Östra Kopparlunden - snart kan du tycka till

Nu ska den sista detaljplanen i Kopparlunden, detaljplan öst, ut på samråd. Det beslutade byggnadsnämnden vid sitt sammanträde den 19 juni. Det innebär att du kommer få möjlighet att tycka till om planerna.

Illustrationsbild över östra Kopparlunden

En illustration av det framtida parkstråket som är tänkt att bli där Metallverksgatan går idag. Till höger i bild Gjuteriet och till vänster skymtar Valsverkets tegelfasad. Metallverksgatan kommer att flyttas och gå längs med järnvägen. Illustration: Dreem Arkitekter

Samråd 19 augusti till 29 september

Samrådet kommer att vara från den 19 augusti till den 29 september 2024. Du kommer då kunna ta del av detaljplanen och lämna synpunkter.
Mer information om detta kommer i augusti, bland annat på vår webb

Projekt Kopparlunden

Den saknade pusselbiten

Detaljplan öst är sist ut av de fyra detaljplanerna som innefattar hela Kopparlunden. De tre andra vann laga kraft hösten 2021 och där har arbetet med att utveckla området påbörjats.

– Efter drygt två års arbete med detaljplanen kan vi snart visa upp hur vi vill utveckla den här delen av Kopparlunden. Det här är den saknade pusselbiten i området. Det känns väldigt roligt och det ska bli spännande att se vad västeråsarna tycker. Vi har lagt ett stort arbete på att utforma den här planen så att den ska bli en del av helheten. Målet är en bebyggelse med en sammanhållen egen identitet som tar avstamp i områdets historia, men också kopplar samman området med angränsande kvarter och svarar mot olika funktioner i stadsrummet, säger Susanne Malo ansvarig arkitekt för detaljplanerna i Kopparlunden.

I östra Kopparlunden ska gammalt och nytt blandas och knytas samman av ett parkstråk. Inom detaljplan öst ryms cirka 450 bostäder, en kontorsbyggnad, förskola och allmänna ytor som parkstråket. Inom detaljplaneområdet finns även Gjuteriet som byggdes 1917. Den byggnaden ska bevaras.

En del av helheten i Kopparlunden

Hela Kopparlunden ska utvecklas till en stadsdel där områdets unika industrikaraktär och kulturmiljö förstärks och vidareutvecklas. Historia och framtid ska mötas genom att den unika kulturmiljön får sällskap av ny bebyggelse i form av bostäder, restauranger, butiker, arbetsplatser, förskolor och mötesplatser.

– Nya parker och torg, som vi på staden kommer att bygga i området, blir ett fint tillskott för alla även om man inte bor eller arbetar i Kopparlunden. Totalt möjliggör de nya detaljplanerna cirka 2100 bostäder vilket bidrar till att det blir en levande och öppen stadsdel, säger Katarina Berg, stadens projektledare för utvecklingen av Kopparlunden.

Mer om Projekt Kopparlunden

Rekommenderade nyheter

    Sidan uppdaterades den