Vi sandar bostadsgator och erbjuder gratis grus på återbruken

Vi vet att det är väldigt halt på bostadsgatorna just nu. För att underlätta för fastighetsägare fyller vi löpande på lagren med grus på återbruken. Vi kommer även göra en extra insats med sandning på bostadsgator.

Ansvaret för att sanda för fotgängare på bostadsgator vilar på fastighetsägarna längs med gatan.

Men för att underlätta trafiksituationen just nu när vädret ställer till det extra mycket kommer vi sanda med ett drag på bostadsgator i kommunen. Detta sker under vecka 5.

Nyhetsbild
Grus finns att hämta på återbruken

Vi vill tacka alla fastighetsägare som sandar utanför sin tomtgräns och be er fortsätta med detta. Det finns grus som är blandat med salt att hämta gratis på följande återbruk:

Bäckby
Stenby
Hälla
Ängsgärdet
Gryta

Kom ihåg att ta med egna hinkar att transportera gruset i.

Fastighetsägarnas ansvar att sanda för fotgängare

Som fastighetsägare har du ansvar för att sanda utanför din tomtgräns vid halt väglag under hela vintern. Detta gäller både dig som har gångbana/trottoar utanför tomten och för dig som har gata mot din tomtgräns.
Du har ansvar för att sanda en 1,2 meter bred gång längs tomtgränsen. Ligger det en snövall där ska du sanda utanför snövallen.

Läs gärna mer om ditt ansvar som fastighetsägare på vår webb
Fastighetsägarnas ansvar

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se

Publicerad

Senast ändrad