Visa sökformulär

Fastighetsägares ansvar, gator

Du som äger ett hus och en tomt är en fastighetsägare. När du äger en fastighet har du en del skyldigheter som kan vara bra att veta om.

Träd, häckar och buskage

Du som har en utfart mot en gata behöver se över höjden och bredden på din häck och dina träd.

Mät 2,5 meter åt varje håll från infarten och lika långt in på tomten. Inom denna triangel ska växterna inte vara högre än 80 centimeter. Då kan du se andra trafikanter och de kan se dig.

Du som har en villa eller ett radhus på en hörntomt, mot cykelbana eller med utfart mot en gata:
Tänk på den så kallade sikttriangeln. Mät tio meter åt varje håll. Inom den sträckan ska växterna inte vara högre än 80 centimeter.

bild på broschyr som beskriver hur man ska klippa häcken.

Varför är det viktigt?

Är din häck för bred kan gående tvingas gå ut i gatan för att passera ditt hus, och är ett träd för lågt hängande får hen grenar i ansiktet. Reglerna är till för att öka säkerheten för dig och andra trafikanter, både gående, cyklister och bilister.

Du ansvarar själv för:

 • Att klippa häckar och träd 2,5 meter åt vardera håll från din infart så att dom inte är högre än 80 centimeter.
 • Att (om du bort på en hörntomt) klippa häckar och träd 10 meter från vardera håll i korsningen så att de inte är högre än 80 centimeter.
 • Att (om du har en gångbana utanför din tomt) klippa träd och buskar som hänger ut från din tomt, så att gångbanan har en fri höjd på 2,5 meter.
 • Att (om du har en cykelbana utanför din tomt) klippa träd och buskar som hänger ut från din tomt, så att cykelbanan har en fri höjd på 3,2 meter.
 • Att (om du har en körbana utanför din tomt) klippa träd och buskar som hänger ut från din tomt, så att körbanan har en fri höjd på 4,6 meter.

Reglerna finns till för dig och din omgivnings säkerhet. Barn och djur kan springa ut i vägen utan att se sig för och genom att ha häckar och träd klippta på rätt sätt hinner bilister stanna. Påminn gärna dina grannar om fastighetsägarens ansvar för ett säkrare område. Om du inte får gehör kan du felanmäla siktskymmande växtlighet till Kontaktcenter genom kontaktkortet längst ner på sidan.

Snöskottning och sandning

Kommunen snöröjer och sandar de flesta gång- och cykelbanor för gående och cyklister. Man snöröjer och sandar även för bilister på bostadsgator och andra vägar. Men när det inte finns någon gång- och cykelbana ska gående fortfarande kunna ta sig fram till gång- och cykelbanorna. Där är det upp till varje husägare att ta ansvar att skotta och sanda så att gående kan ta sig fram längs vägen på ett trafiksäkert sätt. En trottoar är inte en gång- och cykelbana och räknas också som husägarens ansvar.

Du ansvarar själv för:

 • Att skotta bort snön 1,2 meter ut från din tomtgräns. Du får inte skotta ut snön i gatan.
 • Att när det behövs, sanda eller salta bort is 1,2 meter ut från din tomtgräns.
 • Att när det behövs, ta bort istappar eller snö som kan falla ner på gångbanan från din fastighet så att ingen förbipasserande skadas.
 • Att under våren enligt schema sopa fram grus ut från din tomtgräns ut mot gatan för att förenkla för sandupptagningen.

På C-gator är du som fastighetsägare ansvarig tills gångutrymmet är täckt av upplogad snö. Om det tryckts upp en plogvall mot ditt staket eller häck sandar du utanför plogvallen.

För att vi ska kunna ploga och sanda gatorna är det också viktigt att du som fastighetsägare klipper häckar, träd och buskar före vintern.

Även dessa regler är till för dig och omgivningens säkerhet. Påminn dina grannar om fastighetsägarens ansvar. Får du inget gehör kan du felanmäla detta till Kontaktcenter i kontaktkortet nedan.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

 • Arkeologidagen på Anundshög

  En heldag för hela familjen. Med stridsuppvisning av Stockholms Fria Vikingar, arkeologiutgrävning för barnen och mycket annat.

 • Pettersbergsdagen

  Pettersbergsdagen är en stadsdelsfest för hela familjen arrangerat av olika verksamheter och föreningar verksamma på Pettersberg. Kom och ha skoj tillsammans. Ta med vänner och familj!

Nytt i Västerås

Hjälpte informationen på denna sida dig?