Visa sökformulär

Korttidsplats för äldre

Korttidsplatser för äldre innebär stöd och omvårdnad under en kortare period.


Olika former av korttidsplats

Det finns tre olika former av korttidsplats där behov och syfte styr. De tre olika formerna är:

 • korttidsplats
 • trygghetsplats
 • växelvårdsplats

Om korttidsplats

Korttidsplats är som en sovplats utanför det egna boendet, avsedd för tillfällig vård och omsorg dygnet runt. Det betyder att du är på en korttidsplats tillfälligt där du har med dig egna kläder och egna hygienartiklar.

Vistelsen på korttidsplatsen är tidsbegränsad. För att komma till en korttidsplats behöver du ett beslut från en biståndshandläggare.

Du kan ha rätt till korttidsplats om:

 • Du behöver omfattande vård och omsorg under stor del av dygnet, båda dagar, kvällar och nätter. Där de insatser du redan har i hemmet, till exempel hemtjänst eller hemsjukvård, är uttömda.

 • Som en tillfällig lösning i avvaktan på att omfattande bostadsanpassning genomförs. En omfattande bostadsanpassning kan vara att bredda dörrar, sänka kök etcetera.

Det finns två korttidsenheter i Västerås:

 • Gryta demenscentrum - är till för dig som har påbörjat en minnesutredning eller har en fastställd demensdiagnos.
  (se kontaktuppgifter till Gryta demenscentrum längre ner)
 • Zethelius korttidsenhet - är till för dig som inte har en påbörjad minnesutredning eller har en fastställd demensdiagnos.
  (se kontaktuppgifter till Zethelius korttidsenhet längre ner)

Trygghetsplats och växelvårdsplats

För dig som har ett omfattande behov av vård och omsorg stor del av dygnet och har en anhörig som har behov av avlastning så finns möjlighet att ansöka om trygghetsplats eller växelvårdsplats. Om du blir beviljad växelvård- eller trygghetsplats bor du fortfarande kvar hemma. Det kan vara ett bra alternativ om du har en anhörig som hjälper dig hemma och som behöver avlastning.

Växelvård innebär att du periodvis bor två veckor hemma och två veckor på en växelvårdsplats.

Trygghetsplats innebär att du blir beviljad 84 dagar per år på en trygghetsplats. Hur du vill disponera dagarna väljer du själv. Du ringer själv och bokar plats när du önskar. Platsen får bokas i max sju dagar i sträck. En gång per år får du boka en period om 14 dagar.

Du kan inte bli beviljad både växelvårdsplats och trygghetsplats.

För att ansöka om växelvård eller trygghetsplats kontaktar du en biståndshandläggare genom att ringa Kontaktcenter.

För vem

Vem kan få?

Korttidsplats kan du få för att återhämta krafter och träna funktioner för att kunna bo kvar hemma. Det kan också vara för akut eller planerad avlösning för närstående som vårdar.

Så här gör du

Hur går det till?

Du ansöker om korttidsplats hos en biståndshandläggare. Biståndshandläggarna når du genom Kontaktcenter, telefon 021 - 39 27 25.

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Telefonnummer: 021-39 27 25

Gryta demenscentrum

Dagverksamhet, äldreboende och korttidsboende. Vill du jobba hos oss inom Vård och omsorg? Våra lediga tjänster hittar du på sidan Lediga jobb. Om du är intresserad av att jobba på just det här boendet, kontakta enhetschef 021-39 36 75

Besöksadress: Blåregnsgatan 4

Postadress: Vård och omsorgsförvaltningen, Gryta demenscentrum, 722 46 Västerås

Telefonnummer: 021-39 16 59 Korttidsenhet A: 021-39 16 52, Korttidsenhet B: 39 36 81, Korttidsenhet C: 021- 39 36 82, Äldreboende: 021- 39 05 06, Dagverksamhet: 021-39 36 72, Enhetschef: 021-39 36 75, Avdelningschefer: 021-39 36 80, 021-39 36 76

Zethelius korttidsenhet

Vill du jobba hos oss inom Vård och Omsorg? Våra lediga tjänster hittar du på sidan Lediga jobb. Om du är intresserad av att jobba på just det här boendet, kontakta enhetschef på 021-39 88 60.

Besöksadress: Bäckbyvägen 1, Västerås

Postadress: Vård och omsorgsförvaltningen, Zethelius Korttidsenhet, 724 78 Västerås

Telefon: Enhet A: 021-39 88 76, Sjuksköterska: 021-39 88 71/72, Avdelningschef: 021-39 88 70, Enhet B: 021-39 88 65, Sjuksköterska: 021-39 88 37/38, Avdelningschef: 021-39 86 69, Enhet C: 021-39 88 87, Sjuksköterska: 021-39 88 81/82, Avdelningschef: 021-39 88 80, Enhetschef: 021-39 88 60

Johan Crusefalk

Ombudsman för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontakta Johan Crusefalk om du vill:

 • Lämna synpunkter eller klagomål på utförda insatser för äldre eller för personer med funktionsnedsättning. Till exempel hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, daglig verksamhet, korttidsboende, äldreboende, boendestöd och boende i LSS gruppbostad.
 • Lämna klagomål på kontakten med handläggare vid biståndsenheten äldre, biståndsenheten funktionsnedsättning eller hälso- och sjukvårdsenheten.

Telefonnummer: 021-39 39 50

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Kultur för äldre på mötesplatserna i sommar – hela programmet

  Sommarturnén för kultur i äldreomsorgen drogs igång sommaren 2020 för att bryta den isolering som många äldre hamnade i på grund av coronapandemin. Det blev så uppskattat att det har fortsatt på somrarna sedan dess. Sommaren 2023 bjuder på 208 kulturprogram från juni till augusti på våra 35 enheter ...

 • Internationella sjuksköterskans dag

  Idag är det 12 maj och sjuksköterskans dag till minne av Florence Nightingale. Umuzhat Zurkhaeva, som kallas Umka, har jobbat som sjuksköterska sedan 2018 och brinner för sitt yrke. - Jag är stolt över det arbete som jag och mina kollegor gör varje dag.