det.
Du måste också ha tillgång till en dator eller en smart mobil. Det behöver inte vara din egen.

 • göra din månadsansökan
 • skicka meddelanden till och ta emot meddelanden från din handläggare
 • se när din ansökan har kommit in till Socialkontor ekonomi
 • se beslut som fattats av handläggare på Socialkontor ekonomi samt eventuella utbetalningar
 • se slutgiltiga beräkningar av ekonomiskt bistånd

I en månadsansökan ska man ibland skicka med kontoutdrag, fakturor, kvitton och liknande.
De måste vara i pdf-format.
Det finns flera appar man kan använda för att göra om en fil eller en bild till pdf-format. Det fungerar olika beroende på vilken sorts mobil du har, eller om du gör ansökan via dator.

Om du tycker att det är för svårt att göra om till pdf-format:

 1. Gör själva ansökan i e-tjänsten Mina pengar
 2. Skicka kopior som styrker dina utgifter och inkomster i ett mejl till din handläggare på Socialkontor ekonomi, eller lämna in dina handlingar i pappersform vår reception på Stora gatan 58.

Nej, men här kommer viktig information:

Om ni är två som söker tillsammans ska den som är sökande logga in först och fylla i ansökan.
Sedan ska den medsökande logga in och godkänna de uppgifter den sökande har fyllt i.
Om du är osäker på vem som är sökande och vem som är medsökande - kontakta din handläggare.

Länk till en instruktion som steg för steg hjälper dig genom den digitala ansökan

I den finns information om vad sökande respektive medsökande ska fylla i.

Viktig information

Här är datum när du tidigast kan göra din digitala ansökan under 2021:

 • 17 februari
 • 20 mars
 • 19 april
 • 20 maj
 • 19 juni
 • 20 juli
 • 20 augusti
 • 19 september
 • 20 oktober
 • 19 november
 • 20 december

Kontaktuppgifter

Socialkontor ekonomi
Telefonnummer till växeln 021-39 00 00
Besöksadress: Stora gatan 58
Postadress: Västerås stad, Socialkontor ekonomi, 721 87 Västerås stad

Receptionens öppettider

Måndag 9.00-12.00 och 13.00 -16.00
Tisdag 9.00-12.00 och 13.00 -16.00
Onsdag 9.00-12.00
Torsdag 9.00-12.00 och 13.00 -16.00
Fredag 9.00-12.00 och 13.00 -16.00

Telefontider

För dig som är nysökande

Måndag-fredag 8.00-12.00

För dig som redan har ett pågående ärende

Måndag 8.30-9.30
Tisdag 8.30-9.30
Onsdag 8.30-9.30
Torsdag 8.30-9.30
Fredag 8.30-9.30

För dig som är nysökande

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Du måste ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning.

 • Är du arbetslös krävs det att du aktivt söker arbete eller deltar i arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande.
 • Innan du kan ansöka om ekonomiskt bistånd ska du ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till.
  Exempel är bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, underhållsstöd eller sjukpenning.
 • Om du har ekonomiska tillgångar måste du först använda dem till din försörjning innan du kan bli beviljad ekonomiskt bistånd. Exempel på tillgångar är bil, bostadsrätt, arv, gåvor, sparade pengar på banken och aktier.

Ekonomiskt bistånd kan sökas av svenska medborgare samt utländska medborgare med uppehållstillstånd som bor eller vistas i Västerås kommun.

Ansökan och besökstid

Steg 1

Om det är första gången du ansöker ringer du till Socialkontor ekonomi och bokar en besökstid. Om du sedan tidigare har en handläggare kontaktar du den. Om du är sambo eller gift ansöker ni tillsammans.

Utredning

Steg 2

Din handläggare utreder om ditt behov av pengar kan tillgodoses på annat sätt än genom ekonomiskt bistånd. Därför ska du redovisa inkomster för alla personer i hushållet i din ansökan. Vi kontrollerar också om du skulle kunna få ersättning från någon annan myndighet.

Beslut

steg 3

När din ansökan är komplett, bedömer och beslutar Socialkontor ekonomi om du ska få ekonomiskt bistånd och hur mycket det ska vara.

Om Socialstyrelsens verktyg för provberäkning

Du kan själv göra en ungefärlig beräkning av om din ekonomi ligger på en nivå som ger rätt till ekonomiskt bistånd. Använd socialstyrelsens verktyg för provberäkning. Men tänk på att beräkningen inte är ett slutgiltigt besked, eftersom det är många faktorer som avgör om du får bistånd.

Socialstyrelsens verktyg för provberäkninglänk till annan webbplats

Vill du överklaga eller lämna synpunkter och klagomål? 

Du har rätt att överklaga alla beslut om ekonomiskt bistånd. Om du vill kan du få hjälp att skriva din överklagan som sen lämnas till din handläggare. Din överklagan måste ha kommit in till Socialkontor ekonomi senast tre veckor efter att du har fått det skriftliga beslutet.

När överklagan kommer in tar handläggaren ställning till om beslutet ska omprövas. Om handläggaren inte ändrar beslutet så skriver denne ett yttrande om varför beslutet inte ändras och skickar det till förvaltningsrätten.

Om du inte vill överklaga men framföra dina synpunkter och klagomål till ansvarig chef skickar du ett mejl till ifn@vasteras.se

Hitta hit

Hitta till socialkontor Ekonomi

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?