Resecentrum utvecklar klimatsmarta AI-lösningar tillsammans med ABB och Mälarenergi

Genom artificiell intelligens (AI) ska Västerås nya resecentrum bli mer klimatsmart och bidra till en mer effektiv energianvändning i Västerås. Resecentrum blir nu en testarena för en AI-prototyp som ska utvecklas tillsammans med bland annat ABB och Mälarenergi.

Under vintern 2020 - 2021 deltog projekt Mälarporten tillsammans med bland annat ABB och Mälarenergi i projektet ”Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet” som finansieras av Formas och det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Det är en stor satsning för att kunna dra mer nytta av AI utifrån både ett samhälls- och affärsperspektiv. Satsningen drivs av Policy Impact. Visionen är att skapa en bättre framtid där artificiell intelligens utför de repetitiva momenten och människor fokuserar på kreativt arbete och mänskliga aspekter.

Digital kopia av resecentrum ska skapas

Med hjälp av statlig finansiering ska det byggas upp en digital kopia av Västerås nya resecentrum för att kunna simulera energistyrningen. Mälarenergi och Västerås stad, genom Mälarporten, är behovsägare och testarena. ABB, Utilifeed, Renbloc, Novas House och Sigma/Microsoft deltar som AI-specialister och ekosystemsaktörer.

- Det handlar om att få in ny teknik redan i planeringsfasen när vi bygger för att skapa hållbara städer. Därför har vi skapat ett konsortium med Sveriges ledande kompetens för simulering av stadsbyggnad som tillsammans ska energioptimera och anpassa Västerås nya resecentrum för att ge så lite CO2-påverkan som möjligt. Vi vill tillsammans göra fastigheter smarta och är glada över att kunna bidra till att göra Västerås till en ännu hållbarare stad, säger Mikael Miglis som arbetar med digitalisering av energisystem på ABB Electrification i Sverige.

Pressmeddelande från ABB

Nyhet från Mälarenergi

I linje med Mälarportens forsknings- och innovationsstrategi

Genom den digitala kopian kan teamet som skapar AI-lösningen simulera hur resecentrumbyggnaden påverkar hela stadens energibehov. Det blir då lättare att utveckla ett tekniskt innehåll som kan minimera fastighetens miljöpåverkan redan innan den är byggd.

- Vi ser en enorm potential i att tillsammans med de andra aktörerna använda AI, tillsammans med digitala tvillingar och simuleringar, för att minimera klimatpåverkan och skapa det optimala energisystemet. För oss är ett hållbart samhälle första prioritet och det vi lär oss med Mälarporten kommer förhoppningsvis att kunna appliceras även på andra områden och i större skala, säger Joacim Sundqvist, projektkoordinator på Mälarenergi.

- Vi ser fram emot att börja jobba med ett stort och konkret forsknings- och innovationsprojekt tillsammans med två viktiga lokala aktörer, och så klart andra kompetenta aktörer i branschen. Det här ligger helt i linje med vår forsknings- och innovationsstrategi i projekt Mälarporten, säger Viktoria Brandel, kreativ projektledare för projekt Mälarporten i Västerås stad.

Kontakta oss

Viktoria Brandel

Kreativ projektledare

Telefon: 021-39 01 08

viktoria.ohlsson@vasteras.se

Publicerad

Senast ändrad